Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Uczeń w centrum uwagi Warsztat pracy nauczyciela

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Jak pobudzać i wykorzystać naturalne procesy neurolobiologiczne dla wzmocnienia skuteczności

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Jak pobudzać i wykorzystać naturalne procesy neurolobiologiczne dla wzmocnienia skuteczności

Planowanie angażujących zajęć z wykorzystaniem odkryć neurodydaktyki

Cele szkolenia:

 • Dowiesz się jak działa ludzki mózg i jak wspomóc jego rozwój.
 • Zrozumiesz dlaczego tradycyjne metody nauczania przestają być skuteczne.
 • Poznasz metody pobudzania ciekawości i zaangażowania uczniów.
 • Otrzymasz narzędzia, dzięki którym lepiej dobierzesz formy pracy do konkretnych uczniów. 
Neurodydaktyka

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest okazją do wzbogacenia lub zreformowania podejścia do nauczania i nauczycielskiego warsztatu pracy. Łączy odkrycia neuronauki z praktyczymi wskazówkami dla nauczycieli dotyczącymi metod nauczania i form zaangażowania uczniów wykorzystującymi tę wiedzę.

 

 1. Działanie układu neurologicznego a percepcja
 2. Proces uczenia się a pobudzenie układu nerwowego
 3. Neuroprzekaźniki i ich wpływ na skuteczność nauczania
 4. Cyfrowa demencja
 5. Uniwersalne projektowanie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Wsparcie dla uczniów

__Priorytet MEiN – Uczeń ze spektrum autyzmu – jak planować i organizować pracę i wsparcie

Uczeń ze spektrum autyzmu - jak planować
i organizować pracę oraz wsparcie

Priorytet MEiN

Uczestnik podczas szkolenia:

 • otrzyma praktyczne wskazówki do działania na rzecz optymalnego wspierania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • zdobędzie informacje do zastosowania od zaraz,
 • zapozna się z praktyczną, sprawdzoną wiedzą, która oparta jest na naukowych badaniach.
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Spektrum autyzmu jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń. Rodzice i nauczyciele odbywają liczne szkolenia i warsztaty mające na celu podnoszenie kompetencji w zakresie projektowania środowiska edukacyjnego i społecznego podczas bieżącej pracy, co powoduje,
że świadomość potrzeb, jakie mają osoby ze spektrum autyzmu oraz wiedza na temat tego, jak z nimi pracować, są coraz większe. Wciąż jednak każdy autysta, z którym zaczynamy pracować, jest dla nas zagadką.

Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy:

 1. Specyficzne cechy osób ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem wiedzy z zakresu tego, jak działa mózg z zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Trudności poznawcze, emocjonalne, społeczne uczniów ze spektrum autyzmu.
 3. Sposoby wspomagania ucznia ze spektrum autyzmu.
 4. Organizowanie i planowanie pracy w szkole.
 5. Praktyczne przykłady postępowania przy wykorzystaniu technik behawioralnych.
 6. Redukowanie zachowań niepożądanych.
 7. Integrację ucznia z grupą rówieśniczą.
 8. Wspieranie kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Wsparcie dla uczniów

Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole

Doświadczenie przemocy wpływa negatywnie nie tylko na osoby nią dotknięte, ale również na świadków przemocy

Przeciwdziałanie przemocy
i agresji w szkole

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy na temat zachowań agresywnych
  i przemocowych wśród uczniów.
 • Planowanie profilaktyki przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.
 • Poznanie sposobów komunikacji według koncepcji Porozumienie bez przemocy. 
 • Poznanie przepisów prawnych odnoszących się do zjawiska agresji / przemocy w szkole.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 • Agresja, przemoc i jej rodzaje – usystematyzowanie pojęć. Czynniki sprzyjające rozwojowi przemocy rówieśniczej. 
 • Wczesne rozpoznawanie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy. 
 • Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy. 
 • Skuteczne działania profilaktyczne, zapobiegające rozwojowi
  i eskalacji przemocy wśród uczniów w pracy indywidualnej, grupowej, klasie, całej szkole. 
 • Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda wspólnej sprawy. 
 • Sposoby pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy – przykładowe programy, treningi, zajęcia.
 • Założenia komunikacji w koncepcji Porozumienie bez przemocy.
 • Język osądów a język potrzeb.
 • Zasady komunikacji według Porozumienia bez przemocy.
 • Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym według Porozumienia bez przemocy.
 • Radzenie sobie z atakiem werbalnym.
 • Konstruktywne wyrażanie gniewu.
 • Agresja i przemoc uczniów w kontekście prawnym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela

Kompetencje kluczowe w szkole

Jak je wdrażać na lekcjach, obserwować, jak się nimi bawić?

Kompetencje kluczowe w szkole

Szkolenie jest niezwykle potrzebne każdemu pedagogowi pracującemu z uczniem. Wyposaża nauczyciela, wychowawcę
w kompetencje dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych
w szkole. Pokazuje dyrektorowi szkoły formy wspomagania oraz sposoby wdrażania kompetencji przez nauczycieli.

Kompetencje kluczowe

PROGRAM SZKOLENIA

 • Po co kształtujemy kompetencje kluczowe?
 • W jakim świecie będą funkcjonować nasi uczniowie?
 • Kluczowe akty prawne.
 • Wiedza, umiejętności i postawy.
 • Czego uczymy czy jak uczymy?
 • Rola dyrektora we wdrażaniu kompetencji kluczowych.
 • Proces wspomagania szkoły.
 • Przykłady działań nauczycieli w zakresie wdrażania kompetencji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych w procesach edukacyjnych

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia
na odległość

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych w procesach edukacyjnych

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności przygotowania
i prowadzenia lekcji z wykorzystaniem programu MS Teams, zapoznanie z funkcjami MS Teams ułatwiającymi zdalną organizację pracy szkoły.

Nauczyciele poznają również takie aplikacje jak: LearningApps, Padlet, Kahoot, Wordwall.

social-media
Żródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 • Logowanie do Teams i struktura programu.
 • Nawiązywanie połączenia, zasady pracy on-line, formy pracy on-line.
 • Tworzenie notatek i współdzielenie dokumentów podczas lekcji.
 • Zadawanie i odbieranie prac domowych, formy zadań domowych.
 • LearningApps i jego zasoby.
 • Jak wykorzystać Padlet w pracy nauczyciela.
 • Wordwall i Kahoot jako umilacze lekcji.
 • Bezpieczeństwo w sieci.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły

__Priorytet MEiN – Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Działania wychowawcze placówki

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi wartości oraz ich znaczenia w procesie wychowania. Szkolenie ma na celu  uświadomienie nauczycielom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości.

Główną korzyścią ze szkolenia jest pogłębienie kompetencji w zakresie wprowadzania dzieci i młodzieży w świat wartości.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co oznacza pojęcie „wartość” – definicje i klasyfikacje wartości.
 2. W jaki sposób człowiek dokonuje wartościowania w ciągu całego życia.
 3. Wartości uniwersalne i nadrzędne.
 4. Hierarchia wartości.
 5. Potrzeba tolerancji wobec wartości uznawanych przez innych ludzi.
 6. Granice – wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane.
 7. Uczucia – rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć.
 8. Zachęcanie dzieci do współpracy – motywowanie dziecka do współdziałania.
 9. Rozwiązywanie problemów i konfliktów – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 10. Kary a konsekwencje – modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka.
 11. Przyczyny kryzysu wartości u współczesnej młodzieży i dzieci.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne - szkoły

MS Teams – zdalne nauczanie dla każdego

Platforma MS Teams - zdalne nauczanie dla każdego

MS Teams bez tajemnic

Nauczyciele podczas szkolenia:

 • Poznają strukturę platformy MS Teams.
 • Poznają formy prowadzenia lekcji on-line poprze platformę MS Teams.
 • Poznają czym jest OneNote i do czego go wykorzystywać. 
 • Poznają zasady tworzenia testów i formularzy. 
 • Zapoznają się z funkcjami MS Teams wspomagającymi organizację pracy Rady Pedagogicznej.
teams
Źródło grafiki Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1 . MS Teams podstawowe informacje: 

 • Logowanie do Teams i struktura programu. 
 • Zakładanie zespołów.
 2. Lekcje i spotkania on-line:
 • Nawiązywanie połączenia.
 • Udostępnianie ekranu, aplikacji, dźwięku.
  3. MS Teams – praca z plikami:
 • Dodawanie plików do pracy z klasą.
 • Folder „ Materiały z zajęć”.
 • Praca z kalendarzem.
 4. MS Teams – zadania domowe:
 • Zadawanie i odbieranie prac domowych.
 • Formy zadań domowych.
 5.  OneNote – podstawy:
 • Budowa OneNote i zasady korzystania. 
 6. Organizacja szkoły i spotkania nauczycielskie:
 • Zastosowanie MS Teams w organizowaniu dokumentacji i spotkań zespołów nauczycielskich.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Forma szkolenia – online
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły

Pozytywna Dyscyplina w szkolnej ławce

Pozytywna Dyscyplina w szkolnej ławce
- zajęcia dla początkujących

Dzięki Pozytywnej Dyscyplinie nauczyciele:

 • rozumieją, dlaczego dzieci zachowują się źle i umieją temu zaradzić;
 • znają różne sposoby na większe zaangażowanie dzieci w pracę, w życie społeczności i w pomoc innym, zwiększanie ich poczucia odpowiedzialności i wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • wiedzą, że zmiany w funkcjonowaniu dzieci są długofalowe,
  a zdobyte życiowe kompetencje przekładają się na sukcesy
  w szkole i dalszym życiu.

Korzyści dla nauczycieli i ich placówki:

 • zmniejszenie liczby niepożądanych zachowań u dzieci;
 • poprawa atmosfery i relacji w grupie zarówno między nauczycielami a dziećmi, jak i pomiędzy samymi dziećmi, dzięki rozwijaniu umiejętności związanych z komunikacją, rozwiązywaniem problemów i uczeniu się na błędach.
Strona Główna_Top Tematy_Moduł III_Grafika

PROGRAM SZKOLENIA

 • Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
 • Jakie korzyści przyniesie wdrażanie tej metody w szkole. 
 • Skrzynka z narzędziami, czyli szybkie narzędzia do wykorzystania
  z grupą, aby usprawnić komunikację. 
 • Jak motywować by nie zniechęcać.
 • Jak budować współpracę nauczyciela z uczniami oraz między uczniami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarna.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY