Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

_Nowość – Harmonia i koncentracja. Przygoda z jogą w przedszkolu

Harmonia i koncentracja.
Przygoda z jogą w przedszkolu

Cenne wskazówki z doświadczenia praktyka!

Cel szkolenia:

 • zwiększenie świadomości nauczycieli na temat korzyści wynikających z praktykowania jogi w przedszkolu.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna podstawowe techniki jogi, które można zastosować
  w przedszkolu,
 • zrozumie korzyści płynące z wprowadzenia jogi do codziennej rutyny przedszkolnej,
 • zrozumie znaczenie oddechu i technik relaksacyjnych
  w kontekście pracy z dziećmi w przedszkolu.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest dedykowane nauczycielom, którzy pragną wprowadzić techniki jogi do codziennego życia przedszkolaków.
Nauczyciele dowiedzą się, jak odpowiednio przygotować dzieci do praktyki jogi, w jaki sposób wykreować odpowiednią atmosferę oraz jakie ćwiczenia będą najbardziej odpowiednie dla grupy przedszkolnej. Przedstawione zostaną także gry i zabawy, które można
wykorzystać w celu wzbudzenia zainteresowania dzieci jogą. To doskonała okazja do wzbogacenia warsztatu pracy i wyjścia naprzeciw potrzebom przedszkolaków.

 1. Wprowadzenie do tematu jogi w przedszkolu.
 2. Korzyści, jakie może przynieść joga dzieciom.
 3. Techniki oddechowe dla dzieci. 
 4. Pokaz (fotografie, filmy) i omówienie podstawowych pozycji jogi. Wskazówki dotyczące prawidłowego wykonywania pozycji i bezpieczeństwa dzieci.
 5. Ćwiczenia jogi do codziennej rutyny przedszkolnej.
 6. Podsumowanie i zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia innowacji pedagogicznej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia

_Nowość – Trening Umiejętności Społecznych dla nauczycieli

Trening Umiejętności Społecznych
dla nauczycieli

Cenne wskazówki z doświadczenia praktyka!

Cele szkolenia:

 1. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu umiejętności społecznych, takich jak współpraca, komunikacja, empatia, rozwiązywanie konfliktów.
 2. Zapoznanie z metodą planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasadą doboru uczestników do grup.
 3. Zapoznanie z metodami i narzędziami z zakresu umiejętności społecznych.
 4. Doskonalenie umiejętności społecznych w pracy z grupą.
trening umiejętności społecznych
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Wprowadzenie do tematu 

 • Definicja umiejętności społecznych i ich znaczenie w edukacji.
 • Kluczowe elementy umiejętności społecznych: komunikacja, empatia, rozwiązywanie konfliktów, asertywność itp.
 • Metodyka prowadzenia zajęć grupowych.

Moduł 2: Metody i formy pracy 

 • Gry i zabawy, które umożliwiają rozwój społeczny: zabawy integrujące zespół/grupę.
 • Ćwiczenia doskonalące umiejętność współpracy, komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów (budowanie zespołu, doskonalenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, budowanie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za grupę).
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających możliwości doskonalenia umiejętności społecznych.

Moduł 3: Kompetencje społeczne w praktyce.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb i rodzaju placówki.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Nowość – Sensomotoryczne zabawy matematyczne

Sensomotoryczne zabawy matematyczne

Cenne wskazówki z doświadczenia praktyka!

Nauczyciel dzięki szkoleniu:

 1. Pozna znaczenie ruchu w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
 2. Doświadczy zabaw kształtujących orientację w schemacie własnego ciała i otaczającej przestrzeni
 3. Zaprojektuje zabawy na dodawanie i odejmowanie
  z niekonwencjonalnymi przedmiotami
 4. Wykorzysta różne przedmioty do kształtowania liczebników porządkowych
 5. Pozna krótkie wierszyki kształtujące umiejętność liczenia obiektów.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zabawy  z wykorzystaniem taśm gumowych i skakanek – orientacja w schemacie własnego ciała i przestrzeni.
 2. Zabawy z nakrętkami, kamykami- rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
 3. Wyliczanki, odliczanki na palcach z wykorzystaniem macek
  i paluszkowych pacynek – kształtowanie umiejętności liczenia.
 4. Zabawy papierowymi talerzykami i klamerkami – dodawanie
  i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
 5. Nawlekanki – zabawy koralikami – gimnastyka oka i paluszków – klasyfikacja.
 6. Pokazywane wierszyki – aspekt porządkowy liczby.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Warsztat pracy nauczyciela Webinary

__Priorytet MEiN – Canva – tajniki projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych

Canva - tajniki projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Wprowadzenie 

II. Projektowanie materiałów dydaktycznych w Canvie 

III. Tworzenie prezentacji multimedialnych

IV. Projektowanie infografik i diagramów

V. Tworzenie dyplomów, plakatów i ulotek 

VI. Wdrażanie Canvy w praktyce 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie.
 • Czas trwania szkolenia –  3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Jak efektywnie uczyć i nauczać czyli neurodydaktyka w praktycznym ujęciu

Jak efektywnie uczyć i nauczać czyli neurodydaktyka w praktycznym ujęciu

Uczyć żeby nauczyć czyli organizacja wiedzy

Cel szkolenia:

 • rozwijanie wiedzy nauczycieli nt organizacji procesu nauczania
  i uczenia się w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii
  i neurodydaktyki.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają teorię nt funkcjonowania mózgu, procesów poznawczych, pamięci i ich roli w procesie uczenia się;
 • nabędą umiejętności praktyczne w zakresie organizacji lekcji, zadań, notatek, form sprawdzania wiedzy stymulujących rozwój ucznia;
 • nauczy się identyfikować biochemiczny typ rozwojowy celem personalizowania podejścia do uczniów.
neurodydaktyka w szkole
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie, podczas którego nauczyciele poznają prawidłowości funkcjonowania mózgu w kontekście kompetencji uczenia się i nauczania. Będą mieli okazję zapoznać się z formami organizacji lekcji, sprawdzania wiedzy, a także odnieść proces wychowawczy do typów temperamentu uczniów z uwzględnieniem potrzeb optymalizacji rozwojowej z poziomi biochemii mózgu.

Program:

 1. Charakterystyka poszczególnych obszarów mózgu, procesów poznawczych oraz wpływie tych funkcji na proces nabywania wiedzy.
 2. Rodzaje pamięci – jak mózg „magazynuje” wiedzę.
 3. Alternatywne formy organizacji lekcji, tworzenia notatek, sprawdzania wiedzy, konstruowanie zadań stymulujących mózg – praktyczne przykłady i rozwiązania.
 4. Rozwojowe typy biochemiczne – dopamina, noradrenalina i serotonina – funkcje w optymalizowaniu rozwoju uczniów.
 5. Wnioski do prac, wskazówki.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nauczyciele Webinary

Dostosowania wymagań edukacyjnych – wszystko co nauczyciel powinien wiedzieć – termin 25.03.24r.

Dostosowania wymagań edukacyjnych
- wszystko co nauczyciel powinien wiedzieć

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 25.03.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat konstruowania dostosowania organizacji kształcenia dla uczniów objętych PPP w szkole podstawowej.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • pozna swoje obowiązki względem uczniów ze SPE,
 • nauczy się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • wzmocni kompetencje w zakresie rozpoznawania
  i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów z orzeczeniem
  i z opinią,
 • otrzyma przykładowe zapisy dostosowań wymagań edukacyjnych (szkoła podstawowa).

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, przedmiotowcy, specjaliści pracujący
z dziećmi.

Wymagania edukacyjne
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie wyposaży nauczycieli w wiedzę niezbędną przy pracy z uczniami ze SPE, ich klasyfikacją, możliwościami dostosowania form, metod i narzędzi pracy oraz prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji. 

Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi, przepisami prawa oraz kierunkami polityki oświatowej. 

Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące tworzenia dostosowań wymagań edukacyjnych oraz zostanie przeanalizowany cały pakiet dokumentów obowiązkowy dla ucznia
z orzeczeniem i opinią.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa.
 2. Dostosowania wymagań – dla kogo należy je sporządzić
  i jak to zrobić? 
 3. Diagnoza i indywidualizacja w pracy z uczniami.
 4. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp.
 5. Dziecko z orzeczeniem, dziecko z opinią – analiza dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Praktyczne wskazówki do pracy. 
 7. Podsumowanie
Materiały dla uczestników:
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego, 
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia słabowidzącego/niedowidzącego,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia
  z niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego dokumentację o potrzebie nauczania indywidualnego / zindywidualizowanej ścieżki kształceniu,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia),
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z chorobą przewlekłą,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności w koncentracji uwagi,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia cudzoziemca
  w szkole,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia szczególnie uzdolnionego,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym,
 • arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

25 marca 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Praktycznie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – termin 12.03.24r.

Praktycznie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Pakiet niezbędnych dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 12.03.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie umiejętności planowania i przydzielania odpowiednich form pomocy w szkole
 • zdobycie umiejętności konstruowania i prowadzenia obligatoryjnej oraz pomocnej dokumentacji organizowania PPP

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa dotyczące organizacji
  i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w szkole
 • zdobędzie umiejętność prowadzenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • zdobędzie wiedzę na temat dokumentacji obowiązkowej
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni i specjaliści pracujący w przedszkolu. 

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów w zakresie prowadzenia dokumentacji i zajęć z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. To praktyczny przekaz dotyczący planowania i dokumentowania PPP w szkole.

 1. Obowiązujące przepisy prawa, nowe standardy PPP.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zadania nauczycieli
  i specjalistów. Nowy specjalista w zespole.

 3. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:
  – klasy terapeutyczne,
  – zajęcia rozwijające uzdolnienia,
  – zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
  – 
  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  – 
  zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
  – 
  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu –
  w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,
  – 
  porady i konsultacje,
  – 
  warsztaty.

 4. Praktyczne wskazówki do pracy. 

 5. Podsumowanie i sesja pytań.

 W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in.:

 • kartę oceny efektywności zajęć,
 • przykładowy program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • przykładową procedurę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • zbiór aktów prawnych regulujących pracę w szkole,
 • kartę PPP, 
 • wzór IPET, 
 • wzór WOPFU. 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

12 marca 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty