Kategorie
Dobrostan nauczyciela Dobrostan nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Stop wypaleniu zawodowemu! Jak pomóc samemu sobie, by uniknąć syndromu chronicznego zmęczenia?

Stop wypaleniu zawodowemu!

Jak pomóc samemu sobie, by uniknąć syndromu chronicznego zmęczenia?

Cel szkolenia:

 • uczestnicy wiedzą, jak radzić sobie ze stresem i uniknąć syndromu wypalenia oraz jak odnaleźć równowagę, komfort
  i zadowolenie w pracy.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • dowie się, czym jest wypalenie zawodowe, co je powoduje oraz jak może sobie pomóc, by uniknąć syndromu wypalenia zawodowego,
 • pozna czynniki sprzyjające nasilaniu się stresu i przyczyniające się do powstania syndromu wypalenia zawodowego,
 • zdobędzie informacje nt. objawów wypalenia zawodowego i faz procesu wypalenia,
 • nauczy się świadomie zarządzać sobą w sytuacji stresowej tak, by zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
wypalenie zawodowe nauczyciela
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

Jak pomóc samemu sobie, by uniknąć syndromu chronicznego zmęczenia?
Jak ograniczyć skutki jego oddziaływania?
Jak nauczyć się w porę rozpoznawać ostrzegawcze sygnały płynące z naszego organizmu?
Jak wyrobić w sobie odporność i dystans?

Program:

 1. Stres w zawodzie nauczyciela.
 2. Przyczyny stresu nauczyciela.
 3. Wypalenie zawodowe nauczycieli w badaniach.
 4. Wpływ stresu na ludzki organizm.
 5. Skutki stresu – psychospołeczne i zdrowotne.
 6. Zasoby indywidualne i środowiskowe stanowiące istotny czynnik chroniący jednostkę przed skutkami stresu.
 7. Strategie radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu.
 8. Praktyczny aspekt przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 9. Specjalistyczna pomoc osobom narażonym na przewlekły stres.
 10. Etyka pracy we współczesnym świecie a stres i wypalenie zawodowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Racja czy relacja, czyli jak tworzyć nić porozumienia w szkole, zwłaszcza w trudnych sytuacjach

Racja czy relacja, czyli jak tworzyć nić porozumienia w szkole, zwłaszcza w trudnych sytuacjach

Jak tworzyć przestrzeń komunikacyjną z dziećmi, młodzieżą, innymi pracownikami, rodzicami?

Cel szkolenia:

 • uczestniczy wiedzą, jak budować relacje i jak się komunikować
  z dziećmi, młodzieżą oraz z rodzicami i innymi pracownikami szkoły, by zapewnić przestrzeń do wspólnego działania, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.

Uczestnik po szkoleniu:

 • rozumie, że każdy wchodzi w przestrzeń drugiego człowieka
  z bagażem doświadczeń i przekonań,
 • wie, jakie postawy budują autorytet nauczyciela,
 • zna i stosuje zasady prowadzenia konstruktywnej komunikacji,
 • wie, jakie role może przyjąć osoba wchodząca w relacje,
 • rozumie, czym jest konflikt i wie, jak się zachować w sytuacji konfliktowej,
 • stosuje strategie budujące kontakt z drugim człowiekiem.
Racja czy relacja w trudnych sytuacjach
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:
Jak tworzymy przestrzeń komunikacyjną z dziećmi, młodzieżą, innymi pracownikami, rodzicami?
Jak postrzegać konflikt, by stał się on punktem wyjścia do współpracy?
Jak się komunikować, zwłaszcza w trudnych sytuacjach?

Program:

 1. Bagaż czyli z czym wchodzimy w relacje i jak się od niego uwolnić?
 2. Co ułatwia, a co utrudnia porozumienie?
 3. Konsekwencje udowadniania racji a konsekwencje budowania relacji.
 4. Postrzeganie konfliktu jako punktu wyjścia do współpracy
  z uczniami, nauczycielami, rodzicami.
 5. Uczucia i wewnętrzne sądy – ich wpływ na relacje nauczyciel–rodzic-uczeń.
 6. Sposoby komunikacji: niewerbalne i werbalne oraz konsekwencje ich zastosowań.
 7. Energia emocjonalna – jak ją pożytkować, by skutecznie regulować reakcje?
 8. Budowanie relacji w oparciu o zaufanie i autentyczność.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów

Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów

Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów

Strategie minimalizujące zachowania nieakceptowalne społecznie

Cel szkolenia:

 • uczestniczy wiedzą, jakie strategie są skuteczne w sytuacjach, gdy uczniowie przejawiają zachowania nieakceptowalne społecznie oraz znają założenia, cele i metody prowadzenia treningu zastępowania agresji.

Uczestnik po szkoleniu:

 • stosuje strategie zapobiegające zachowaniom nieakceptowalnym społecznie / minimalizujące zachowania nieakceptowalne społecznie,
 • dokonuje oceny trudnej sytuacji, prowadząc jej analizę,
 • stosuje strategie wygaszające niepożądane zachowania
  w oparciu o trening umiejętności społecznych, trening kontroli złości oraz wnioskowanie moralne.
Strategie na radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zachowanie, rodzaje zachowań, zachowania niepożądane – definicja.

 2. Zaburzenia zachowania, czynniki ryzyka, czynniki protekcyjne.

 3. Zasady budowania relacji i komunikacji między nauczycielem
  a uczniem, sposoby rozwiązywania trudności.

 4. ABC trudnej sytuacji – analiza sytuacji co robić krok po kroku.

 5. Wybrane strategie oddziaływań w trudnych sytuacjach – opis
  i przykłady zastosowań.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY