Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Webinary

Dialog motywujący jako skuteczna metoda wspomagająca proces wychowawczy

Dialog motywujący jako skuteczna metoda wspomagająca proces wychowawczy

Dialog motywujący w pracy nauczyciela

Cele szkolenia:

 • rozwijanie wiedzy na temat dialogu motywującego
  i podstawowych zasad jego stosowania; 

 • kształtowanie umiejętności adoptowania idei dialogu motywującego w pracy nauczyciela;

 • rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej w podstawowych narzędziach dialogu motywującego – zadawania pytań, dowartościowania, parafrazy, odzwierciedleń.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe zasady stosowane w dialogu motywującym.
 2. Ćwiczenia paradygmatu komunikacyjnego z zastosowaniem narzędzi dialogu motywującego:
  – pytania otwarte;
  – dowartościowania:
  – parafraza;
  – odzwierciedlenia.
 3. Diagnoza pozytywna – ćwiczenie warsztatowe.
 4. Empatyzowanie relacyjne czyli szacunek wobec wartości ucznia, nauczyciela, rodzica – ćwiczenie warsztatowe.
 5. Podsumowanie, wnioski.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Racja czy relacja, czyli jak tworzyć nić porozumienia w szkole, zwłaszcza w trudnych sytuacjach

Racja czy relacja, czyli jak tworzyć nić porozumienia w szkole, zwłaszcza w trudnych sytuacjach

Jak tworzyć przestrzeń komunikacyjną z dziećmi, młodzieżą, innymi pracownikami, rodzicami?

Cel szkolenia:

 • uczestniczy wiedzą, jak budować relacje i jak się komunikować
  z dziećmi, młodzieżą oraz z rodzicami i innymi pracownikami szkoły, by zapewnić przestrzeń do wspólnego działania, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.

Uczestnik po szkoleniu:

 • rozumie, że każdy wchodzi w przestrzeń drugiego człowieka
  z bagażem doświadczeń i przekonań,
 • wie, jakie postawy budują autorytet nauczyciela,
 • zna i stosuje zasady prowadzenia konstruktywnej komunikacji,
 • wie, jakie role może przyjąć osoba wchodząca w relacje,
 • rozumie, czym jest konflikt i wie, jak się zachować w sytuacji konfliktowej,
 • stosuje strategie budujące kontakt z drugim człowiekiem.
Racja czy relacja w trudnych sytuacjach
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:
Jak tworzymy przestrzeń komunikacyjną z dziećmi, młodzieżą, innymi pracownikami, rodzicami?
Jak postrzegać konflikt, by stał się on punktem wyjścia do współpracy?
Jak się komunikować, zwłaszcza w trudnych sytuacjach?

Program:

 1. Bagaż czyli z czym wchodzimy w relacje i jak się od niego uwolnić?
 2. Co ułatwia, a co utrudnia porozumienie?
 3. Konsekwencje udowadniania racji a konsekwencje budowania relacji.
 4. Postrzeganie konfliktu jako punktu wyjścia do współpracy
  z uczniami, nauczycielami, rodzicami.
 5. Uczucia i wewnętrzne sądy – ich wpływ na relacje nauczyciel–rodzic-uczeń.
 6. Sposoby komunikacji: niewerbalne i werbalne oraz konsekwencje ich zastosowań.
 7. Energia emocjonalna – jak ją pożytkować, by skutecznie regulować reakcje?
 8. Budowanie relacji w oparciu o zaufanie i autentyczność.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli. Czym jest i dlaczego działa?

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli. Czym jest i dlaczego działa?

Przykładowe narzędzia i techniki komunikacji z dziećmi

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy i narzędzi do skuteczniejszej i wspierającej komunikacji z dziećmi w przedszkolach i szkołach,
 • pomysły na pozytywne rozwiązania dla różnych trudności wychowawczych, takich jak: brak współpracy, agresja, zniechęcenie, konflikty rówieśnicze,
 • zdobycie narzędzi i sprawdzonych rozwiązań, jak wspierać dzieci i skutecznie zachęcać do współpracy, wspierając ich poczucie własnej wartości.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna podstawowe założenia podejścia „Pozytywna Dyscyplina”, jej fundamenty oraz wskazówki do wprowadzania metody w swojej placówce,
 • zdobędzie podstawową wiedzę nt. złości, jej wyrażania oraz przyczyn niewłaściwego zachowania dzieci oraz przykładowe narzędzia do skuteczniejszej, bardziej empatycznej
  i wspierającej komunikacji,
 • nauczy się konstruować empatyczne, skuteczne, asertywne komunikaty, zachęcające dzieci do współpracy.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia metody Pozytywnej Dyscypliny:
  – geneza,
  – założenia,
  – fundamenty.
 2. Tworzenie listy kompetencji życiowych i umiejętności społecznych kontra wyzwania ze strony dzieci. Rola modelowania dorosłego
  i relacji z dzieckiem.
 3. Zadawanie pytań zamiast wydawania poleceń.
  – Jak zadawać pytania zachęcające do współpracy? – przykładowe narzędzia do komunikacji.
 4. O złości i frustracji. Jak zadbać o siebie i jak zadbać o uczniów?
 5. Przyczyny niewłaściwych zachowań u dzieci.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i szkół podstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły

Rodzic nowego pokolenia – strategie udanej współpracy

Rodzic nowego pokolenia - Strategie udanej współpracy!

Jak współpracować z trudnym rodzicem?

Cele szkolenia:

 • Podwyższenie przez uczestników poziomu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w zakresie współpracy
  z rodzicami.
 • Wyposażenie uczestników w narzędzia służące asertywnej komunikacji.
 • Wzbudzenie refleksji nad relacjami nauczyciel – rodzic oraz identyfikacja własnej postawy w sytuacji trudnej czy konfliktowej.
partnerstwo
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Postawa asertywna versus pozostałe (agresywna, manipulacyjna i bierna / uległa).
 2. Techniki komunikacji asertywnej.
 3. Ćwiczenie technik asertywnych na wybranych przykładach.
 4. Koncepcja poczwórnego ucha i poczwórnej tuby Friedemanna Schulza von Thuna (tzw. kwadrat Schulza).
 5. Podstawowe szumy i bariery komunikacyjne.
 6. Bariery psychologiczne w relacjach nauczyciele – rodzice. 
 7. Analiza barier na podstawie doświadczeń uczestników.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów

Jak budować pewność siebie u nastolatka – czyli o sztuce prawidłowej komunikacji

Jak budować pewność siebie u nastolatka – czyli o sztuce prawidłowej komunikacji

Co wpływa na poczucie „ja” naszych uczniów?

Pewność siebie jest jednym z największych darów, jakie rodzice mogą przekazać dziecku. (C. Pickhardt)

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się jakie narzędzia stosować, aby wspierać budowanie pewności siebie nastolatków.

szkolenia rad pedagogicznych
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się między innymi:

 • Jak funkcjonuje mózgu dziecka i nastolatka.
 • Co wpływa na poczucie „ja”.
 • Jak się komunikować – jak mówić i słuchać.
 • Jak mówić, żeby być usłyszanym (pozytywna dyscyplina).
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć (minimediacje).
 • Jak budować poczucie własnej wartości u nastolatków (porozumienie bez przemocy).
 • Dlaczego warto nazywać emocje?

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Sztuka komunikacji i budowania relacji na linii: Nauczyciel – Dziecko – Rodzic

Szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele
i rodzice!

Sztuka komunikacji i budowania relacji na linii: Nauczyciel – Dziecko – Rodzic

Szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice. Dzieci odnoszą najwięcej korzyści, gdy dorośli ze sobą współpracują. Warto więc, żeby nauczyciele i rodzice umieli ze sobą konstruktywnie rozmawiać. 

Tylko jak to robić, gdy nie wszystko idzie po naszej myśli?

Komunikacja z rodzicem
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się między innymi:

 • Jak zbudować jasne reguły współpracy.
 • Jak działa mózg w stresie (mózg gadzi).
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć i jak mówić, żeby być usłyszanym.
 • Jak zmienić komunikaty TY na JA oraz oceny na obserwacje (porozumienie bez przemocy – NVC)
 • Nauczyciele poznają wiele narzędzi do pracy z dziećmi i rodzicami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku placówek, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Skuteczny nauczyciel, czyli prawdziwy autorytet i przywódca

Skuteczny nauczyciel – to sukces edukacyjny ucznia!

Skuteczny nauczyciel, czyli prawdziwy autorytet i przywódca

Jak zbudować zgraną klasę i relacje oparte na współpracy, umiejętnościach rozwiązywania problemów oraz obopólnym szacunku?

Podczas warsztatów nauczyciele nabędą niezbędne do tego umiejętności.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas warsztatów nauczyciele nabędą umiejętności, które pomogą :

 • Zbudować zgraną klasę.
 • Mówić do uczniów,  tak żeby słuchali oraz Słuchać,  tak żeby uczniowie mówili.
 • Budować relację opartą na szacunku i empatii.
 • Zbudować autorytet nauczyciela .
 • Motywować czy inspirować uczniów do rozwoju .
 • Minimediować – czyli towarzyszyć w konflikcie, znajdować rozwiązanie – nie dając rozwiązań.

Skuteczny nauczyciel – to sukces edukacyjny ucznia!

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły

Spotkania z rodzicami – budowanie relacji i postępowanie w sytuacjach trudnych

Metody budowania dobrej i owocnej relacji z rodzicami uczniów

Spotkania z rodzicami – budowanie relacji i postępowanie w sytuacjach trudnych

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak budować przestrzeń do spotkania z rodzicami podczas zebrań i spotkań indywidualnych?
 • Jak zarządzać grupą dorosłych i prezentować się jako lider?  
 • Jakiego języka używać, by budować relację?
 • Jakie typy „trudnych” osobowości możemy napotkać – i jak
  z nimi postępować?
partnerstwo
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Choć nikt nie uczy tego nauczycieli w procesie ich kształcenia, dziś nauczyciel musi być liderem – musi potrafić wykazywać mądre zachowania przywódcze; zarządzać czasem, przestrzenią, wydarzeniami w trakcie spotkania z grupą rodziców, jak i podczas spotkania indywidualnego. W innym przypadku przywództwo obejmie ktoś inny, niekoniecznie mający wspólne cele z nauczycielem.
Nikt nie rodzi się z tymi umiejętnościami. To szkolenie ma na celu ich nabycie.

1. Źródła problemów w budowaniu relacji z rodzicami uczniów:

 • Zmiany społeczne a rola rodzica i szkoły w wychowaniu dziecka.
 • Dlaczego rodzice nie lubią zebrań?

2. Dobre zebranie, pozytywna rozmowa indywidualna:

 • Techniki i metody pozwalające owocniej współpracować
  z rodzicami podczas zebrań oraz rozmów.
 • Jak mówić i jak słuchać – język komunikacji właściwy
  dla budowania dobrej relacji z rodzicami uczniów.

3. Analiza przypadku:

 • Podjęcie analizy kilku przypadków wskazanych przez uczestników szkolenia.
 • Ustalenie strategii postępowania odpowiedniego dla danego typu trudności w porozumieniu się.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku placówek, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły

Pozytywna Dyscyplina w szkolnej ławce

Pozytywna Dyscyplina w szkolnej ławce
- zajęcia dla początkujących

Dzięki Pozytywnej Dyscyplinie nauczyciele:

 • rozumieją, dlaczego dzieci zachowują się źle i umieją temu zaradzić;
 • znają różne sposoby na większe zaangażowanie dzieci w pracę, w życie społeczności i w pomoc innym, zwiększanie ich poczucia odpowiedzialności i wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • wiedzą, że zmiany w funkcjonowaniu dzieci są długofalowe,
  a zdobyte życiowe kompetencje przekładają się na sukcesy
  w szkole i dalszym życiu.

Korzyści dla nauczycieli i ich placówki:

 • zmniejszenie liczby niepożądanych zachowań u dzieci;
 • poprawa atmosfery i relacji w grupie zarówno między nauczycielami a dziećmi, jak i pomiędzy samymi dziećmi, dzięki rozwijaniu umiejętności związanych z komunikacją, rozwiązywaniem problemów i uczeniu się na błędach.
Strona Główna_Top Tematy_Moduł III_Grafika

PROGRAM SZKOLENIA

 • Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
 • Jakie korzyści przyniesie wdrażanie tej metody w szkole. 
 • Skrzynka z narzędziami, czyli szybkie narzędzia do wykorzystania
  z grupą, aby usprawnić komunikację. 
 • Jak motywować by nie zniechęcać.
 • Jak budować współpracę nauczyciela z uczniami oraz między uczniami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarna.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY