Roszczeniowy rodzic w przedszkolu
- jak go okiełznać i przekształcić trudną sytuację w dobrą relację

Sprawdzone patenty na trudne sytuacje!

Cel szkolenia:

 • wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętność współpracy
  z roszczeniowym rodzicem
Uczestnik podczas szkolenia:
 • pozna sprawdzone rozwiązania w pracy z trudnym, roszczeniowym rodzicem,
 • zrozumie, jak ważny jest odbiór komunikatu z czterech różnych perspektyw,
 • otrzyma gotowe narzędzia pomocne przy budowaniu relacji
  z rodzicami,
 • nauczy się przekształcać komunikaty zgodnie z modelem FUKO.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Nauczyciele wychowania przedszkolnego pracują
nie tylko z kilkuletnim dzieckiem, ale też z jego rodzicami. Często współpraca ta stanowi dla nauczyciela ogromne wyzwanie, zwłaszcza, jeśli ma do czynienia z tzw. roszczeniowym rodzicem.
Jeśli szukasz sprawdzonych patentów na sytuacje trudne, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie! Nauczysz się reagować bardziej świadomie
i poznasz sprawdzone narzędzia, dzięki którym poprawisz jakość kontaktów z rodzicami.

Program:

 1. Roszczeniowość rodziców. Czym jest i co oznacza dla nauczycieli?
 2. Kontakty z rodzicami. Jakie formy mogą przybrać?
 3. Dlaczego z niektórymi rodzicami trudno się rozmawia? Rola nieporozumień.
 4. Model dobrej rozmowy z rodzicami. Pięć etapów, o których warto pamiętać.
 5. Budowanie relacji z rodzicami. Trzy przydatne narzędzia.
 6. Krótki warsztat przekształcania trudnych sytuacji w dobre relacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY