Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Zagadnienia prawne Zagadnienia prawne

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela – nowe i stare zasady – Kto? Co? Kiedy?

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela - nowe i stare zasady - Kto? Co? Kiedy?

Pomożemy! Wyjaśnimy! Rzeczowo wprowadzimy w zmiany! Udostępnimy niezbędne materiały! Wesprzemy w procesie awansu również po szkoleniu!

Celem szkolenia jest:

 • Omówienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2022r.
 • Omówienie zadań towarzyszących ścieżce awansu zawodowego.
 • Omówienie szczegółowego trybu dokonywania oceny pracy obowiązującego od 1 września 2022r.
 • Omówienie kryteriów szczegółowych i dodatkowych oceny pracy nauczyciela.
 • Omówienie obowiązków dyrektora szkoły związanych
  z awansem zawodowym i oceną pracy nauczyciela.
 • Omówienie trybu odwoławczego.
 • Zapoznanie z wzorami dokumentów.

     Każdy z uczestników otrzyma pakiet gotowych rozwiązań na start, co bez wątpienia ułatwi Dyrektorom i Nauczycielom poruszanie się w nowych zmianach. 
     Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać –
w dowolnym czasie – z  bezpłatnej konsultacji poszkoleniowej
z ekspertem MEiN do spraw awansu.

Stres a wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie zmiany w awansie zawodowym nauczyciela pojawiły się po nowelizacji Kary Nauczyciela?
 • Jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczycieli po
  1 września 2022r.?
 • Kogo obejmą przepisy przejściowe?
 • Jakie są różnice w realizacji ścieżki awansu zawodowego na starych i nowych zasadach?
 • Na jakich zasadach otrzymają kolejne stopnie awansu nauczyciele, którzy w dniu 1 września 2022 r. byli w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego?
 • Jakie zadania ma do wykonania nauczyciel w ramach przygotowania do zawodu i kto może go odbyć w skróconym czasie?
 • Jakie warunki muszą spełniać nauczyciele, żeby uzyskać kolejne stopnie awansu?
 • Czy mentor to synonimiczne określenie opiekuna stażu, czy nowa oświatowa funkcja i kto może ją pełnić?
 • Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpływają na zasady zatrudniania nauczycieli?
 • Jakie wymagania formalne towarzyszą ścieżce awansu zawodowego, które musi spełnić dyrektor i nauczyciel?
 • Jak przebiega szczegółowy tryb oceny pracy nauczyciela od 1 września 2022r.?
 • Jakie są kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli?
  Na jakich zasadach odbywa się procedura postępowania odwoławczego?
 • W jaki sposób nauczyciel jest zobowiązany wypełniać kryteria szczegółowe i dodatkowe?
 • W jakiś sposób ustalić ocenę pracy nauczyciela?
 • Jakie wzory dokumentów obowiązują i jak należy je wypełnić?
 • Jakie znaczenie ma ocena pracy w procedurze awansu zawodowego nauczyciela?
 • Jakie są dla nauczyciela skutki negatywnej oceny pracy?

Poza tym uczestnicy otrzymają pakiet potrzebnych dokumentów na  start i możliwość bezpłatnej konsultacji z ekspertem w dowolnym terminie.

Program:

I. Nowe regulacje prawne w awansie zawodowym

 1. Nowa ścieżka awansu zawodowego, w tym obowiązkowe przygotowanie do zawodu.
 2. Kto i w jakim stopniu zostanie objęty przepisami przejściowymi
 3. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego
 4. Różnice pomiędzy starą a nową formą uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego 
 5. Przepisy przejściowe – nauczyciel dyplomowany
 6. Awans zawodowy dyrektora szkoły
 7. Obligatoryjna ocena pracy dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego.
 8. Warunki nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 9. Skutki negatywnej oceny komisji ds. awansu zawodowego.
 10. Komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne – co się zmieni?
 11. Zadania mentora.
 12. Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpłyną na zasady zatrudniania nauczycieli?

II. Obowiązkowe lekcje otwarte w szkole

 • Gdy przyjemność staje się obowiązkiem, czyli lekcje otwarte
  w awansie zawodowym jako element rozmowy egzaminacyjnej
  i kwalifikacyjnej.

III. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy.

 • Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy.
 • Kryteria szczegółowe i dodatkowe dokonywania oceny pracy nauczyciela.
 • Ustalenie oceny pracy nauczyciela.
 • Sprawdzone arkusze oceny pracy nauczyciela.
 • Szczegółowy tryb postepowania odwoławczego.
 • Opinia o lekcji – co powinna zawierać?
 • Dokumentacja w ocenie pracy nauczyciela.
III. Panel podsumowujący.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli,  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY