Kategorie
Szkolenia zamknięte dla kadry kierowniczej oświaty Webinary

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych – kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy. Ujęcie praktyczne. Najczęściej popełniane błędy!

Kontrola zarządcza
w placówkach oświatowych

Miejsce/Rodzaj: online

Termin: dogodny dla Państwa
Czas trwania szkolenia: 5 godzin

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy, którzy wykonują zadania w zakresie kontroli zarządczej, kierownicy komórek organizacyjnych, kierownicy JST.

Korzyści:

 • Indywidualny program szkolenia przygotowany w oparciu
  o Państwa wytyczne.
 • Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma niezbędne wzory dokumentów do edycji.
 • Podczas szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania
  i wyjaśniać wątpliwości dotyczące poruszanej tematyki.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie po zakończonym szkoleniu.
 • Faktury wystawiamy w dniu szkolenia z 14-dniowym terminem płatności.
checklist
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Cele kontroli zarządczej jako zwiększenie przejrzystości finansów publicznych i racjonalizacja wydatków publicznych oraz bardziej świadome zarządzanie publiczne zorientowane na osiągnięcie celu ustawowego, tj. legalności, efektywności, oszczędności
  i terminowości działań administracji publicznej, w tym samorządowej.
 1. Podstawy prawne:
 • Pojęcie kontroli zarządczej: art. 68- 71 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • Obowiązki kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej.
 1. Standardy kontroli zarządczej jako źródło wiedzy o zarządzaniu:
 • Środowisko wewnętrzne.
 • Cele i zarządzanie ryzykiem.
 • Mechanizmy kontroli.
 • Informacja i komunikacja.
 • Monitorowanie i ocena.
 1. Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.
 1. Odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 1. Skuteczne wdrożenie kontroli zarządczej.
 1. Najczęstsze błędy w realizacji kontroli zarządczej oraz działania
  w kierunku ich uniknięcia.
 • Procedury dotyczące kontroli zarządczej.
 • Elementy rejestru ryzyka: cele, mierniki, zadania, mechanizmy kontroli.
 • Plan działalności: szacowanie mierników.
 • Zaangażowanie kierownictwa i pracowników.
 • Postrzeganie kontroli zarządczej.
 1. Ocena kontroli zarządczej w zakresie jej adekwatności, skuteczności i efektywności. Rola audytu wewnętrznego.
 2. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają następujące wzory dokumentów:

 • Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – kierownicy komórek organizacyjnych
 • Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy jednostki
 • Formularz stanu systemu kontroli zarządczej
 • Arkusz identyfikacji, oceny oraz sposobów reakcji na ryzyko
 • Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 • Wzór planu działalności
 • Wzór sprawozdania z wykonanego planu działalności
 • Wzór rejestru ryzyka

SZKOLENIE POPROWADZI

Iwona Laskowska

Certyfikowany Audytor CGAP, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zarządzania Ciągłością Działania, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Opolskiej i Wrocławskiej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych, od 2009r. w strukturach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach wykonujących zadania publiczne.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

Ustalane indywidualnie z klientem

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

Ustalana indywidualnie z klientem

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Żyrafa i szakal w przedszkolu – czyli założenia porozumienia bez przemocy w praktyce nauczyciela

Jak wprowadzić Żyrafę do grupy?

Żyrafa i szakal w przedszkolu – czyli założenia porozumienia bez przemocy w praktyce nauczyciela

Porozumienie bez przemocy jest nazywane również językiem empatii lub językiem serca, ponieważ opiera się na rozpoznawaniu uczuć
i potrzeb – swoich oraz drugiej osoby – i na otwartym ich wyrażaniu.

Żyrafa i szakal
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy (NVC)
 • Mózg na dłoni – czyli co się z nami dzieje w stresie
 • Rozwój mózgu a zachowanie dziecka
 • Podstawowe narzędzia i rozróżnienia NVC
 1. Praca Nauczyciela – jak o siebie dbasz w stresie?
 • Praca nad stawianiem granic
 • Empatia dla siebie – czyli uszy żyrafy i szakala w praktyce
 1. Empatia dla przedszkolaków – jak ich usłyszeć i zobaczyć?
 • Jak wprowadzić Żyrafę do grupy
 • Jak pracować z bajkami (Minimediacje)
 • Jak się komunikować
 1. Minimediacje w przedszkolu, czyli sztuka towarzyszenia
  w konflikcie
 • Na czym polegają minimediacje
 • Jak towarzyszyć w rozwiązaniu sporu – a nie stać się jego stroną
 • Jak poprowadzić minimediacje z 1 dzieckiem
 • Jak towarzyszyć 2 dzieci w konflikcie
 1. Współpraca z rodzicami
 • Jak rozmawiać z rodzicami w duchu NVC
 • Jak szukać rozwiązań.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Jak sprawdzać wiedzę, oceniać i dawać informację zwrotną w czasie zdalnej nauki?

Praktyczne zastosowanie narzędzi Office 365, Teams i Loom w ocenianiu!

Jak sprawdzać wiedzę, oceniać
i dawać informację zwrotną
w czasie zdalnej nauki?

Uczestnik:

 • pozna narzędzia umożliwiające nie tylko ocenianie stopniem,
 • nauczy się tworzyć testy, które sprawdzają się same,
 • potrafi zdefiniować nowe kompetencje kluczowe w zdalnej nauce,
 • pozna nową funkcję w Teams do pracy w zespołach,
 • nauczy się określać jasne zasady i kryteria oceniania,
 • przypomni sobie odniesienia prawne dot. oceniania,
 • pozna najważniejsze aspekty udzielania informacji zwrotnej.

Webinar prowadzony w aplikacji Teams, zaleca się użycie kamerki podczas pracy w grupach.

Emotki
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Pierwsze doświadczenia ze szkoły zdalnej z pewnością pokazały Państwu, że dotychczasowe sposoby na sprawdzanie wiedzy nie przynoszą oczekiwanych efektów, a nauczyciele poszukują nowych form oceniania. Zastanawiamy się, czy nadal powinniśmy oceniać wiedzę, czy jest to może czas, kiedy powinniśmy postawić na kształtowanie kompetencji jak sortowanie informacji, krytyczne myślenie, współpraca w grupie, podnoszenie umiejętności cyfrowych.
W czasie szkolenia odpowiemy sobie na pytanie, czy stare wzorce nadają się do zastosowania w nowym środowisku i jak możemy zmienić nasze podejście do oceniania. A jeśli test, to najlepiej jaki? Czy informacja zwrotna to tylko ocena stopniem i jak udostępnić pełny komentarz
do oceny, kiedy nie możemy tego zrobić w spotkaniu w realu?

Program:

 1. Prezentacja nowych trendów oceniania.
 2. Praca w grupach – zdefiniowanie potrzeb naszych uczniów
  i problemów związanych z ocenianiem.
 3. Ćwiczenia praktyczne zastosowania narzędzi Office 365 Teams
  i Loom w ocenianiu.
 4. Przypomnienie prawnych aspektów oceniania.
 5. Przedstawienie sposobów skutecznego przekazywania informacji zwrotnej.
 6. Pytania i odpowiedzi.
Treści szkolenia:
 
 • zastosowanie aplikacji OneNote
 • poprawianie prac w OneNote
 • nagrywanie komentarzy w OneNote
 • nagrywanie zadań w Loom
 • nagrywanie zadań we FlipGrid
 • poprawianie zadań w Teams
 • testowaniez a pomocą Forms w zakładce Zadania Teams
 • NaCoBeZu – czyli kryteria oceniania
 • praca projektowa w OneNote i PowerPoint
 • nowa funkcja w Teams – pokoje
 • akty prawne: Prawo oświatowe i Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania…, Statut szkoły
 • rady dotyczące skutecznej informacji zwrotnej
 • uwarunkowania psychologiczne przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni certyfikaty
  i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Mini-projekty i metoda Design Thinking jako angażujące sposoby nauczania na odległość

Zastosowanie nowej funkcji Teams umożliwiającej współpracę w grupie!

Mini-projekty i metoda Design Thinking jako angażujące sposoby nauczania na odległość

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • nauczą się tworzyć mini-projekty online, które będą wymagały od ucznia zaangażowania,
 • poznają nową funkcję Teams umożliwiającą współpracę w grupie,
 • zdefiniują kompetencje kluczowe w pracy projektowej online,
 • poznają etapy metody Design Thinking.

Webinar prowadzony w aplikacji Teams, zaleca się użycie kamerki podczas pracy w grupach.

design
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Doświadczenia ze szkoły zdalnej z pewnością uświadomiły wszystkim, jak trudno jest utrzymać zaangażowanie uczniów w nauczaniu na odległość. Poszukujemy nowych sposobów, które okażą się bardziej skuteczne. Ten czas, w którym obecnie się znajdujemy, ma wspaniały potencjał na wprowadzanie nowości, takich jak myślenie projektowe
i odkrywanie potencjału pracy za pomocą mini-projektu. Przypomnimy sobie strukturę projektu i podejmiemy próbę zastosowania tej metody
w perspektywie realizacji krótszych aczkolwiek równie angażujących mini-projektów.
Na szkoleniu poznamy Design Thinking /w wersji uproszczonej/ – cenioną metodę projektowania usług i rozwiązań, generowania pomysłów oraz przykłady wdrażania  metody na lekcji i w środowisku szkolnym. Nauczymy się określać prawdziwe potrzeby uczniów
i wybierać najlepsze rozwiązania.

Program szkolenia:

 1. Prezentacja przykładów mini projektów.
 2. Praca w grupach – generowanie pomysłów na projekty online.
 3. Przykłady projektowania rozwiązań metodą Design Thinking.
 4. Prezentacja narzędzi na poszczególnych etapach Design Thinking.
 5. Ocenianie i komentowanie pracy projektowej – praca w grupach.
Treści omawiane podczas szkolenia:
 
 • Design Thinking – definicja,
 • DT potrzebny w szkole,
 • etap empatii,
 • określenie potrzeb,
 • generowanie pomysłów,
 • prototypowanie,
 • testowanie,
 • budowanie zespołu,
 • pokoje w aplikacji Teams,
 • narzędzia do oceniania prac projektowych w OneNote i Teams,
 • narzędzie do nagrywania komentarzy w OneNote,
 • cechy osobowościowe kreatywnego innowatora.
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni certyfikaty
  i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY