Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Webinary Wsparcie dla uczniów

_Nowość – Kryzys psychiczny dzieci i młodzieży – jak prowadzić rozmowę i interwencję

Kryzys psychiczny dzieci i młodzieży - jak prowadzić rozmowę i interwencję

Trening umiejętności prowadzenia rozmowy

Cel szkolenia:

 • zwiększenie wiedzy nauczycieli i nauczycielek na temat kryzysów emocjonalnych, których mogą doświadczać dzieci
  i młodzież i jednocześnie zmniejszenie lęku przed rozmową
  z uczniem/uczennicą doświadczającym/ą kryzysu psychicznego.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna definicję i możliwe przyczyny kryzysu,
 • pozna zasady prowadzenia rozmowy/ interwencji w sytuacji kryzysu,
 • pozna kierunki działań profilaktycznych.
Kryzys psychiczny dziecka
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i nauczycielek, którzy/które chcą dowiedzieć się, czym jest kryzys psychiczny, a także chcą poznać skuteczne techniki prowadzenia rozmowy z uczniem, będącym w kryzysie. Szkolenie prezentuje rozmowę w modelu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

 

 1. Kryzys – definicja kryzysu, możliwe przyczyny, skutki kryzysu
 2. Postawa nauczyciela/ki a budowanie zaufania
 3. Zasady prowadzenia rozmowy w sytuacji kryzysu, w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY