Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Uczeń w centrum uwagi Webinary

Efektywne uczenie się uczniów zgodne z ich możliwościami i potrzebami – jak je planować i organizować?

Efektywne uczenie się uczniów zgodne
z ich możliwościami i potrzebami – jak je planować i organizować?

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów
  i wspomagają ich w procesie uczenia się.

Uczestnicy:

 • poznają strategie wspomagające obserwację ucznia pod kątek jego potrzeb, a także wspierające uczniów w zakresie poznawczym, emocjonalnym, społecznym,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie planowania i realizowania specjalistycznego wsparcia oraz wsparcia w codziennej pracy
  z uczniem,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz współpracy z innymi specjalistami i rodzicami.
szkolenie rady pedagogicznej
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Każdy człowiek ma naturalną potrzebę uczenia się i poznawania świata. Jednak każdy rozwija się inaczej, na co ma wpływ wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nauczyciele i specjaliści, jako osoby wspierające uczniów na co dzień, powinni wiedzieć, jak robić to zgodnie z potrzebami każdego dziecka.

Program:

 1. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa planowania pracy i wsparcia.
 2. Planowanie i realizowanie wsparcia podczas zajęć specjalistycznych oraz podczas bieżącej pracy – zadania nauczycieli i specjalistów.
 3. Projektowanie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi każdego ucznia – strategie pracy, ocenianie, funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne.
 4. Zintegrowane działania zespołu nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zgodnie z jego potrzebami.
 5. Współpraca z innymi specjalistami i rodzicami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Koszt szkolenia – 1890 zł brutto
 • Maksymalna ilość uczestników – 40 osób
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Uczeń w centrum uwagi Webinary

__Priorytet MEiN – Każdy jest inny i każdy wyjątkowy. Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

Każdy jest inny i każdy wyjątkowy. Diagnoza potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • nauczyciele diagnozują indywidualne potrzeby uczniów
  w zakresie uczenia się,
 • nauczyciele projektują zajęcia zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna style i strategie uczenia się, narzędzia do diagnozy funkcjonalnej uczniów w różnych sferach funkcjonowania
  w szkole,
 • zdobędzie wiedzę na temat tego, jak rozpoznawać potrzeby uczniów i jak na nie odpowiadać, planując proces edukacyjno-wychowawczy,
 • nauczy się planować zajęcia zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów w zakresie uczenia się.
szkolenia dla rady pedagogicznej
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Proces uczenia się w dobie XXI wieku:
  – różne style i strategie uczenia się,
  – j
  akie są style uczenia się i dlaczego warto je znać?
  – 
  współzależność różnych stylów uczenia się.

 2. Jak zdiagnozować zespół pod względem typów uczenia się i jak zaplanować pracę? 

 3. Narzędzia pozwalające zdiagnozować uczniów w różnych sferach ich funkcjonowania: intelektualnego, zmysłowego, emocjonalnego.

 4. Jak odnaleźć się jako nauczyciel wobec różnych stylów uczenia się uczniów?

 5. Modele pozwalające planować proces uczenia się uczniów, biorąc pod uwagę każdy styl uczenia się i różne preferencje uczniów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Uczeń w centrum uwagi Webinary

Motywowanie uczniów do nauki

Motywowanie uczniów do nauki

Motywowanie uczniów do nauki

Cele szkolenia:

 • Analiza czynników motywujących do nauki.
 • Dostrzeganie zależności między atmosferą w klasie, osobowością nauczyciela, stylem jego pracy a wynikami
  w nauce.
 • Wymiana doświadczeń.
 • Zapoznanie się z metodami tworzenia klimatu sprzyjającego pracy w klasie.
 • Wypracowanie własnych sposobów budowania właściwego klimatu klasy.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, którzy chcieliby się dowiedzieć jak kierować procesem nauczania, by uczniowie wywiązywali się ze swoich obowiązków i realizowali postawione przed nimi cele edukacyjne.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, co na temat szkolnej motywacji ma do powiedzenia współczesna psychologia i pedagogika. Uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi metodami wzbudzania chęci do nauki i aktywności poznawczej u uczniów. Nauczyciele nabędą konkretne umiejętności oddziaływania na uczniów w taki sposób, by ci byli bardziej zmotywowani.

 1. Co to jest efektywne nauczanie?
 2. Kompetencje nauczyciela.
 3. Motywacja ucznia.
 4. 8 zasad Monique Boekaerts.
 5. Czynniki mające wpływ na motywację.
 6. Skuteczne motywowanie.
 7. Techniki wywoływania motywacji.
 8. Metody angażowania uczniów do aktywnego udziału w lekcji.
 9. Recepta dla nauczyciela na sukces ucznia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Uczeń w centrum uwagi Webinary

Patent na lenia – czyli młody mózg w szkole

Patent na lenia - czyli młody mózg
w szkole

Co musi się stać, aby mózg się uczył?

Niniejsze szkolenie ma na celu umożliwienie zrozumienia procesu „leniwienia” dzieci i młodzieży w świetle osiągnięć współczesnych neuronauk.
Uczestnicy poznają sprzyjające „dotarciu” do młodych mózgów sposoby komunikacji, ale i dowiedzą się, jak ich własne zachowanie,
a nawet – wyraz ich twarzy – wpływają na uwagę uczniów na lekcji.

Neurodydaktyka

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Dlaczego jest trudniej? Współczesna (?) szkoła wobec aktualnego stanu wiedzy na temat dojrzewającego mózgu.
 2. Co musi się stać, aby mózg się uczył?
 • Ludzki mózg i co o nim dzisiaj wiemy – jego ukształtowanie, rozwój w trakcie życia i sposoby wywierania na niego wpływu.
 • Jak skupić na sobie uwagę uczniów? 
 • Które z niegdysiejszych przekonań na temat mózgu przeszkadzają dziś w procesie nauczania?
 • Pamięć i uczenie się – jak stosować w praktyce uczenie utajone?
 • Jak zwiększać trwałość śladów pamięciowych?

        3. Inni a mój mózg – kognitywno-afektywny charakter procesu
            uczenia się.

 • Jak zarządzać klasą, aby nauka przychodziła uczniom łatwiej?
 • Jak wykorzystywać neurony lustrzane?

       4. Cyfrowi tubylcy vs. cyfrowi imigranci.

 • Dlaczego tak trudno znaleźć wspólny język z dzisiejszym nastolatkiem? W jaki sposób działa mózg cyfrowego tubylca?
 • Nauczyciel online – jak nauczyciel może wspierać rozwój wielozadaniowych mózgów uczniów?
 • Jak uczynić atrakcyjną naukę danego przedmiotu?

       5. Warsztaty – scenariusze lekcji. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Uczeń w centrum uwagi Warsztat pracy nauczyciela

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Jak pobudzać i wykorzystać naturalne procesy neurolobiologiczne dla wzmocnienia skuteczności

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Jak pobudzać i wykorzystać naturalne procesy neurolobiologiczne dla wzmocnienia skuteczności

Planowanie angażujących zajęć z wykorzystaniem odkryć neurodydaktyki

Cele szkolenia:

 • Dowiesz się jak działa ludzki mózg i jak wspomóc jego rozwój.
 • Zrozumiesz dlaczego tradycyjne metody nauczania przestają być skuteczne.
 • Poznasz metody pobudzania ciekawości i zaangażowania uczniów.
 • Otrzymasz narzędzia, dzięki którym lepiej dobierzesz formy pracy do konkretnych uczniów. 
Neurodydaktyka

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest okazją do wzbogacenia lub zreformowania podejścia do nauczania i nauczycielskiego warsztatu pracy. Łączy odkrycia neuronauki z praktyczymi wskazówkami dla nauczycieli dotyczącymi metod nauczania i form zaangażowania uczniów wykorzystującymi tę wiedzę.

 

 1. Działanie układu neurologicznego a percepcja
 2. Proces uczenia się a pobudzenie układu nerwowego
 3. Neuroprzekaźniki i ich wpływ na skuteczność nauczania
 4. Cyfrowa demencja
 5. Uniwersalne projektowanie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY