Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Priorytet MEiN – CANVA – tajniki projektowania z wykorzystaniem Canvy dla edukacji – 2 dniowe warsztaty online

CANVA - tajniki projektowania
z wykorzystaniem Canvy dla edukacji
- 2 dniowe warsztaty online

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024.

Cele szkolenia:

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

           I. CANVA dla edukacji:

 • Jak uzyskać dostęp?
 • Jakie dokumenty należy przesłać?
 • Co należy zrobić w przypadku odrzucenia wniosku?
 • Jak legalnie wykorzystywać projekty stworzone za pomocą Canvy dla edukacji?


  II. Projektowanie w CANVIE:

 • Jak korzystać z gotowych szablonów i modyfikować na własne potrzeby?
 • Jak stworzyć projekt od podstaw?
 • Jak automatycznie generować dyplomy i plakietki z personalizacją uczniów?
 • Jakie są tajniki projektowania plakatów, dyplomów oraz prezentacji?
 • Jak równomiernie rozmieszczać treści w projekcie i na co zwracać uwagę?
 • Panel boczny, czyli jak dodawać dodatkowe elementy do projektu
  i je modyfikować?
 • Jak korzystać z funkcji usuwania tła z obrazu?
 • Jak umieszczać aktywne linki w projekcie?
 • Jakie są zasoby dodatkowych aplikacji i programów współpracujących z CANVĄ?
 • Jak zapisywać i udostępniać stworzone materiały?   
 • Jakie są aktualne trendy w projektowaniu graficznym?

  III. Sztuczna inteligencja w CANVIE:
 • Gdzie szukać sztucznej  inteligencji (AI) w Canvie?
 • Jak sztuczna inteligencja może pomóc w projektowaniu?
 • Jakie komendy i polecenia AI są najbardziej pomocne przy projektowaniu?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar
 • Czas trwania szkolenia – 2 x po 2 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Warsztat pracy nauczyciela Webinary

__Priorytet MEiN – Canva – tajniki projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych

Canva - tajniki projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Wprowadzenie 

II. Projektowanie materiałów dydaktycznych w Canvie 

III. Tworzenie prezentacji multimedialnych

IV. Projektowanie infografik i diagramów

V. Tworzenie dyplomów, plakatów i ulotek 

VI. Wdrażanie Canvy w praktyce 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie.
 • Czas trwania szkolenia –  3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Jak efektywnie uczyć i nauczać czyli neurodydaktyka w praktycznym ujęciu

Jak efektywnie uczyć i nauczać czyli neurodydaktyka w praktycznym ujęciu

Uczyć żeby nauczyć czyli organizacja wiedzy

Cel szkolenia:

 • rozwijanie wiedzy nauczycieli nt organizacji procesu nauczania
  i uczenia się w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii
  i neurodydaktyki.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają teorię nt funkcjonowania mózgu, procesów poznawczych, pamięci i ich roli w procesie uczenia się;
 • nabędą umiejętności praktyczne w zakresie organizacji lekcji, zadań, notatek, form sprawdzania wiedzy stymulujących rozwój ucznia;
 • nauczy się identyfikować biochemiczny typ rozwojowy celem personalizowania podejścia do uczniów.
neurodydaktyka w szkole
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie, podczas którego nauczyciele poznają prawidłowości funkcjonowania mózgu w kontekście kompetencji uczenia się i nauczania. Będą mieli okazję zapoznać się z formami organizacji lekcji, sprawdzania wiedzy, a także odnieść proces wychowawczy do typów temperamentu uczniów z uwzględnieniem potrzeb optymalizacji rozwojowej z poziomi biochemii mózgu.

Program:

 1. Charakterystyka poszczególnych obszarów mózgu, procesów poznawczych oraz wpływie tych funkcji na proces nabywania wiedzy.
 2. Rodzaje pamięci – jak mózg „magazynuje” wiedzę.
 3. Alternatywne formy organizacji lekcji, tworzenia notatek, sprawdzania wiedzy, konstruowanie zadań stymulujących mózg – praktyczne przykłady i rozwiązania.
 4. Rozwojowe typy biochemiczne – dopamina, noradrenalina i serotonina – funkcje w optymalizowaniu rozwoju uczniów.
 5. Wnioski do prac, wskazówki.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

__Priorytet MEiN – Kompetencje cyfrowe, czyli kiedy i jakie narzędzia cyfrowe stosować, żeby efektywnie pracować z uczniami

Kompetencje cyfrowe, czyli kiedy i jakie narzędzia cyfrowe stosować, żeby efektywnie pracować z uczniami

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • Pozna metody i narzędzia rozwijające umiejętność krytycznego myślenia, selekcjonowania informacji, uważności, kreatywności oraz budowania współpracy i automotywacji.
 • Pozna różne rozwiązania metodyczne w zakresie edukacji cyfrowej, zwiększające efektywność pracy z uczniami.
 • Opracuje własne ćwiczenie z wykorzystaniem wybranych programów i aplikacji.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W obecnej sytuacji nauczyciele znają już wiele rozwiązań cyfrowych, dlatego szkolenie będzie miało charakter metodyczny. 

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania narzędzi cyfrowych doskonalących m.in. umiejętność krytycznego myślenia, selekcjonowania informacji, uważności, kreatywności, współpracy.  Wszystkie ćwiczenia będą przygotowane
w odniesieniu do konkretnych treści programowych. Każde ćwiczenie zostanie opatrzone komentarzem metodycznym w celu zoptymalizowania umiejętności  właściwej selekcji metod i narzędzi cyfrowych dostosowanych do potrzeb każdego ucznia. 

Program:

 1. Nowa rzeczywistość, nowe oczekiwania, nowe pokolenie. Dlaczego warto zainwestować czas w doskonalenie kompetencji cyfrowych?
 2. Warsztat nowoczesnego nauczyciela – przegląd narzędzi TIK
  1. Narzędzia do aktywnej pracy – LearningApps, Quizzis, Wordwall, Voki, Jigsaw, inne.
  2. Narzędzia do ankietowania i testowania: MS Forms
  3. Narzędzia do współpracy i udostępniania plików: Miro, Mentimeter, OneDrive, Sway,
  4. Narzędzia do prezentacji i animacji: EDpuzzle, Canva

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

__Priorytet MEiN – Ocena szkolna. Jak nadać jej znaczenie i wartość?

Ocena szkolna. Jak nadać jej znaczenie i wartość

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • przygotowanie nauczycieli do stosowania skutecznego oceniania uczniów zgodnego z obowiązującym prawem i ocenianiem wewnątrzszkolnym.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • usystematyzuje wiedzę na temat zasad skutecznego oceniania, z uwzględnieniem różnych form i sposobów stosowania ocen,
 • pozna rolę oceny w procesie uczenia się/nauczania,
 • świadomie będzie formułował kryteria oceniania,
 • zdobędzie umiejętność dostosowania strategii nauczania i oceniania dla ucznia niezależnie od jego możliwości psycho-fizycznych,
 • przez odpowiedni sposób oceniania wypracuje model wspierania uczniów w nauce i motywacji,
 • nauczy się planować swoje lekcje w oparciu o model wzajemnego poszanowania, budowania relacji.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest dla nauczycieli zachętą do stosowania w swojej pracy różnych metod oceniania. Formułowania czytelnych dla uczniów kryteriów sukcesu i wspólnego z uczniami dochodzenia do nich.

 Przyczyni się do takiego planowania procesu nauczania i oceniania, który będzie zgodny z predyspozycjami i możliwościami uczniów, również tych ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. 

Będzie inspiracją do budowania relacji, wzmacniania poczucia odpowiedzialności uczniów za proces uczenia się, wzrostu motywacji i obniżenia lęku przed niepowodzeniem szkolnym. 

Jest odpowiedzią na pojawiające się trudności w pracy dydaktycznej niezależnie od poziomu osiąganych przez uczniów wyników w nauce.

Program:

 1. Zasady skutecznego oceniania
 2. Akty prawne regulujące system oceniania w polskich szkołach
 3. Ocena bieżąca i klasyfikacyjna
 4. Skala stopniowa, opisowa, procentowa
 5. Rola i cele oceny w procesie nauczania/uczenia się
 6. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania (kryteria sukcesu) również dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
 7. Ocenianie podczas różnych form pracy
 8. Istota oceniania kształtującego
 9. Informacja zwrotna, ocena koleżeńska
 10. Elementy wzmacniające motywację do uczenia się
 11. Podsumowanie i wskazówki do pracy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

___Priorytet MEiN – Prawne aspekty oceniania wewnątrzszkolnego. Co można, czego nie można, a czego należy unikać dla swojego komfortu emocjonalnego?

Prawne aspekty oceniania wewnątrzszkolnego.
Co można, czego zdecydowanie nie można, a czego należy unikać dla swojego komfortu emocjonalnego?

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • uporządkowanie wiedzy z zakresu przepisów prawa dotyczących oceniania.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • uporządkuje wiedzę z zakresu przepisów prawa dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego,
 • poszerzy wiedzę i kompetencje w obszarze stosowania oceniania motywującego,
 • dostrzeże związek oceniania motywującego z procesem uczenia się.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Ocenianie jest bez wątpienia jednym z najtrudniejszych obszarów pracy szkoły, nie tylko ze względu na niejednoznaczność zapisów prawnych, ale również oczekiwania rodziców i uczniów. Co zatem może zrobić dyrektor i nauczyciel, żeby uniknąć niepotrzebnych dyskusji? Na to i wiele innych pytań postaramy się udzielić odpowiedzi podczas szkolenia, które jest zgodne z tegorocznymi kierunkami polityki oświatowej państwa.

Program:

 1. Jak dostosować zapisy w statucie na temat oceniania wewnątrzszkolnego do aktualnych przepisów prawa

 2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania – jak je tworzyć  i z nich korzystać, by wspierały rozwój ucznia
 3. Najczęściej popełniane błędy w ocenianiu – jak ich uniknąć
 4. W jaki sposób informować rodziców o postępach ucznia

 5. Rola i znaczenie oceniania w procesie edukacyjnym
 6. Ocenianie a motywacja do uczenia się
 7. Techniki oceniania motywującego
 8. Projektowanie procesu uczenia się

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Ciekawe lekcje wychowawcze: Inspirowanie uczniów poprzez kreatywne metody i tematy

Ciekawe lekcje wychowawcze:
Inspirowanie uczniów poprzez kreatywne metody
i tematy

Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie i budowanie relacji z uczniami

Cele szkolenia:

 • zapoznanie nauczycieli z różnorodnymi kreatywnymi metodami nauczania, które mogą być stosowane na lekcjach wychowawczych,
 • wzmocnienie umiejętności nauczycieli w projektowaniu ciekawych i angażujących lekcji, które rozwijają różne aspekty rozwoju uczniów,
 • inspirowanie nauczycieli do eksploracji innowacyjnych tematów i materiałów na lekcjach wychowawczych,
 • zachęcanie do wykorzystywania różnorodnych narzędzi edukacyjnych, takich jak multimedia, gry, dyskusje, symulacje, do pobudzania ciekawości i aktywnego uczestnictwa uczniów,
 • wspieranie nauczycieli w tworzeniu pozytywnego klimatu
  w klasie i budowaniu relacji z uczniami opartych na zaufaniu
  i szacunku,
 • wzmacnianie umiejętności twórczego myślenia i adaptacji programu nauczania wychowawczego do indywidualnych potrzeb uczniów.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Lekcja wychowawcza – czym jest?
  – Definicja i znaczenie lekcji wychowawczych
  – Rola lekcji wychowawczych w rozwoju uczniów

 2. Kreatywne metody nauczania
  – Przedstawienie różnorodnych kreatywnych metod nauczania, takich jak gry dydaktyczne, symulacje, projekty grupowe, dramatyzacja, multimedia itp.
  – Omówienie korzyści wynikających z wykorzystywania tych metod w kontekście lekcji wychowawczych
  – Przykłady konkretnych scenariuszy lekcji wychowawczych wykorzystujących kreatywne metody

 3. Inspirujące tematy i materiały
  – Prezentacja różnorodnych inspirujących tematów, które mogą być wykorzystane na lekcjach wychowawczych, np. wartości, empatia, samodzielność, zdrowy styl życia, rozwiązywanie konfliktów itp.
  – Omówienie różnych źródeł i materiałów, takich jak filmy, teksty literackie, artykuły prasowe, obrazy, które mogą służyć jako inspiracja do tworzenia ciekawych lekcji wychowawczych
  – Przykłady konkretnych scenariuszy lekcji wychowawczych opartych na inspirujących tematach i materiałach

 4. Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie
  – Omówienie strategii budowania pozytywnego klimatu w klasie
  i wzmacniania relacji nauczyciel-uczeń

  – Praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji empatycznej, słuchania aktywnego i rozwiązywania konfliktów w kontekście lekcji wychowawczych
  – Działania wspierające integrację uczniów i tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia – do rozesłania dla uczestników.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Nowość – Błędy jako szansa na naukę: Budowanie pozytywnego podejścia do popełniania błędów wśród uczniów

Błędy jako szansa na naukę:
Budowanie pozytywnego podejścia do popełniania błędów wśród uczniów

Rola błędu w procesie uczenia się uczniów

Cele szkolenia:

 • zwiększenie świadomości nauczycieli na temat roli błędu
  w procesie uczenia się uczniów,
 • zapoznanie nauczycieli z psychologicznymi i pedagogicznymi aspektami pracy z błędem,
 • przedstawienie różnych strategii i praktyk, które mogą być wykorzystane do przekształcania błędów w pozytywne doświadczenia,
 • wzmacnianie umiejętności nauczycieli w analizowaniu błędów wraz z uczniami i pomaganiu im w zrozumieniu źródeł błędów,
 • zapewnienie nauczycielom narzędzi i technik wykorzystywania błędów jako okazji do nauki i rozwoju uczniów.
praca z błędem
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wyjaśnienie celu i znaczenia pracy z błędem jako narzędzia edukacyjnego
 2. Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa:
  – omówienie znaczenia tworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska.
  – wskazówki dotyczące budowania pozytywnej relacji z uczniami
  i zachęcania ich do eksperymentowania i podejmowania ryzyka.
 3. Omówienie reakcji emocjonalnych uczniów na popełnione błędy
 4. Przedstawienie teorii rozwoju pojęcia błędu (np. teoria rozwoju postaw Carol Dweck)
 5. Wyjaśnienie, dlaczego pozytywne podejście do błędów jest ważne dla rozwoju uczniów
 6. Przedstawienie metod analizy błędów wraz z uczniami
 7. Omówienie korzyści płynących z refleksji nad błędami
 8. Wskazówki dotyczące zadawania pytań, które prowokują myślenie
  i pomagają uczniom zrozumieć źródła błędów
 9. Wykorzystywanie błędów jako okazji do nauki
 10. Zaprezentowanie technik, takich jak uczenie się przez próbowanie na nowo, eksperymentowanie z różnymi strategiami i podejściami, oraz wprowadzanie samooceny
 11. Omówienie sposobów włączenia pracy z błędem do codziennej praktyki nauczycielskiej
 12. Tworzenie planów działań, w tym monitorowanie postępów uczniów i udzielanie im wsparcia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Nowość – W co grać z klasą? Tworzymy przestrzeń do aktywnej nauki – wykorzystanie gamifikacji i metody odwróconej klasy

W co grać z klasą? Tworzymy przestrzeń do aktywnej nauki - wykorzystanie gamifikacji i metody odwróconej klasy

Metody angażujące ucznia do pracy, współpracy i odpowiedzialności

Cele szkolenia:

 • poznanie metod aktywizujących: gamifikacja oraz Odwrócona klasa,
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć tymi metodami.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasady i metody angażowania ucznia do pracy, współpracy i odpowiedzialności,
 • zdobędzie umiejętność dostosowania modelu nauczania do potrzeb ucznia, wprowadzenia elementów gry edukacyjnej
  i odwróconej klasy do części swoich lekcji,
 • nauczy się planować swoje lekcje z wykorzystaniem metod aktywnych, sprzyjających rozwojowi uczniów.
gamifikacja, lekcja odwrócona
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest dla nauczycieli inspiracją do poszukiwania takich metod w swojej pracy, które będą zgodne z naturalnymi potrzebami
i predyspozycjami uczniów. Przyczynią się do budowania relacji, wzmacniania poczucia odpowiedzialności, samodzielności i motywacji do rozwoju młodych ludzi.

Program:

 1. Wprowadzenie do metody gamifikacja oraz odwrócona lekcja
 2. Wskazanie zgodności założeń poznawanych metod aktywizujących z potrzebami rozwojowymi uczniów
 3. Przykłady zastosowań każdej z metod
 4. Planowanie pacy własnej metodą gamifikacji – warsztat
 5. Planowanie pacy własnej metodą odwróconej klasy – warsztat
 6. Podsumowanie i wskazówki do pracy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary Wsparcie dla uczniów

_Ważny temat – Dostosowania wymagań edukacyjnych – wszystko co nauczyciela powinien wiedzieć

Dostosowania wymagań edukacyjnych - wszystko co nauczyciela powinien wiedzieć

Praktyczne rozwiązania i dokumentacja

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat konstruowania dostosowań wymagań edukacyjnych i organizacji kształcenia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • pozna swoje obowiązki względem uczniów ze SPE,
 • nauczy się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • wzmocni kompetencje w zakresie rozpoznawania
  i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów z orzeczeniem
  i z opinią.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie wyposaży nauczycieli w wiedzę niezbędną przy pracy
z uczniami ze SPE, ich klasyfikacją, możliwościami dostosowania form, metod i narzędzi pracy oraz prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji. 

Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi i przepisami prawa. 

Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące tworzenia dostosowań wymagań edukacyjnych. oraz zostanie przeanalizowany cały pakiet dokumentów obowiązkowy dla ucznia 
z orzeczeniem i opinią.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa.
 2. Dostosowania wymagań edukacyjnych – dla kogo należy je sporządzić i jak to zrobić?
 3. Diagnoza i indywidualizacja w pracy z uczniami.
 4. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp.
 5. Dziecko z orzeczeniem, dziecko z opinią – analiza dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Praktyczne wskazówki do pracy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY