Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Nowość – Budowanie kompetencji niezbędnych w pracy z dziećmi

Budowanie kompetencji niezbędnych
w pracy z dziećmi

Cenne wskazówki z doświadczenia praktyka!

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli przedszkola, specjalistów pracujących z dzieckiem,  jak również asystentów i pomocy nauczyciela. Może być też pomocny jako wsparcie merytoryczne dla opiekunek w żłobku. 
Szkolenie będzie wsparciem dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją pracę w edukacji, jak i dla doświadczonych nauczycieli.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Przedstawiamy w nim najważniejsze zagadnienia z tematyki przedszkolnej, wraz ze szczegółowym ich opisem. 

Prezentujemy pracę przedszkola w telegraficznym skrócie – jego organizację, zagadnienia merytoryczne, wskazówki do pracy. Mamy nadzieję, że będzie jak latarnia morska w gąszczu wielu zagadnień, problemów i obszarów, które otaczają nas jednocześnie po przekroczeniu progu przedszkola czy żłobka. Trenerka podzieli się też wskazówkami z własnego doświadczenia, w jaki sposób wspierać dzieci, jak budować z nimi relacje, organizować swoją pracę i budować koalicję
z zespołem.

Program:

 1. Kompetencje specjalistyczne
 2. Kompetencje dydaktyczne
 3. Kompetencje psychologiczne
 4. Budowanie relacji w grupie
 5. Organizacja pracy w grupie przedszkolnej lub żłobkowej
 6. Motywowanie dzieci do wysiłku
 7. Wsparcie dla nauczyciela
 8. Polecana bibliografia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i żłobków.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja wczesnoszkolna – świat nauki przez zabawę Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Nowość – Tajniki efektywnego zarządzania czasem. Warsztat dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Tajniki efektywnego zarządzania czasem. Warsztat dla nauczycieli przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej

Gotowe narzędzia do podniesienia umiejętności zarządzania czasem!

Cel szkolenia:

 • wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętność skutecznego zarządzania czasem w sposób dostosowany do wymagań zawodowych.

Uczestnik podczas szkolenia:
 • zrozumie znaczenia efektywnego zarządzania czasem dla podniesienia jakości pracy i osiągnięcia równowagi zawodowo-osobistej, 
 • pozna praktyczne techniki planowania, organizacji
  i priorytetyzacji zadań, które mogą być stosowane w środowisku edukacyjnym, 
 • otrzyma gotowe narzędzia do podniesienia umiejętności zarządzania czasem.
Zarządzanie czasem w pracy nauczyciela
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie skupia się na dostarczeniu praktycznej wiedzy i narzędzi, które pomogą skutecznie zarządzać swoim czasem. Dowiesz się, jak wykorzystać konkretne rozwiązania i strategie do organizowania i optymalizowania swojej pracy, aby zminimalizować stres i osiągnąć upragnioną równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym.
Odblokuj swój potencjał i zyskaj więcej czasu!

Program:

 1. Wprowadzenie: burza mózgów „Czym jest dla mnie zarządzanie czasem?”. 
 2. Zrozumienie problemu:
  – prezentacja wyników badań i statystyk dotyczących problemu zarządzania czasem w środowisku nauczycielskim,
  – dyskusja nad najczęstszymi wyzwaniami i barierami związanymi
  z efektywnym zarządzaniem czasem w pracy nauczyciela.
 3. Praktyczne narzędzia:
  – przedstawienie i omówienie kilku skutecznych narzędzi i technik zarządzania czasem, metod planowania, organizacji, priorytetów
  i delegowania zadań,
  – przeprowadzenie interaktywnych ćwiczeń praktycznych,
  w których nauczyciele aplikują nowo nabyte umiejętności.
 4. Praktyczne wskazówki: rola postanowień i samodyscypliny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych (klasy I-III) i przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja wczesnoszkolna – świat nauki przez zabawę Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

_Nowość – Wspólna praca się opłaca! Innowacyjne metody pracy grupowej w klasach 1-3

Wspólna praca się opłaca! Innowacyjne metody pracy grupowej w klasach I-III

Dawka inspiracji i motywacji do wprowadzania pozytywnych zmian w swoich klasach!

Cel szkolenia:

 • Zwiększenie efektywności pracy grupowej oraz integracja uczniów w klasach I-III.

Uczestnik podczas szkolenia:
 • pozna podstawowe pojęcia oraz teorie dotyczące pracy grupowej w klasach młodszych, 
 • wzbogaci warsztat pracy o innowacyjne metody pracy grupowej, które mogą być stosowane w klasach I-III, 
 • dowie się, jak krok po kroku wprowadzić innowację pedagogiczną.
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli klas I-III, którzy poszukują nowych, innowacyjnych metod pracy grupowej, a przy tym zależy im na rozwijaniu umiejętności społecznych i budowaniu silnej wspólnoty
w zespole uczniowskim. 

Nauczyciele poznają konkretne narzędzia, które pomogą im
skuteczniej zarządzać grupą i organizować ciekawe, dynamiczne, angażujące zajęcia.

Dawka inspiracji i motywacji do wprowadzania pozytywnych zmian w swoich klasach w formie innowacji pedagogicznej – gwarantowana!

Program:

 1. Kooperacja i jej znaczenie we współczesnym świecie.
 2. Korzyści z pracy grupowej w klasach I-III.
 3. Rola nauczyciela jako facylitatora i organizatora pracy grupowej.
 4. Przedstawienie konkretnych, innowacyjnych metod pracy grupowej, dostosowanych do grupy wiekowej klas I-III. Przykłady
  i ćwiczenia ilustrujące zastosowanie poszczególnych metod
  w praktyce.
 5. Innowacja pedagogiczna – prosty sposób na jej wdrożenie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych (klasy I-III). 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Webinary

__Priorytet MEiN – Sztuczna inteligencja w edukacji – wiedza w pigułce

Sztuczna inteligencja w edukacji – wiedza
w pigułce

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami
  i zastosowaniami sztucznej inteligencji w edukacji

 • Rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji oraz samodzielnego generowania zasobów za AI

 • Ukształtowanie postawy otwartości i krytyczności wobec sztucznej inteligencji.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co to jest sztuczna inteligencja (AI) i jak działa?
 2. Podstawowe pojęcia i definicje, rodzaje i przykłady sztucznej inteligencji, (historia i rozwój sztucznej inteligencji).
 3. Jakie są możliwości i zagrożenia związane z sztuczną inteligencją? Czy można jednoznacznie określić wady i zalety AI?
 4. Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji oraz w jaki sposób formułować polecenia, aby otrzymać czytelną odpowiedź?
 5. Jak w prosty sposób generować tekst, grafikę, muzykę oraz prezentację za pomocą sztucznej inteligencji?
 6. Przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w nauczaniu, uczeniu się i ocenianiu. 
 7. Sztuczna inteligencja w perspektywie czasu – pomoc czy pułapka?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Webinary Zagadnienia prawne

__Priorytet MEiN – Prawo autorskie w edukacji przedszkolnej

Prawo autorskie w edukacji przedszkolnej

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • zdobędzie wiedzę z jakich źródeł pozyskiwać materiały i utwory,  w jaki sposób je wykorzystywać, modyfikować, udostępniać
  i upubliczniać aby działać zgodnie z prawem.

W ramach szkolenia proponujemy indywidualną konsultację
z dyrekcją szkoły po zakończeniu spotkania z nauczycielami.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie z prawa autorskiego pozwoli nauczycielom bez stresu
i niepewności sięgać do różnych źródeł, aby ubogacić swoje zajęcia różnorakimi materiałami. Podczas szkolenia zostanie poruszona tematyka nagrywania dzieci i nauczyciela, udostępniania nagranego materiału w sieci, ZAISu w placówkach oświatowych, ochrony twórczości dzieci i nauczycieli oraz wiele innych. 

Program:

 1. Co to jest prawo autorskie i czego dotyczy?
 2. Dozwolony użytek edukacyjny – przywilej nauczycieli przedszkola
 3. Czy kserówki rozdawane w przedszkolach są legalne?
 4. Jak właściwie udostępniać pomoce dydaktyczne rodzicom dzieci, aby nie łamać prawa?
 5. Czy można kserować całe książki?
 6. Czy dyskoteka organizowana w przedszkolu mieści się w dozwolonym użytku edukacyjnym? Czy trzeba opłacić ZAIKS?
 7. Jak właściwie oznaczyć cytat na gazetkach oraz wykorzystać inne utwory twórców?
 8. Czy nauczyciel przedszkola może nagrywać zachowanie dziecka?
 9. Czy można nagrać apel, akademię lub inną uroczystość przedszkolną?
 10. Czy nagrania można umieścić na stronie internetowej przedszkola lub Facebooku?
 11. Czy można publikować twórczość dzieci w Internecie?
 12. Czy w przedszkolu potrzebna jest zgoda na publikację twórczości dziecka?
 13. Czy wszystko co znajduje się w Internecie można wykorzystać
  w pracy z dziećmi?
 14. Skąd legalnie pobierać zdjęcia, muzykę, film?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Webinary Zagadnienia prawne

__Priorytet MEiN – Prawo autorskie w edukacji szkolnej

Prawo autorskie w edukacji szkolnej

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • zdobędzie wiedzę z jakich źródeł pozyskiwać materiały i utwory,  w jaki sposób je wykorzystywać, modyfikować, udostępniać
  i upubliczniać aby działać zgodnie z prawem.

W ramach szkolenia proponujemy indywidualną konsultację
z dyrekcją szkoły po zakończeniu spotkania z nauczycielami.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie z prawa autorskiego pozwoli nauczycielom bez stresu
i niepewności sięgać do różnych źródeł, aby ubogacić swoje lekcje różnorakimi materiałami. Podczas szkolenia zostanie poruszona tematyka nagrywania ucznia i nauczyciela, udostępniania nagranego materiału w sieci, ZAIKSu w szkołach, ochrony twórczości dzieci
i nauczycieli oraz wiele innych. 

Program:

 1. Co to jest prawo autorskie i czego dotyczy?
 2. Dozwolony użytek edukacyjny – przywilej nauczycieli
 3. Czy kserówki rozdawane w szkołach są legalne?
 4. Jak właściwie udostępniać pomoce dydaktyczne uczniom,
  aby nie łamać prawa?
 5. Czy można kserować całe książki?
 6. Czy dyskoteka szkolna mieści się w dozwolonym użytku edukacyjnym? Czy trzeba opłacić ZAIKS?
 7. Jak właściwie wykorzystać cytat oraz inne utwory twórców?
 8. Czy uczeń może nagrywać lekcję prowadzoną przez nauczyciela?
 9. Czy nauczyciel może nagrywać zachowanie ucznia?
 10. Czy można nagrać apel lub inną uroczystość szkolną?
 11. Czy nagrania można umieścić na stronie internetowej szkoły
  lub Facebooku?
 12. Czy można publikować twórczość uczniów w Internecie?
 13. Czy w szkole potrzebna jest zgoda na publikację twórczości dziecka?
 14. Czy radiowęzeł i telewizja w szkołach są legalne? Jeżeli tak, to co możemy odtwarzać?
 15. Czy wszystko co znajduje się w Internecie można wykorzystać dla celów edukacyjnych?
 16. Skąd legalnie pobierać zdjęcia, muzykę, film?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

__Priorytet MEiN – Kompetencje cyfrowe, czyli kiedy i jakie narzędzia cyfrowe stosować, żeby efektywnie pracować z uczniami

Kompetencje cyfrowe, czyli kiedy i jakie narzędzia cyfrowe stosować, żeby efektywnie pracować z uczniami

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • Pozna metody i narzędzia rozwijające umiejętność krytycznego myślenia, selekcjonowania informacji, uważności, kreatywności oraz budowania współpracy i automotywacji.
 • Pozna różne rozwiązania metodyczne w zakresie edukacji cyfrowej, zwiększające efektywność pracy z uczniami.
 • Opracuje własne ćwiczenie z wykorzystaniem wybranych programów i aplikacji.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W obecnej sytuacji nauczyciele znają już wiele rozwiązań cyfrowych, dlatego szkolenie będzie miało charakter metodyczny. 

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania narzędzi cyfrowych doskonalących m.in. umiejętność krytycznego myślenia, selekcjonowania informacji, uważności, kreatywności, współpracy.  Wszystkie ćwiczenia będą przygotowane
w odniesieniu do konkretnych treści programowych. Każde ćwiczenie zostanie opatrzone komentarzem metodycznym w celu zoptymalizowania umiejętności  właściwej selekcji metod i narzędzi cyfrowych dostosowanych do potrzeb każdego ucznia. 

Program:

 1. Nowa rzeczywistość, nowe oczekiwania, nowe pokolenie. Dlaczego warto zainwestować czas w doskonalenie kompetencji cyfrowych?
 2. Warsztat nowoczesnego nauczyciela – przegląd narzędzi TIK
  1. Narzędzia do aktywnej pracy – LearningApps, Quizzis, Wordwall, Voki, Jigsaw, inne.
  2. Narzędzia do ankietowania i testowania: MS Forms
  3. Narzędzia do współpracy i udostępniania plików: Miro, Mentimeter, OneDrive, Sway,
  4. Narzędzia do prezentacji i animacji: EDpuzzle, Canva

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Webinary

__Priorytet MEiN – Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z podstawami technologii AI oraz jej zastosowaniem w kontekście edukacyjnym.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

 • Wie co to zagrożenia i korzyści sztucznej inteligencji
 • Umie wykorzystać aplikację Chat GPT
 • Zna komendy przydatne w pracy nauczyciela
 • Zna powiązanie Chat GPT z innymi aplikacjami
 • Zna powiązanie Canvy ze sztuczną inteligencją
 • Wie jak krytycznie podejść do treści zamieszczanych
  w internecie
 • Wie co to dezinformacja, i o co w niej chodzi
 • Umie przeanalizować sytuacje problemowe dotyczące prawa autorskiego
 • Zna zasady bezpieczeństwa, pozwalające uniknąć naruszeń prawa autorskiego.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Sztuczna inteligencja w edukacji to fascynujący temat, który otwiera drzwi do nieograniczonego potencjału rozwoju edukacji. Wierzę, że to szkolenie pomoże nauczycielom zrozumieć i wykorzystać tę technologię, aby poprawić jakość nauczania i przynieść korzyści uczniom. Przygotuj się na ekscytującą podróż w świat sztucznej inteligencji w edukacji!

Szkolenie będzie okazją do zgłębienia wiedzy na temat narzędzi
i strategii, które mogą zrewolucjonizować sposób nauczania i uczenia się. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie korzystania
z narzędzi AI, analizowania danych edukacyjnych oraz tworzenia spersonalizowanych środowisk nauki.

 1. All w edukacji – zagrożenia i korzyści
 2. Aplikacja Chat GPT
 3. Komendy w Chat GPT przydatne w pracy nauczyciela
 4. Powiązanie Chat GPT z innymi aplikacjami
 5. Powiązanie Canvy z sztuczną inteligencją
 6. Krytyczne podejście do treści zamieszczanych w internecie
 7. Dezinformacja, o co w tych chodzi?
 8. Sytuacje problemowe dotyczące prawa autorskiego

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Webinary

__Priorytet MEiN – Jak oceniać, by kształtować nastawienie uczniów na rozwój

Jak oceniać, by kształtować nastawienie uczniów na rozwój

Ocena jako narzędzie do osiągnięcia rozwoju i sukcesu!

Szkolenie wpisuje się w realizację trzeciego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy na temat organizacji procesu nauczania i uczenia się w zakresie stosowania oceniania motywującego uczniów.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ocenianie w szkole zgodne z przepisami prawa oświatowego
 2. Rola oceniania – różne perspektywy
 3. Indywidualne potrzeby uczniów – jak je zaspokajać?
 4. Dlaczego docenianie czyli czego potrzebuje nasz mózg, by podjąć trud nauki
 5. Nastawienie na rozwój czy nastawienie na trwałość – co kształtujemy
 6. Nowy wymiar motywacji w kontekście potrzeb współczesnego świata
 7. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Webinary

__Priorytet MEiN – Jak bez kija i marchewki oceniać uczniów motywująco?

Jak bez kija i marchewki oceniać uczniów motywująco?

Ocena jako narzędzie do osiągnięcia rozwoju i sukcesu!

Szkolenie wpisuje się w realizację trzeciego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy na temat organizacji procesu nauczania i uczenia się w zakresie stosowania oceniania motywującego uczniów.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

 • Rozumie potrzebę rozwijania u uczniów motywacji wewnętrznej.
 • Wie, na czym polega motywująca rola oceny.
 • Dostrzega związek oceniania motywującego z procesem uczenia się.
 • Rozpoznaje elementy wpływające na świadomy proces uczenia się i motywację.
 • Potrafi formułować cele i  kryteria w języku zrozumiałym dla ucznia.
 • Dostrzega wartość refleksji i informacji zwrotnej w motywującej roli oceniania.
 • Wie na czym polega pozytywna dyscyplina w klasie.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

„Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość.” (Peter Kline)

Od oceny o wiele cenniejsze jest okazanie naszego zainteresowania. Kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem o jego dziełach dajemy mu tym samym prosty i jasny komunikat: zależy mi na tobie, jesteś dla mnie ważny.

 1. Ocenianie a motywacja do uczenia się
 2. Kryteria sukcesu
 3. Elementy wzmacniające motywację wewnętrzną
 4. Jak mądrze stawiać wymagania
 5. Refleksja nad uczeniem się
 6. Informacja zwrotna
 7. Techniki oceniania motywującego
 8. Projektowanie procesu uczenia się
 9. Pozytywny nauczyciel – pozytywna dyscyplina

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY