Kategorie
Nauczyciele Webinary

Zabawy na 8 zmysłów – zastosowanie integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem – termin 12.12.23r.

Zabawy na 8 zmysłów – zastosowanie integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem

Wykorzystanie SI w pracy z dzieckiem

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 12.12.2023r.
Godz.: 18.00 – 20.15

Cel szkolenia:

 • zdobycie podstawowej wiedzy na temat integracji sensorycznej oraz jej wszechstronnego zastosowania w codziennej pracy
  z dziećmi.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zabawy sensoryczne, które pomogą w kreatywnym rozwoju i naukowym poznawaniu świata przez zmysły,
 • zdobędzie wiedzę dotyczącą skuteczności integracji sensorycznej i wykorzystania jej w pracy z małym dzieckiem,
 • nauczy się dobierać odpowiednie zabawy  sensoryczne do usprawniania zaburzonych sfer.

Adresaci szkolenia: wszystkie osoby pracujące z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, rodzice oraz studenci pedagogiki.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Zabawy sensoryczne dostarczają dziecku różnorodnych bodźców, które stymulują jego zmysły. Mogą służyć do oswajania dziecka z rzeczami, które powodują u niego lęk, ale też pomagają odkryć zaburzenia w rozwoju sensorycznym. Pełnią więc rolę terapeutyczną i stymulującą prawidłowy rozwój. Słuch, wzrok, smak, węch, dotyk, czucie, interocepcja, równowaga ciała – dzięki nim łączymy świat wewnętrzny z zewnętrznym. To właśnie za sprawą zmysłów jesteśmy w ogóle w stanie odbierać nasze otoczenie i stymulować rozwój dziecka.

Podczas szkolenia dowiesz się, jaki wpływ na harmonijny rozwój człowieka mają zmysły. Zdobędziesz także podstawową wiedzę na temat integracji sensorycznej oraz jej wszechstronnego zastosowania
w codziennej pracy z dziećmi.

Ponadto prowadząca pokaże Ci zabawy sensoryczne, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy i które wspierają wszechstronny rozwój dziecka.

Program:

 1. Wprowadzenie w teorię Integracji Sensorycznej, wielozmysłowy rozwój dzieci, charakterystyka 8 zmysłów.

 2. Integracja sensoryczna w życiu codziennym.

 3. Problemy sensoryczne.

 4. Zabawy sensoryczne na 8 zmysłów.

 5. Sensoryczne pomoce dydaktyczne.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marta Koplejewska

doktor pedagogiki specjalnej, czynny zawodowo nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, trener, specjalistka
od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych. 

Przez wiele lat związana była z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. 

W swojej pracy udowadnia, iż nie ma barier
w zdobywaniu szczytów dla osób
z niepełnosprawnością i tylko holistyczne podejście może przynieść wielkie sukcesy.

Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej wielką pasją. Lubi nowe wyzwania oraz stosuje niekonwencjonalne metody nauczania, takie jak tablice multimedialne, aplikacje, okulary 3D. Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest uzyskiwanie wysokich lokat przez jej podopiecznych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

12 grudnia 2023 r.

godz. 18:00 – 20:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Nauczyciele Webinary

Harmonia i koncentracja. Przygoda z jogą w przedszkolu – termin 04.12.23r.

Harmonia i koncentracja.
Przygoda z jogą w przedszkolu

Jak zacząć praktykować jogę w przedszkolu?

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 04.12.2023.
Godz.: 18.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zwiększenie świadomości nauczycieli na temat korzyści wynikających z praktykowania jogi w przedszkolu.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna podstawowe techniki jogi, które można zastosować
  w przedszkolu,
 • zrozumie korzyści płynące z wprowadzenia jogi do codziennej rutyny przedszkolnej,
 • zrozumie znaczenie oddechu i technik relaksacyjnych
  w kontekście pracy z dziećmi w przedszkolu.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej, nauczyciele wspomagający, specjaliści pracujący z dziećmi, wszystkie osoby zainteresowane.

joga w przedszkolu
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest dedykowane nauczycielom, którzy pragną wprowadzić techniki jogi do codziennego życia przedszkolaków.
Nauczyciele dowiedzą się, jak odpowiednio przygotować dzieci do praktyki jogi, w jaki sposób wykreować odpowiednią atmosferę oraz jakie ćwiczenia będą najbardziej odpowiednie dla grupy przedszkolnej. Przedstawione zostaną także gry i zabawy, które można
wykorzystać w celu wzbudzenia zainteresowania dzieci jogą. To doskonała okazja do wzbogacenia warsztatu pracy i wyjścia naprzeciw potrzebom przedszkolaków.

Program:

 1. Wprowadzenie do tematu jogi w przedszkolu.
 2. Korzyści, jakie może przynieść joga dzieciom.
 3. Techniki oddechowe dla dzieci. 
 4. Pokaz (fotografie, filmy) i omówienie podstawowych pozycji jogi. Wskazówki dotyczące prawidłowego wykonywania pozycji i bezpieczeństwa dzieci.
 5. Ćwiczenia jogi do codziennej rutyny przedszkolnej.
 6. Podsumowanie i zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia innowacji pedagogicznej.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marlena Marszałek

Czynny nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego a wcześniej przedszkolnego, oligofrenopedagog
i terapeuta pedagogiczny. Certyfikowany trener rozwoju kreatywności, trener dziecka z zaburzoną koncentracją i uwagą, trener kompetencji miękkich oraz tutor przedszkolny.

Zwolenniczka idei „lifelong learning”. W ramach wyznawanej zasady „Rewolucje nie czekają na ustawy. Wyłaniają się z działań ludzi, od dołu”, wzbogaca procesy edukacyjne o nowoczesne
i innowacyjne rozwiązania oraz autorskie pomysły.

Pasjonatka kreatywnego myślenia i psychologii pozytywnej. Chętnie dzieli się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym podczas prowadzonych szkoleń dla nauczycieli edukacji przedszkolnej.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

04 grudnia 2023 r.

godz. 18:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Przygotowanie do kontroli KO w zakresie … jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych. – termin 14.12.23r.

Przygotowanie do kontroli KO w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

Kontrola kuratorów oświaty

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 14.12.2023r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat pracy zgodnej z obwiązującymi przepisami oraz kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2023/2024 w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

Adresaci szkolenia: specjaliści, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie to praktyczne wskazówki na temat realizacji zadań w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.  W czasie szkolenia zostaną przeanalizowane obligatoryjne zadania specjalistów oraz dokumentacja jaką powinna prowadzić placówka w tym zakresie.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa, nowe standardy PPP
 2. Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy nauczyciela
 4. Zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów
 5. Obowiązkowa dokumentacja z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego
 6. Indywidualne teczki uczniów
 7. Prowadzenie dzienników
 8. Praktyczne wskazówki do pracy – prowadzenie dokumentacji PPP
  i kształcenia specjalnego
 9. Podsumowanie i sesja pytań.
Materiały dla uczestników:
 • przykładowy plan pracy pedagoga specjalnego,
 • plan nadzoru 2023/2024 (przykładowa karta z KO),
 • wzór karty PPP, 
 • wzór IPET
 • wzór WOPFU.
 • opis dokumentacji indywidualnych teczek dla ucznia
  z orzeczeniem i opinią.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

14 grudnia 2023 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Przygotowanie do kontroli KO w zakresie … jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych. – termin 06.12.23r.

Przygotowanie do kontroli KO w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

Kontrola kuratorów oświaty

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 06.12.2023r.
Godz.: 14.00 – 15.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat pracy zgodnej z obwiązującymi przepisami oraz kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2023/2024 w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

Adresaci szkolenia: specjaliści, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie to praktyczne wskazówki na temat realizacji zadań w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.  W czasie szkolenia zostaną przeanalizowane obligatoryjne zadania specjalistów oraz dokumentacja jaką powinna prowadzić placówka w tym zakresie.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa, nowe standardy PPP
 2. Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy nauczyciela
 4. Zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów
 5. Obowiązkowa dokumentacja z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego
 6. Indywidualne teczki uczniów
 7. Prowadzenie dzienników
 8. Praktyczne wskazówki do pracy – prowadzenie dokumentacji PPP
  i kształcenia specjalnego
 9. Podsumowanie i sesja pytań.
Materiały dla uczestników:
 • przykładowy plan pracy pedagoga specjalnego,
 • plan nadzoru 2023/2024 (przykładowa karta z KO),
 • wzór karty PPP, 
 • wzór IPET
 • wzór WOPFU.
 • opis dokumentacji indywidualnych teczek dla ucznia
  z orzeczeniem i opinią.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

06 grudnia 2023 r.

godz. 14:00 – 15:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Nauczyciele Webinary

Wykorzystanie AI i nowoczesnych technologii w przedszkolu i klasach I-III – termin 25.01.24r.

Przewodnicy cyfrowego świata. Wykorzystanie AI
i nowoczesnych technologii w przedszkolu
i klasach I-III

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 25.01.2024.
Godz.: 18.00 – 20.30

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

 • zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) i nowoczesnych technologii
  w procesie edukacji w przedszkolu oraz klasach I-III.

Uczestnik podczas szkolenia:
 • zrozumie, w jaki sposób AI może wspierać proces nauczania
  i uczenia się w przedszkolu i klasach I-III, 
 • pozna przykłady konkretnych narzędzi i aplikacji wykorzystujących AI, które mogą być użyteczne w pracy
  z małymi dziećmi, 
 • nauczy się kreatywnie i innowacyjnie wykorzystywać AI
  i technologie w projektach edukacyjnych, zabawach
  i aktywnościach praktycznych w przedszkolu i klasach I-III.
Priorytety MEiN
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa ogromną rolę. Dlatego tak
ważne jest, aby przedszkola i klasy I-III były odpowiednio przygotowane do wprowadzenia nowoczesnych narzędzi i sztucznej inteligencji do swojego programu nauczania. 

Nasze szkolenie kładzie nacisk na możliwości, jakie te zaawansowane technologie mogą przynieść dzieciom w ich rozwoju i odkrywaniu świata. To innowacyjna i inspirująca propozycja, która otworzy
przed nauczycielami drzwi do nowych możliwości edukacyjnych.

Program:

 1. Znaczenie sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii
  w edukacji.
 2. Podstawowe pojęcia związane z AI i nowoczesnymi technologiami.
 3. Wykorzystanie AI i nowoczesnych technologii w przedszkolu
  i klasach I-III:

  – prezentacja różnych narzędzi i programów opartych na AI,
  – testowanie i eksperymentowanie z wybranymi narzędziami
    i programami – ćwiczenia interaktywne.

 4. Między rozwojem, a obawami. Korzyści i zagrożenia związane z AI.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marlena Marszałek

Czynny nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, wcześniej przedszkolnego, oligofrenopedagog
i terapeuta pedagogiczny. Certyfikowany trener rozwoju kreatywności, trener dziecka z zaburzoną koncentracją i uwagą, trener kompetencji miękkich oraz tutor przedszkolny.

Zwolenniczka idei „lifelong learning”. W ramach wyznawanej zasady „Rewolucje nie czekają na ustawy. Wyłaniają się z działań ludzi, od dołu”, wzbogaca procesy edukacyjne o nowoczesne
i innowacyjne rozwiązania oraz autorskie pomysły.

Pasjonatka kreatywnego myślenia i psychologii pozytywnej. Chętnie dzieli się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym podczas prowadzonych szkoleń dla nauczycieli edukacji przedszkolnej.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

25 stycznia 2024 r.

godz. 18:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Nowe Standardy Ochrony Małoletnich – procedury postępowania – termin 12.12.23r.

Nowe Standardy Ochrony Małoletnich
Procedury postępowania

Kiedy i jak opracować standardy?

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 12.12.2023r.
Godz.: 19.30 – 21.00

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat opracowania i wdrażania Procedury Ochrony Małoletnich.

Podczas szkolenia uczestnik:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność planowania wsparcia, podwyższania standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych, wzmacniania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, podwyższania poziomu poszanowania praw osób z niepełnosprawnością.

Adresaci szkolenia: specjaliści, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Każda placówka oświatowa będzie musiała opracować Standardy Ochrony Małoletnich, czyli konkretne procedury ochrony dzieci
i młodzieży przed krzywdzeniem. Szkolenie jest wstępnym wsparciem
w realizacji tego zadania.
Uczestnicy otrzymają przykładową procedurę wdrażania standardów.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa w zakresie wdrażania i opracowania procedury.

 2. Które placówki mają obowiązek utworzyć procedurę? 

 3. Kiedy i jak opracować standardy?

 4. Zakres standardów:

 • sposób dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi
  w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim
  a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich,
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego,
 • procedury i osoby odpowiedzialne do składania zawiadomień
  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego,
 • zasady i sposób udostępniania personelowi polityki do jej zaznajomienia i stosowania.

      5. Praktyczne wskazówki do pracy.

      6. Podsumowanie – sesja pytań & odpowiedzi.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

12 grudnia 2023 r.

godz. 19:30 – 21:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Nauczyciele Webinary

Jak prowadzić terapię pedagogiczną ze starszymi uczniami (klasy 4-8)? – termin 05.12.23r.

Jak prowadzić terapię pedagogiczną ze starszymi uczniami? (klasy 4-8)

Wskazówkami do pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych ze starszymi uczniami

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 05.12.2023.
Godz.: 17.30 – 20.30

Podczas szkolenia:

 • dzielę się wieloma wskazówkami do pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych ze starszymi uczniami,
 • podaję nie tylko rozwiązania,  by usprawnić ich funkcjonowanie w świecie opartym na czytaniu i pisaniu, ale również dopasować zadania do tej grupy uczniów,
 • prezentuję wybrane definicje dysleksji oraz podstawowe jej symptomy,
 • wskazuję jak odróżnić specyficzne trudności w uczeniu się od niespecyficznych i na tej podstawie różnicować wsparcie dla uczniów,
 • dostaniesz wskazówki i narzędzia, dzięki którym skutecznie będziesz prowadzić ciekawe zajęcia ze starszymi uczniami,
 • otrzymasz przykłady ćwiczeń wspomagających uczenie się, zapamiętywanie, notowanie oraz rozwijające motywację wewnętrzną uczniów,
 • poznasz niektóre narzędzia i aplikacje komputerowe, które mogą być pomocne dla uczniów z dysleksją.

Adresaci szkolenia: terapeuci pedagogiczni, pedagodzy szkolni
i specjalni, logopedzi, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia.

Terapia pedagogiczna
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przyczyny trudności w uczeniu się
 2. Czym jest dysleksja rozwojowa, a czym nie jest?
 3. Prawa i obowiązki uczniów z dysleksją
 4. Symptomy dysleksji u dzieci w starszych klasach szkolnych
 5. Sprawdzone metody na pracę z uczniami z trudnościami
  w uczeniu się
 6. Jak zachęcić uczniów do ćwiczeń w pisaniu odręcznym?
 7. Komputer może być wsparciem
 8. Polecana literatura

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Ewa Janus

Terapeuta pedagogiczny, metodyk, nauczycielka i wicedyrektor przedszkola. Konsultantka daltońska w Fundacji Plandaltonski.pl oraz autorka książki: „Przedszkole z pomysłem. Plan daltoński krok po kroku”.

Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi – pisze programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworzy  kursy on-line, pomoce dydaktyczne i materiały dla nauczycieli. Na co dzień wspiera nauczycieli w ich pracy, podsuwając wskazówki i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączy elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności
w uczeniu się. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również na blogu.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

05 grudnia 2023 r.

godz. 17:30 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Nauczyciele Webinary

Wykorzystanie AI i nowoczesnych technologii w przedszkolu i klasach I-III – termin 11.12.23r.

Przewodnicy cyfrowego świata. Wykorzystanie AI
i nowoczesnych technologii w przedszkolu
i klasach I-III

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 11.12.2023.
Godz.: 18.00 – 20.30

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

 • zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) i nowoczesnych technologii
  w procesie edukacji w przedszkolu oraz klasach I-III.

Uczestnik podczas szkolenia:
 • zrozumie, w jaki sposób AI może wspierać proces nauczania
  i uczenia się w przedszkolu i klasach I-III, 
 • pozna przykłady konkretnych narzędzi i aplikacji wykorzystujących AI, które mogą być użyteczne w pracy
  z małymi dziećmi, 
 • nauczy się kreatywnie i innowacyjnie wykorzystywać AI
  i technologie w projektach edukacyjnych, zabawach
  i aktywnościach praktycznych w przedszkolu i klasach I-III.
Priorytety MEiN
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa ogromną rolę. Dlatego tak
ważne jest, aby przedszkola i klasy I-III były odpowiednio przygotowane do wprowadzenia nowoczesnych narzędzi i sztucznej inteligencji do swojego programu nauczania. 

Nasze szkolenie kładzie nacisk na możliwości, jakie te zaawansowane technologie mogą przynieść dzieciom w ich rozwoju i odkrywaniu świata. To innowacyjna i inspirująca propozycja, która otworzy
przed nauczycielami drzwi do nowych możliwości edukacyjnych.

Program:

 1. Znaczenie sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii
  w edukacji.
 2. Podstawowe pojęcia związane z AI i nowoczesnymi technologiami.
 3. Wykorzystanie AI i nowoczesnych technologii w przedszkolu
  i klasach I-III:

  – prezentacja różnych narzędzi i programów opartych na AI,
  – testowanie i eksperymentowanie z wybranymi narzędziami
    i programami – ćwiczenia interaktywne.

 4. Między rozwojem, a obawami. Korzyści i zagrożenia związane z AI.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marlena Marszałek

Czynny nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, wcześniej przedszkolnego, oligofrenopedagog
i terapeuta pedagogiczny. Certyfikowany trener rozwoju kreatywności, trener dziecka z zaburzoną koncentracją i uwagą, trener kompetencji miękkich oraz tutor przedszkolny.

Zwolenniczka idei „lifelong learning”. W ramach wyznawanej zasady „Rewolucje nie czekają na ustawy. Wyłaniają się z działań ludzi, od dołu”, wzbogaca procesy edukacyjne o nowoczesne
i innowacyjne rozwiązania oraz autorskie pomysły.

Pasjonatka kreatywnego myślenia i psychologii pozytywnej. Chętnie dzieli się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym podczas prowadzonych szkoleń dla nauczycieli edukacji przedszkolnej.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

11 grudnia 2023 r.

godz. 18:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Nauczyciele Webinary

Roszczeniowy rodzic w przedszkolu i klasach I-III. Jak go okiełznać i przekształcić trudną sytuację w dobrą relację – termin – 15.01.24r.

Roszczeniowy rodzic w przedszkolu i klasach I-III. Jak go okiełznać i przekształcić trudną sytuację
w dobrą relację

Sprawdzone patenty na trudne sytuacje

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 15.01.2024.
Godz.: 18.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętność współpracy
  z roszczeniowym rodzicem.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają sprawdzone rozwiązania w pracy z trudnym, roszczeniowym rodzicem,
 • zrozumieją, jak ważny jest odbiór komunikatu z czterech różnych perspektyw,
 • otrzymają gotowe narzędzia pomocne przy budowaniu relacji
  z rodzicami,
 • nauczą się przekształcać komunikaty zgodnie z modelem FUKO.

Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

rodzic roszczeniowy
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pracują nie tylko z kilkuletnim dzieckiem, ale też z jego rodzicami. Często współpraca ta stanowi dla nauczyciela ogromne wyzwanie, zwłaszcza, jeśli ma do czynienia z tzw. roszczeniowym rodzicem. 

Jeśli szukasz sprawdzonych patentów na sytuacje trudne, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie! 

Nauczysz się reagować bardziej świadomie i poznasz sprawdzone narzędzia, dzięki którym poprawisz jakość kontaktów z rodzicami.

Program:

 1. Roszczeniowość rodziców. Czym jest i co oznacza dla nauczycieli?
 2. Kontakty z rodzicami. Jakie formy mogą przybrać?
 3. Dlaczego z niektórymi rodzicami trudno się rozmawia? Rola nieporozumień.
 4. Model dobrej rozmowy z rodzicami. Pięć etapów, o których warto pamiętać.
 5. Budowanie relacji z rodzicami. Trzy przydatne narzędzia.
 6. Krótki warsztat przekształcania trudnych sytuacji w dobre relacje.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marlena Marszałek

Czynny nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, wcześniej przedszkolnego, oligofrenopedagog
i terapeuta pedagogiczny. Certyfikowany trener rozwoju kreatywności, trener dziecka z zaburzoną koncentracją i uwagą, trener kompetencji miękkich oraz tutor przedszkolny.

Zwolenniczka idei „lifelong learning”. W ramach wyznawanej zasady „Rewolucje nie czekają na ustawy. Wyłaniają się z działań ludzi, od dołu”, wzbogaca procesy edukacyjne o nowoczesne
i innowacyjne rozwiązania oraz autorskie pomysły.

Pasjonatka kreatywnego myślenia i psychologii pozytywnej. Chętnie dzieli się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym podczas prowadzonych szkoleń dla nauczycieli edukacji przedszkolnej.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

15 stycznia 2024 r.

godz. 18:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Praktycznie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu – termin 31.01.24r.

Praktycznie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

Pakiet niezbędnych dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 31.01.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie umiejętności planowania i przydzielania odpowiednich form pomocy zgodnie z rozpoznanymi potrzebami dzieci
 • zdobycie umiejętności konstruowania i prowadzenia obligatoryjnej oraz pomocnej dokumentacji organizowania PPP

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa dotyczące organizacji
  i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w przedszkolu
 • zdobędzie umiejętność prowadzenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 • zdobędzie wiedzę na temat dokumentacji obowiązkowej
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu. 

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów
w zakresie prowadzenia dokumentacji i zajęć z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

 1. Obowiązujące przepisy prawa.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zadania nauczycieli
  i specjalistów w przedszkolu.

 3. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
  – zajęcia rozwijające uzdolnienia;
  – zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  – inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 4. Wsparcie rodziców.

 5. Praktyczne wskazówki do pracy. 

 6. Podsumowanie i sesja pytań.

 W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in.:

 • kartę oceny efektywności zajęć,
 • przykładową procedurę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,
 • przekładowy program zajęć KK,
 • zbiór aktów prawnych regulujących pracę w przedszkolu,
 • kartę PPP, 
 • wzór IPET, 
 • wzór WOPFU. 


Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

31 stycznia 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

100 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty