Kategorie
Nauczyciele Webinary

TZA – Elementy treningu zastępowania agresji w szkołach – czyli jak radzić sobie z agresją i autoagresją wśród uczniów – termin 19.03.24r.

Elementy treningu zastępowania agresji
w szkołach – czyli jak radzić sobie z agresją
i autoagresją wśród uczniów

Rozwój umiejętności wychowawczych poprzez umiejętność przeprowadzania TZA

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 19.03.2024r.
Godz.: 17.00 – 20.00

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się jakie mogą być przyczyny trudności w opanowaniu emocji i zachowań agresywnych oraz jak im zapobiegać,
 • zostaną wyposażeni w wiedzę potrzebną do przeprowadzenia kolejnych etapów TZA, w tym treningu wnioskowania moralnego,
 • wzmocnią swój warsztat wychowawczy.

Uczestnicy po szkoleniu:

 • wiedzą w jakich przypadkach stosować TZA,
 • potrafią przeprowadzić trening wnioskowania moralnego
  w grupie, z którą pracują,
 • znają etapy rozwoju moralnego swoich podopiecznych i potrafią wykorzystać tę wiedzę na rzecz ich wychowania.

Adresaci szkolenia: nauczyciele i specjaliści pracujący w szkołach podstawowych i średnich oraz rodzice borykający się z agresywnymi
 i autoagresywnymi zachowaniami swoich dzieci.

 

trening zastępowania agresji
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie prowadzi przez kolejne etapy treningu zastępowania agresji tak, by dorosły mógł wesprzeć młodego człowieka w rozwoju emocjonalnym i moralnym kształtując zdrowe wzorce zachowań w reakcjach na trudne emocje i w relacjach społecznych.

 

Program:

 1. Zachowania agresywne i autoagresywne – przyczyny i skutki. 
 2. Trening Zastępowania Agresji i jego elementy:
  – trening kontroli złości,
  – trening umiejętności społecznych i empatii,
  – trening wnioskowania moralnego.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marcelina Wnęk

Pedagog, terapeuta, promotor zdrowia, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Win Your Life.

Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy
z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego
w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci
z Niepełnosprawnościami Sunsspace.

Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu
o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy.

 Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

19 marca 2024 r.

godz. 17:00 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów

Trudne zachowania u uczniów ze spektrum autyzmu – zapobieganie, reagowanie, wyciszanie

Trudne zachowania u uczniów ze spektrum autyzmu – zapobieganie, reagowanie, wyciszanie

Nauczyciele odpowiednio reagują na zachowania trudne uczniów ze spektrum autyzmu, powodując ich minimalizowanie /wygaszanie

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna strategie pozwalające minimalizować trudne zachowania uczniów ze spektrum autyzmu,
 • zdobędzie informacje nt. przyczyn występowania trudnych zachowań z punktu widzenia funkcjonowania mózgu nieneurotypowego,
 • będzie potrafił planować i realizować działania profilaktyczne
  w celu minimalizowania zachowań trudnych oraz reagować
  w sytuacji wystąpienia zachowania nieakceptowalnego społecznie.

 

szkolenie rady pedagogicznej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zachowanie jako odpowiedź adaptacyjna mózgu.
 2. Zachowania nieakceptowalne społecznie u uczniów ze spektrum autyzmu – przyczyny, przebieg, następstwa.
 3. Analiza zachowania – procedury postępowania.
 4. Wybrane strategie wyciszania zachowań nieakceptowalnych społecznie.
 5. Zachowania trudne osób z autyzmem – profilaktyka.
 6. Analiza przypadku.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY