Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary Wsparcie dla uczniów

_Ważny temat – Dostosowania wymagań edukacyjnych – wszystko co nauczyciela powinien wiedzieć

Dostosowania wymagań edukacyjnych - wszystko co nauczyciela powinien wiedzieć

Praktyczne rozwiązania i dokumentacja

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat konstruowania dostosowań wymagań edukacyjnych i organizacji kształcenia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • pozna swoje obowiązki względem uczniów ze SPE,
 • nauczy się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • wzmocni kompetencje w zakresie rozpoznawania
  i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów z orzeczeniem
  i z opinią.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie wyposaży nauczycieli w wiedzę niezbędną przy pracy
z uczniami ze SPE, ich klasyfikacją, możliwościami dostosowania form, metod i narzędzi pracy oraz prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji. 

Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi i przepisami prawa. 

Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące tworzenia dostosowań wymagań edukacyjnych. oraz zostanie przeanalizowany cały pakiet dokumentów obowiązkowy dla ucznia 
z orzeczeniem i opinią.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa.
 2. Dostosowania wymagań edukacyjnych – dla kogo należy je sporządzić i jak to zrobić?
 3. Diagnoza i indywidualizacja w pracy z uczniami.
 4. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp.
 5. Dziecko z orzeczeniem, dziecko z opinią – analiza dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Praktyczne wskazówki do pracy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Nowość – Trudne zachowania uczniów – jak sobie z nimi radzić – metody i narzędzia

Trudne zachowania uczniów - jak sobie
z nimi radzić - sprawdzone metody
i narzędzia

Jak wyjść z konfliktu i wejść we współpracę

Cele szkolenia:

 • odzyskanie poczucia sprawstwa w relacji z uczniami,
 • poznanie przyczyn trudnych zachowań uczniów,
 • poznanie metod i narzędzi radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna metody i narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach z uczniami,
 • zdobędzie wiedzę na temat przyczyn trudnych zachowań oraz działania mózgu w stresie,
 • nauczy się komunikować tak, by wspierać uczniów i łagodzić konflikty.
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Jeśli:

 • zamiast prowadzić lekcje musisz wciąż zwracać uczniom uwagę,
 • znasz ucznia, który wciąż się buntuje,
 • znasz takiego, który zawsze ma coś do powiedzenia,
 • czujesz, że z uczniem, czy klasą wchodzisz, bądź jesteś w konflikcie,
 • czujesz ogromną frustrację, bo nie wiesz jak radzić sobie
  z uczniowskim buntem, agresją, oporem?

To to szkolenie jest dla Ciebie!

Tu dowiesz się:

 •  co to jest mózg gadzi i jak wiedzę o nim wykorzystać w szkole?
 •  dlaczego uczniowie źle się zachowują?
 •  jakie narzędzia możesz wykorzystać, by radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów,
 •  jak wyjść z konfliktu i wejść we współpracę.

Program:

 1. Czym jest potrzeba przynależności i znaczenia i jaki ma wpływ na trudne zachowania?
 2. Postawa nauczyciela/ki a trudne zachowania uczniów.
 3. Działanie mózgu w stresie.
 4. Nie bądź jak Titanic. Odkrywamy góry lodowe. 
 5. Komunikacja wspierająca relację

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 -4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 –

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY