Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Platforma Nearpod – lekcja robi się sama

Jak w łatwy i szybki sposób stworzyć lekcję
i udostępnić ją uczniom bez konieczności zakładania konta i logowania się?

Nearpod - lekcja robi się sama

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z platformą Nearpod, która umożliwia tworzenie interaktywnych, wirtualnych lekcji z każdego przedmiotu nauczania przydatnych w klasie oraz podczas zdalnego nauczania.

W trakcie szkolenia nauczyciele dowiedzą się:

 • Jak w łatwy i szybki sposób stworzyć lekcję i udostępnić ją uczniom bez konieczności zakładania konta i logowania się.
 • Jak do każdej lekcji dodać pytania, testy, ankiety, wirtualną tablicę korkową, filmy oraz inne aktywności.
 • Jak można monitorować działania ucznia i jak dostać raporty jego aktywności.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak założyć nauczycielskie konto w aplikacji Nearpod.
 • Jakie bezpłatne funkcje posiada platforma Nearpod.
 • Jak stworzyć wirtualną lekcję w aplikacji.
 • Jak znaleźć materiały i gotowe lekcje na platformie.
 • Jak udostępniać interaktywne lekcje.
 • Jak pobrać raport z lekcji

Program:

 1. Prezentacja jak działa aplikacja.
 2. Testowanie lekcji w Nearpod.
 3. Tworzenie konta nauczycielskiego w Nearpod.
 4. Samodzielne przygotowanie lekcji.
 5. Pobieranie raportu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja wczesnoszkolna – świat nauki przez zabawę Rady pedagogiczne - szkoły

Kodowanie offline w klasach I-III

Jak prowadzić zajęcia z kodowania bez komputerów czy tabletów, bazując na znanych grach i zabawach?

Kodowanie offline w klasach I-III

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są zalety nauki kodowania dla dzieci.
 • Jak zorganizować przestrzeń do kodowania.
 • Jak wykorzystać własne zasoby w nauce kodowania.
 • Jakie dobrać ćwiczenia i aktywności aby poznać oś współrzędnych.
 • Jakie szyfrować informacje.
 • Jakie zagadki logiczno-matematyczne są przydatne w nauce kodowania.
 • Jak stworzyć własne pomoce do nauki kodowania.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie pozwoli nauczycielom przyswoić podstawowe zagadnienia z nauki kodowania z dzieci w klasach I-III. Przygotuje nauczycieli do praktycznej realizacji nauki kodowania w trakcie codziennych zajęć. Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić zajęcia z kodowania bez komputerów czy tabletów, bazując na znanych grach i zabawach.

Program:

 1. Korzyści z nauki kodowania.
 2. Organizacja przestrzeni do nauki kodowania.
 3. Zabawy i aktywności pomocne w nauce kodowania.
 4. Zabawy logiczno-matematyczne.
 5. Szyfrowanie informacji.
 6. Tworzenie własnych zasobów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Kodowanie w przedszkolu

Kodowanie na dywanie w przestrzeni przedszkolnej

Kodowanie offline i generatory online w edukacji przedszkolnej

Cele szkolenia:

 • zdobycie przez uczestników wiedzy z obszaru logiki kodowania
  i programowania dla najmłodszych, w oparciu o nową podstawę programową dla przedszkoli,
 • zachęcenie uczestników do stosowania gier i zabaw uczących programowania z wykorzystaniem tradycyjnych
  i multimedialnych pomocy dydaktycznych.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji przedszkolnej oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce.
Podczas części praktycznej nauczyciele zapoznają się z przykładami narzędzi do nauki kodowania i programowania. Poznają możliwości wykorzystania mat, kubków, tworzenie własnych kart pracy do zajęć
z edukacji matematycznej i polonistycznej z wykorzystaniem kodowania. Będą mogli porównać i ocenić różnorodne propozycje na zajęcia
z dziećmi. Dowiedzą się, jak rozpocząć przygodę z programowaniem
i wykorzystać naturalne predyspozycje dzieci, ich aktywność ruchową, dążenie do skutecznej komunikacji i współpracy w grupie.

Program szkolenia:

 1. Teoretyczne podstawy kodowania.
 2. Rozwijanie myślenia komputacyjnego.
 3. Początki, czyli ćwiczenia w orientacji przestrzennej – jak wykorzystać przestrzeń i to co mam w sali do kodowania.
 4. Wykorzystaj to, co masz i już znasz, czyli pomysły na pomoce dydaktyczne do nauki kodowania.
 5. Zabawy rozwijające logiczne myślenie.
 6. Instrukcja warunkowa, układ współrzędnych, symetria, przeliczanie i porównywanie – kodowanie, a matematyka.
 7. Narzędzia online do tworzenia własnych kart pracy – warsztaty.
 8. Bugi i robaki, czyli jak błędy pomagają nam w nauce.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola

Pozytywna Dyscyplina w żłobku i przedszkolu

Dlaczego kary i nagrody nie motywują dziecka do pozytywnej zmiany?

Pozytywna Dyscyplina w żłobku
i przedszkolu

Warsztat skierowany dla nauczycieli, którzy chcą wspierać maluchy
(3-6 lat) w stawaniu się coraz bardziej odpowiedzialnymi, zaradnymi, pewnymi siebie i empatycznymi dziećmi.
Podczas szkolenia nauczyciele:

 • poznają elementy rozwoju społecznego, emocjonalnego
  i poznawczego dzieci,
 • nauczą się rozpoznawać trudności związane z etapami rozwojowymi, aby lepiej i skuteczniej sobie z nimi radzić,
 • otrzymają praktyczne rozwiązania do zastosowania w grupie.
Żródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia odpowiem na pytania:

 • jakie i jak wykorzystać narzędzia pozytywnej dyscypliny,
 • jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie,
 • jakie mogą być przyczyny „niewłaściwego” zachowania dzieci i jak sobie z nimi radzić,
 • skąd bierze się złość, dlaczego dzieci tak często reagują złością, jak radzić sobie ze złością dziecka,
 • dlaczego kary i nagrody nie motywują dziecka do pozytywnej zmiany,
 • jak motywować, a nie szufladkować dzieci,
 • jak uczyć dziecko samodzielności, odpowiedzialności oraz szacunku,
 • jakie wyróżniamy osiągnięcia poznawcze na każdym etapie życia (w 1’szym, 2’gim i 3’cim r.ż.),
 • jakie pojawiają się wyzwania na każdym z tych etapów rozwojowych,
 • jak uczyć dzieci wartościowych umiejętności społecznych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli i pracowników żłobków.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja wczesnoszkolna – świat nauki przez zabawę Rady pedagogiczne - szkoły

TIK w edukacji wczesnoszkolnej – narzędzia do tworzenia kart pracy, ćwiczeń online, quizów

Planowanie zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem elektronicznych zasobów cyfrowych

TIK w edukacji klasy I - III
- narzędzia do tworzenia kart pracy, ćwiczeń online, quizów

Uczestnicy szkolenia:

 • Zapoznają się z użytecznymi w pracy nauczyciela zasobami elektronicznymi, takimi jak strony i platformy internetowe. 
 • Nauczą się, jak efektywnie z nich korzystać, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w pracy dydaktycznej.
 • Dowiedzą się o lokalizacji tych zasobów w sieci, dostępie do nich i sposobach ich wykorzystania. 

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla nauczycieli sprawnie posługujących się zasobami internetowymi, jak i dla osób stawiających pierwsze kroki w tej dziedzinie.

social-media
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kompetencje kluczowe – szczególnie kompetencje cyfrowe. Polityka oświatowa w roku 2020/2021.

2. Narzędzia w pracy nauczyciela – generatory kart pracy offline. 

 • Przygotowanie kart pracy z wykorzystaniem generatorów do tworzenia bingo, kody qr, trimino, itp.
3. Narzędzia online w klasie i w pracy zdalnej nauczyciela.
 • Podstawy obsługi:
  – quizizz
  – genial.ly
  – kahoot
  – learning.aps

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli klas I-III szkół podstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela

STEAM – Kompetencje przyszłości w szkole

Jak realizować STEAM w szkole?

STEAM - Kompetencje przyszłości w szkole

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania metody STEAM do rozwijania umiejętności uczniów. 

Na zajęciach nauczyciele nauczą się planować STEAMOWE lekcje
i przestrzenie edukacyjne.

Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co to jest STEAM i dlaczego warto go stosować?
 2. Jak realizować STEAM w szkole?
 3. Jak wykorzystać smartfony, tablety i komputery?
 4. Uzbrojony i bezpieczny – czyli jak pracować metodą projektu
  z wykorzystaniem e-narzędzi?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia  i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela

Metoda problemowa jako sposób na rozwój ucznia

Jak wykorzystać metodę problemową
na lekcji?

Metoda problemowa jako sposób na rozwój ucznia

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie nauczycieli do realizowania zajęć
  z wykorzystaniem metody problemowej.
 • Poznanie przez nauczycieli podstaw teoretycznych
  i przygotowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metody problemowej w szkole.
 
Pytania
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Elementy metody problemowej.
 2. Kryteria podziału problemów.
 3. Sposoby realizacji zajęć.
 4. Metoda problemowa na różnych przedmiotach i etapach edukacyjnych.
 5. Tworzenie scenariuszy zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela

Jak zainteresować ucznia tematem lekcji? Praktycznie o metodzie odwróconej klasy

Jak zainteresować ucznia tematem lekcji? Praktycznie o metodzie odwróconej klasy

Zamiana ról szansą na lepsze wyniki w nauce!

Celem szkolenia jest zapoznanie z nowatorskim metodą nauczania zaproponowaną w globalnej edukacji przez Khan Academy jest tzw. flipped classroom, czyli „odwrócona klasa”. „Odwrócona klasa” to metoda, która przenosi centralny element procesu kształcenia
z nauczyciela na ucznia. Pozwala ona zindywidualizować edukację, dzięki czemu zarówno uczniowie osiągający lepsze wyniki w nauce, jak i Ci, którzy dysponują mniejszym zakresem wiedzy i umiejętności, mogą efektywnie pracować nad określonym tematem.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Cele szkolenia:

 • omówienie zasad pracy metodą odwróconej klasy,
 • omówienie cyklu Kolba i zalet uczenia przez doświadczenie,
 • wskazanie korzyści płynących z wykorzystania metody odwróconej klasy,
 • omówienie funkcjonalności wybranych zasobów i narzędzi wspierających prowadzenie zajęć metodą odwróconej lekcji np. TedEd, Wakelet, Edpuzzle, Miro,
 • Projektowanie zajęć zgodnie z metodą odwróconej klasy.

Program:

 1. Moduł wprowadzający. Zapoznanie z podstawowymi zasadami pracy metodą odwróconej klasy.
 2. Jak wykorzystać metodę i z czego korzystać? 
 3. Omówienie wybranych zasobów multimedialnych, metod
  i aplikacji wspierających prowadzenie zajęć metodą odwróconej lekcji.
 4. Projektowanie zajęć zgodne z metodą odwróconej klasy.
 5. Sesja Q & A

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Zagadnienia prawne

Odpowiedzialność szkoły w obszarze bezpieczeństwa uczniów

Odpowiedzialność szkoły w obszarze bezpieczeństwa uczniów

Uczeń bezpieczny w szkole

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole.
Omówione zostaną przepisy związane z odpowiedzialnością szkoły/placówki oraz wskazane zostaną rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co już wiem? Jak stosuję? Co o tym myślę?
 2. Obowiązujące przepisy prawa.
 3. Zakres odpowiedzialności.
 4. Jak rozumieć bezpieczeństwo w szkole?
 5. Nowelizacja przepisów.
 6. Działania profilaktyczne.
 7. Propozycje procedur w zakresie bezpieczeństwa uczniów szkole.
 8. Bezpieczeństwo cyfrowe.
 9. Przepis na bezpieczną szkołę.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły

Spotkania z rodzicami – budowanie relacji i postępowanie w sytuacjach trudnych

Metody budowania dobrej i owocnej relacji z rodzicami uczniów

Spotkania z rodzicami – budowanie relacji i postępowanie w sytuacjach trudnych

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak budować przestrzeń do spotkania z rodzicami podczas zebrań i spotkań indywidualnych?
 • Jak zarządzać grupą dorosłych i prezentować się jako lider?  
 • Jakiego języka używać, by budować relację?
 • Jakie typy „trudnych” osobowości możemy napotkać – i jak
  z nimi postępować?
partnerstwo
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Choć nikt nie uczy tego nauczycieli w procesie ich kształcenia, dziś nauczyciel musi być liderem – musi potrafić wykazywać mądre zachowania przywódcze; zarządzać czasem, przestrzenią, wydarzeniami w trakcie spotkania z grupą rodziców, jak i podczas spotkania indywidualnego. W innym przypadku przywództwo obejmie ktoś inny, niekoniecznie mający wspólne cele z nauczycielem.
Nikt nie rodzi się z tymi umiejętnościami. To szkolenie ma na celu ich nabycie.

1. Źródła problemów w budowaniu relacji z rodzicami uczniów:

 • Zmiany społeczne a rola rodzica i szkoły w wychowaniu dziecka.
 • Dlaczego rodzice nie lubią zebrań?

2. Dobre zebranie, pozytywna rozmowa indywidualna:

 • Techniki i metody pozwalające owocniej współpracować
  z rodzicami podczas zebrań oraz rozmów.
 • Jak mówić i jak słuchać – język komunikacji właściwy
  dla budowania dobrej relacji z rodzicami uczniów.

3. Analiza przypadku:

 • Podjęcie analizy kilku przypadków wskazanych przez uczestników szkolenia.
 • Ustalenie strategii postępowania odpowiedniego dla danego typu trudności w porozumieniu się.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku placówek, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY