Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Nowość – Praca i współpraca z nastolatkami – skuteczne strategie i narzędzia

Praca i współpraca z nastolatkami – skuteczne strategie i narzędzia

„ Najpierw spróbuj zrozumieć – potem reaguj”

Cel szkolenia:

 • skuteczna praca i współpraca z nastolatkami w szkole.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna cechy indywiduacji – zmian zachodzących w tym okresie rozwojowym,
 • pozna potencjał i ograniczenia tego etapu rozwojowego,
 • pozna 4 błędne strategie zachowań nastolatków,
 • zdobędzie narzędzia pozwalające budować współpracę
  z nastolatkiem w oparciu o wzajemny szacunek,
 • będzie potrafił rozpoznać błędne strategie zachowań
  i odpowiednio na nie zareagować oraz zrozumieć i wykorzystać potencjał tego etapu rozwojowego.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Wiek nastoletni to ważny etap rozwojowy. Dla wielu dorosłych to czas kiedy relacje z młodymi ludźmi są trudne i pełne emocji.
W czasie tego webinaru skupimy się na poznaniu cech tego okresu życia młodych ludzi zgodnie z zasadą „ Najpierw spróbuj zrozumieć – potem reaguj” . W czasie spotkania poznamy błędne strategie zachowań, zasady stosowania pozytywnej przerwy, słuchania bez narzucania, konsekwencji uprzejmej i stanowczej jednocześnie, zasady tworzenia skutecznych umów z nastolatkami, komunikację opartą na faktach i pełną szacunku dla każdej ze stron.

Program:

 1. Cechy indywiduacji – czyli co się dzieje w tym okresie rozwojowym.
 2. Komunikacja z nastolatkiem – na co szczególnie zwrócić uwagę (narzędzia wspierające komunikację).
 3. 4 błędne strategie zachowań nastolatków, rozpoznawanie
  i reagowanie.
 4. Potencjał wieku nastoletniego – jak budować relacje i współpracę
  z nastolatkami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

__Priorytet MEiN – Jak kształtować krytyczne myślenie ucznia podczas zajęć dydaktycznych

Jak kształtować krytyczne myślenie
ucznia podczas zajęć dydaktycznych

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • poznasz dekalog krytycznego myślenia wraz z praktycznymi pomysłami na jego wdrożenie,
 • dowiesz się jak działa ludzki mózg i jak wspomóc jego rozwój,
 • zrozumiesz jak przebiega rozwój moralny człowieka i dowiesz się jak wykorzystywać te prawidłowości do motywowania dzieci i młodzieży, do selekcjonowania informacji, świadomego wyboru jakościowych źródeł,
 • otrzymasz praktyczną wiedzę jak realizować podstawę programową w zakresie rozwijania umiejętności krytycznego
  i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
  i wnioskowania.

Uczestnik:

 • pozna kompendium wiedzy dotyczącej prawideł rozwoju moralnego i logicznego myślenia, które warto wykorzystać chcąc kształtować świadomych, uważnych i jasno myślących obywateli,
 • potrafi stosować w życiu osobistym i uczyć innych zasad krytycznego myślenia, oddzielania prawdy od fałszu,
 • zdobędzie praktyczne wskazówki jak rozwijać wewnątrzsterowność.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie zawiera kompendium wiedzy dotyczącej prawideł rozwoju moralnego i logicznego myślenia, które warto wykorzystać chcąc kształtować świadomych, uważnych i jasno myślących obywateli.
W obliczu wszechdostępności informacji, niezwykle istotną jest umiejętność nie tylko czytania i słuchania ze zrozumieniem, ale również odsiewania prawdy od fałszu, wiadomości istotnych od niepotrzebnych. Staje się to jednym z wielu warunków psychicznego zdrowia.

Program:

 1. Po co nam krytyczne myślenie?
 2. Neurobiologiczne podłoże rozwoju krytycznego myślenia.
 3. Poziomy rozwoju moralnego a motywacja do poszukiwania prawdy.
 4. Trening Wnioskowania Moralnego.
 5. Dekalog krytycznego myślenia.
 6.  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarna lub webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

__Priorytet MEiN – Dlaczego tradycyjne ocenianie nie działa? O sposobach wprowadzania oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej

Dlaczego tradycyjne ocenianie nie działa?
O sposobach wprowadzania oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej

Ukazanie roli i sposobów wprowadzania oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej

Szkolenie wpisuje się w realizację trzeciego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

 • omówienie zasad oceniania kształtującego,
 • stworzenie bazy pomysłów do pracy z uczniem.

Uczestnik:

 • pozna sposoby przygotowywania ciekawych i angażujących lekcji, motywujących uczniów do nauki,
 • zdobędzie wiedzę na temat oceniania kształtującego i jego roli,
 • potrafi zastosować różne formy pracy, wspierające wprowadzanie oceniania.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Ocena jest skuteczna tylko wtedy, jeśli posiada informację zwrotną, która jest wskazówką do podjęcia przez ucznia dalszych działań. Podczas szkolenia opowiemy o tym, jak motywować uczniów do nauki za pomocą oceniania kształtującego. Pokażemy, w jaki sposób je wprowadzać w szkole ponadpodstawowej oraz jakie formy pracy stosować, by nauka była zarówno przyjemna, jak i skuteczna.

Program:

 1. Próba odpowiedzi na pytanie „dlaczego tradycyjne ocenianie nie działa?”
 2. Czym jest idea oceniania kształtującego? Zasady stosowania OK.
 3. Rola nauczyciela w OK.
 4. Strategie oceniania kształtującego: cele i kryteria sukcesu, dialog, informacja zwrotna, wzajemne nauczanie, odpowiedzialność.
 5. Baza pomysłów do wprowadzania i praktycznego wykorzystywania OK podczas lekcji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Uczeń w centrum uwagi Webinary

__Priorytet MEiN – Każdy jest inny i każdy wyjątkowy. Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

Każdy jest inny i każdy wyjątkowy. Diagnoza potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • nauczyciele diagnozują indywidualne potrzeby uczniów
  w zakresie uczenia się,
 • nauczyciele projektują zajęcia zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna style i strategie uczenia się, narzędzia do diagnozy funkcjonalnej uczniów w różnych sferach funkcjonowania
  w szkole,
 • zdobędzie wiedzę na temat tego, jak rozpoznawać potrzeby uczniów i jak na nie odpowiadać, planując proces edukacyjno-wychowawczy,
 • nauczy się planować zajęcia zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów w zakresie uczenia się.
szkolenia dla rady pedagogicznej
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Proces uczenia się w dobie XXI wieku:
  – różne style i strategie uczenia się,
  – j
  akie są style uczenia się i dlaczego warto je znać?
  – 
  współzależność różnych stylów uczenia się.

 2. Jak zdiagnozować zespół pod względem typów uczenia się i jak zaplanować pracę? 

 3. Narzędzia pozwalające zdiagnozować uczniów w różnych sferach ich funkcjonowania: intelektualnego, zmysłowego, emocjonalnego.

 4. Jak odnaleźć się jako nauczyciel wobec różnych stylów uczenia się uczniów?

 5. Modele pozwalające planować proces uczenia się uczniów, biorąc pod uwagę każdy styl uczenia się i różne preferencje uczniów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

__Priorytet MEiN – Praca w szkole wielokulturowej

Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy - aspekty ważne w pracy nauczyciela i wychowawcy

Praca w szkole wielokulturowej

Cykl szkoleń skierowanych do rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mający na celu uświadomienie nauczycielom i wychowawcom aspektów psychologicznych związanych z migracją, wpływu kultury na funkcjonowanie uczniów w nowym otoczeniu i roli integracji zespołów klasowych.

Treści dotyczące tematu zostały podzielone na trzy moduły, każdy moduł realizowany jest jako oddzielne szkolenie w wymiarze 2 godzin zegarowych. Zamawiając szkolenia w pakiecie (2-3 moduły) gwarantujemy niższą cenę.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Psychologiczne aspekty migracji – ważne w pracy nauczyciela
i wychowawcy:

– charakterystyka dzieci z doświadczeniem migracyjnym;
– trudności i zasoby dzieci z doświadczeniem migracyjnym;
– czynniki wpływające na funkcjonowanie dziecka z doświadczeniem migracji;
– postawy nauczycieli i wychowawców wobec odmienności kulturowej;
– zasady wspierania rozwoju dzieci po doświadczeniu migracji – dobre praktyki.

MODUŁ II

Integracja wielokulturowych zespołów klasowych i społeczności szkolnych:
– metody pracy z uczniami pochodzącymi z różnych kultur;
– zajęcia integracyjne dla klas wielokulturowych;
– wielokulturowe rytuały klasowe;
– dobre praktyki – projekty wielokulturowe dla szkół.

MODUŁ III

Kultura i jej wpływ na ucznia z doświadczeniem migracji:
– pojęcie kultury i wielokulturowości;
– wymiary kulturowe i ich znaczenie w pracy z uczniem
z doświadczeniem migracji;
– komunikacja międzykulturowa i jej wpływ na uczniów;
– komunikacja w różnych kulturach ( kultury wysokiego i niskiego kontekstu);
– przeszkody w komunikacji międzykulturowej;
– asystent międzykulturowy i jego rola w szkole.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania jednego modułu – 2 godziny zegarowe.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

__Priorytet MEiN – Canva w pracy projektowej nauczyciela – ucznia

Canva w pracy projektowej nauczyciela -ucznia

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli….. 

 

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników szkolenia z różnorodnymi możliwościami Canvy do przygotowywania pomocy na zajęcia oraz do pracy projektowej z uczniami.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie potrafił tworzyć ciekawe i angażujące uczniów pomoce do zajęć,
 • wykorzysta różne formy pracy projektowej na swoich zajęciach.
Canva dla nauczycieli
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przygotowywanie pomocy do zajęć w Canvie – karty pracy, interaktywne lekcje, planszówki.
 2. Projekt nie jedno ma imię, czyli wykorzystanie Canvy w pracy projektowej z uczniami.
 3. Powtórki z Canvą, czyli jak wykorzystać aplikacje do pracy
  w oparciu o metodę stacji zadaniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Wsparcie dla uczniów

__Priorytet MEiN – Uczeń ze spektrum autyzmu – jak planować i organizować pracę i wsparcie

Uczeń ze spektrum autyzmu - jak planować
i organizować pracę oraz wsparcie

Priorytet MEiN

Uczestnik podczas szkolenia:

 • otrzyma praktyczne wskazówki do działania na rzecz optymalnego wspierania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • zdobędzie informacje do zastosowania od zaraz,
 • zapozna się z praktyczną, sprawdzoną wiedzą, która oparta jest na naukowych badaniach.
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Spektrum autyzmu jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń. Rodzice i nauczyciele odbywają liczne szkolenia i warsztaty mające na celu podnoszenie kompetencji w zakresie projektowania środowiska edukacyjnego i społecznego podczas bieżącej pracy, co powoduje,
że świadomość potrzeb, jakie mają osoby ze spektrum autyzmu oraz wiedza na temat tego, jak z nimi pracować, są coraz większe. Wciąż jednak każdy autysta, z którym zaczynamy pracować, jest dla nas zagadką.

Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy:

 1. Specyficzne cechy osób ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem wiedzy z zakresu tego, jak działa mózg z zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Trudności poznawcze, emocjonalne, społeczne uczniów ze spektrum autyzmu.
 3. Sposoby wspomagania ucznia ze spektrum autyzmu.
 4. Organizowanie i planowanie pracy w szkole.
 5. Praktyczne przykłady postępowania przy wykorzystaniu technik behawioralnych.
 6. Redukowanie zachowań niepożądanych.
 7. Integrację ucznia z grupą rówieśniczą.
 8. Wspieranie kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły

__Priorytet MEiN – Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Działania wychowawcze placówki

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi wartości oraz ich znaczenia w procesie wychowania. Szkolenie ma na celu  uświadomienie nauczycielom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości.

Główną korzyścią ze szkolenia jest pogłębienie kompetencji w zakresie wprowadzania dzieci i młodzieży w świat wartości.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co oznacza pojęcie „wartość” – definicje i klasyfikacje wartości.
 2. W jaki sposób człowiek dokonuje wartościowania w ciągu całego życia.
 3. Wartości uniwersalne i nadrzędne.
 4. Hierarchia wartości.
 5. Potrzeba tolerancji wobec wartości uznawanych przez innych ludzi.
 6. Granice – wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane.
 7. Uczucia – rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć.
 8. Zachęcanie dzieci do współpracy – motywowanie dziecka do współdziałania.
 9. Rozwiązywanie problemów i konfliktów – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 10. Kary a konsekwencje – modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka.
 11. Przyczyny kryzysu wartości u współczesnej młodzieży i dzieci.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY