Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola

Spotkania z rodzicami – budowanie relacji i postępowanie w sytuacjach trudnych

Spotkania z rodzicami – budowanie relacji
i postępowanie w sytuacjach trudnych

Metody budowania dobrej i owocnej relacji z rodzicami

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają autorski, oparty na 20 letnim doświadczeniu pracy
  w szkole model wspierający nauczyciela w przygotowaniu
  i przeprowadzeniu spotkania grupowego i indywidualnego
  z rodzicami,
 • zdobędą umiejętności określania celu spotkań i korzystania z modelu,
 • nauczą się ustalać cel spotkania,
 • nauczą się korzystać z modelu aby przygotować spotkanie indywidualne i grupowe,
 • nauczą się rozpoznawać i reagować na wyzwania podczas spotkań ( 4 narzędzia ).
partnerstwo
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Nieodłącznym elementem pracy nauczyciela jest przygotowanie
i prowadzenie spotkań z rodzicami. Aby były konstruktywne i efektywne trzeba je dokładnie i świadomie przygotować. Dobrze określić cel spotkania i mieć gotowe narzędzia do wykorzystania w sytuacjach trudnych. O tym właśnie będzie to spotkanie.

 1. Spotkanie indywidualne czy grupowe?
 2. Spotkania trójstronne
 3. Cel spotkań indywidualnych i grupowych
 4. Model struktury i przebiegu spotkań indywidualnych i grupowych
 5. Wyzwania podczas spotkań – jak się przygotować i jak sobie nimi radzić

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych  przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia

__Priorytet MEiN – Bajkoterapia jako wprowadzenie do rozumienia wartości oraz kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno

Bajkoterapia jako wprowadzenie
do rozumienia wartości oraz kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację pierwszego i drugiego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024.

Cele szkolenia:

 • przedstawienie bajkoterapii jako metody, która pozwala łączyć różnorodne treści edukacyjne np. edukację społeczną, emocjonalną, aksjologię, filozofię.

 • przekazanie wiedzy na temat sposobów diagnozowania potrzeb grupy i odpowiadania na nie za pomocą bajkoterapii,

 • zaprezentowanie, jak umiejętnie korzystać z dostępnej literatury oraz gotowych scenariuszy zajęć dotyczących wartości
  i modyfikować je, by jak najlepiej służyły potrzebom dzieci.

bajkoterapia w przedszkolu
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, którzy poszukują metod aby wprowadzać dzieci w świat wartości oraz kształtować w nich postawy ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno.

 1. Podstawowe informacje o bajkoterapii.
 2. Aksjologiczny wymiar zajęć.
 3. Etyka dla dzieci – wprowadzenie w świat wartości.
 4. Podstawowe zasady organizacji zajęć o wartościach i zadania nauczyciela.
 5. Sposób wprowadzania treści aksjologicznych na zajęciach
  z dziećmi.
 6. Łączenie bajkoterapii z innymi metodami i formami pracy.
 7. Interesujące pozycje bibliograficzne do zastosowania w pracy
  z dziećmi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Webinary

__Priorytet MEiN – Jak planować i organizować wsparcie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu

Jak planować i organizować wsparcie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację szóstego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • otrzyma praktyczne wskazówki do działania na rzecz optymalnego wspierania dzieci z zaburzeniami ze spaktrum autyzmu,
 • zdobędzie informacje do zastosowania od zaraz,
 • zapozna się z praktyczną, sprawdzoną wiedzą, która oparta jest na naukowych badaniach i praktyce.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są jednymi z najczęściej diagnozowanych zaburzeń. Rodzice i nauczyciele odbywają liczne szkolenia i warsztaty mające na celu podnoszenie kompetencji w zakresie projektowania środowiska edukacyjnego i społecznego podczas bieżącej pracy, co powoduje, że świadomość potrzeb, jakie mają osoby ze spektrum autyzmu oraz wiedza na temat tego, jak z nimi pracować, są coraz większe. Wciąż jednak każdy autysta, z którym zaczynamy pracować, jest dla nas zagadką.

Zapraszamy do organizacji szkolenia dla rady pedagogicznej, podczas którego omówimy:

 1. Specyficzne cechy osób ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem wiedzy z zakresu tego, jak działa mózg z zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Trudności poznawcze, emocjonalne, społeczne dzieci ze spektrum autyzmu.
 3. Sposoby wspomagania dziecka ze spektrum autyzmu.
 4. Organizowanie i planowanie pracy w przedszkolu.
 5. Praktyczne przykłady postępowania przy wykorzystaniu technik behawioralnych.
 6. Redukowanie zachowań niepożądanych.
 7. Integracja dziecka z grupą rówieśniczą.
 8. Wspieranie kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.  
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia. 
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – planowanie i organizowanie zajęć

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - planowanie i organizowanie zajęć

Priorytet MEiN

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasady planowania i organizowania zajęć WWR oraz ewaluacji podejmowanych działań zgodnie z przepisy prawa oświatowego, 
 • zdobędzie praktyczne informacje nt. funkcjonalnej diagnozy dziecka,
 • zdobędzie praktyczne informacje nt. stymulowania rozwoju bazowych systemów, których prawidłowy rozwój warunkuje rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka,
 • zdobędzie praktyczne informacje nt. współpracy z rodzicami dziecka oraz z innymi specjalistami,
 • dowie się, jak zaplanować i zorganizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz z potrzebami rozwojowymi dziecka, a także przeprowadzić ewaluację w celu zaplanowania kolejnych działań.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować
i zorganizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie
z przepisami prawa oświatowego oraz z potrzebami rozwojowymi dziecka.

 1. Planowanie i organizowanie oraz ewaluacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 2. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa oddziaływań zgodnych
  z potrzebami dziecka – jak ją prowadzić?
 3. Rola układów bazowych w rozwoju małego dziecka – prawidłowy rozwój a zaburzenia, dysharmonie i trudności rozwojowe.
 4. Zasady i strategie stymulacji bazowych dla rozwoju małego dziecka układów sensorycznych.
 5. Współpraca z rodzicami i innymi specjalistami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Kreatywność oraz innowacja w przedszkolu. Kształtowanie kompetencji twórczego rozwiązywania problemów

Kreatywność oraz innowacja w przedszkolu. Kształtowanie kompetencji twórczego rozwiązywania problemów

Praktyczne sposoby zastosowania metod twórczego myślenie w pracy z dzieckiem przedszkolnym

Cele szkolenia:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju kreatywnego myślenia
  i działania u dziecka młodszego,
 • podkreślenie roli aktywności twórczych w kształtowaniu umiejętności otwartego podejścia do pojawiających się problemów i przezwyciężania przeszkód,
 • dostarczenie wiedzy na temat stymulatorów mobilizujących, sprzyjających i pobudzających kreatywność dziecka,
 • zdobycie wiedzy dotyczącej blokad kreatywności oraz sposobów na ich unikanie,
 • poznanie metodyki lekcji twórczości,
 • poznanie składników twórczej pomysłowości, tj. płynności, giętkości, elastyczności myślenia oraz elaboracji,
 • poznanie sposobów na kształtowanie umiejętności interpersonalnych: tworzenie klimatu grupowego, porozumiewania się i współdziałania,
 • poznanie wybranych zdolności umysłowych, tj. dokonywanie skojarzeń bliskich i dalekich, rozumowanie dedukcyjne, analogie, metaforyzowanie, transformowanie,
 • zapoznanie z przykładami praktycznego zastosowania heurystyk twórczych w edukacji przedszkolnej.
webinary dla nauczycieli
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się czym jest kreatywność
w myśleniu i działaniu oraz poznają praktyczne sposoby wdrażanie metod twórczych do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Webinar dla rady pedagogicznej ma przede wszystkim wymiar praktyczny. Jego głównym celem jest dostarczenie wiedzy oraz materiałów niezbędnych do rozwijania u dzieci kompetencji przyszłości. Rolą szkolenia online jest również zachęcenie i zainspirowanie do wychodzenia poza utarte schematy edukacji przedszkolnej.

Program:

 1. Rola kreatywności w życiu współczesnego człowieka.
 2. Etapy rozwoju kreatywności dziecka.
 3. Diagnoza poziomu kreatywności dziecka.
 4. Czynniki wspierające i blokujące dziecięcą kreatywność.
 5. Metody, techniki budujące zdolności twórcze dziecka.
 6. Praktyczne przykłady zastosowania technik twórczego myślenia
  w edukacji przedszkolnej: skojarzenia, mapowanie, myślenie transformacyjne, kombinatoryczne, pytajne, synestezja.
 7. Prezentacja inspiracji do twórczej pracy nauczyciela: bibliografia, kreatywne programy do realizowania na terenie placówki, przykłady placówek działających w duchu kreatywności innowacyjności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia

Kreatywność oraz innowacja w przedszkolu. Kształtowanie kompetencji twórczego rozwiązywania problemów

Kreatywność oraz innowacja w przedszkolu. Kształtowanie kompetencji twórczego rozwiązywania problemów

Praktyczne sposoby zastosowania metod twórczego myślenie w pracy z dzieckiem przedszkolnym

Cele szkolenia:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju kreatywnego myślenia
  i działania u dziecka młodszego,
 • podkreślenie roli aktywności twórczych w kształtowaniu umiejętności otwartego podejścia do pojawiających się problemów i przezwyciężania przeszkód,
 • dostarczenie wiedzy na temat stymulatorów mobilizujących, sprzyjających i pobudzających kreatywność dziecka,
 • zdobycie wiedzy dotyczącej blokad kreatywności oraz sposobów na ich unikanie,
 • poznanie metodyki lekcji twórczości,
 • poznanie składników twórczej pomysłowości, tj. płynności, giętkości, elastyczności myślenia oraz elaboracji,
 • poznanie sposobów na kształtowanie umiejętności interpersonalnych: tworzenie klimatu grupowego, porozumiewania się i współdziałania,
 • poznanie wybranych zdolności umysłowych, tj. dokonywanie skojarzeń bliskich i dalekich, rozumowanie dedukcyjne, analogie, metaforyzowanie, transformowanie,
 • zapoznanie z przykładami praktycznego zastosowania heurystyk twórczych w edukacji przedszkolnej.
webinary dla nauczycieli
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dla rady pedagogicznej uczestnicy dowiedzą się czym jest kreatywność w myśleniu i działaniu oraz poznają praktyczne sposoby wdrażanie metod twórczych do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Szkolenie ma przede wszystkim wymiar praktyczny. Jego głównym celem jest dostarczenie wiedzy oraz materiałów niezbędnych do rozwijania u dzieci kompetencji przyszłości. Rolą szkolenia dla nauczycieli jest również zachęcenie i zainspirowanie do wychodzenia poza utarte schematy edukacji przedszkolnej.

Program:

 1. Rola kreatywności w życiu współczesnego człowieka.
 2. Etapy rozwoju kreatywności dziecka.
 3. Diagnoza poziomu kreatywności dziecka.
 4. Czynniki wspierające i blokujące dziecięcą kreatywność.
 5. Metody, techniki budujące zdolności twórcze dziecka.
 6. Praktyczne przykłady zastosowania technik twórczego myślenia
  w edukacji przedszkolnej: skojarzenia, mapowanie, myślenie transformacyjne, kombinatoryczne, pytajne, synestezja.
 7. Prezentacja inspiracji do twórczej pracy nauczyciela: bibliografia, kreatywne programy do realizowania na terenie placówki, przykłady placówek działających w duchu kreatywności innowacyjności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY