Webinary dla rady pedagogicznej przedszkola - kursy online dla nauczycieli z certyfikatem

Akademia Projektowania Rozwoju WyEdukowani, w oparciu o potrzeby nauczycieli, sukcesywnie powiększa swoją ofertę kursów. Organizujemy szkolenia akredytowane dla nauczycieli przedszkoli, zgodne z kierunkami polityki oświatowej, wspomagające nauczycieli na drodze awansu zawodowego, jak również szkolenia pozwalające uzupełniać i poszerzać swoją wiedzę. Pokazujemy, jak uczyć dzieci przez zabawę nie tylko podstaw matematyki czy czytania, ale również nauki kodowania, twórczego myślenia, współpracy, kreatywności i świadomości ekologicznej. Proponowane przez nas szkolenia dla nauczycieli przedszkola pozwalają wypracować nowe umiejętności prowadzenia zajęć z dziećmi. Nie ma znaczenia, czy ktoś znajduje się w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, czy innym miejscu. Dzięki szkoleniom online możemy edukować osoby z różnych zakątków Polski.

Szkolenia online dla nauczycieli przedszkola poruszają tematykę związaną ze sprawną organizacją czasu maluchów, wprowadzaniem pozytywnej dyscypliny oraz pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowaliśmy także webinary dla nauczycieli przedszkola, które pomogą w prowadzeniu dialogu i utrzymywaniu dobrych relacji na linii dyrektor – nauczyciel – rodzic – dziecko.