Kategorie
Nauczyciele Webinary

Pomóż mi się skoncentrować – zabawy i ćwiczenia rozwijające koncentrację i uwagę przedszkolaków – termin 18.03.24r.

Pomóż mi się skoncentrować
– zabawy i ćwiczenia rozwijające
koncentrację i uwagę przedszkolaków

Propozycje zabaw i ćwiczeń

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 18.03.2024.
Godz.: 18.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o propozycje efektywnych ćwiczeń rozwijających koncentrację uwagi przedszkolaków.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się, od czego zależy umiejętność koncentracji uwagi,
 • poznają zasadę 3R do zastosowania w pracy z dziećmi
    z deficytem uwagi,
 • otrzymają propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających koncentrację i uwagę przedszkolaków.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej, nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni specjaliści.

koncentracja u dzieci
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

1. Definicja uwagi.

2. Neurobiologia, a koncentracja uwagi.

3. Czynniki warunkujące umiejętność koncentracji uwagi.

4. Zaburzenia koncentracji uwagi jako czynnik ryzyka niepowodzeń edukacyjnych.

5. Stosowanie zasady 3R u dzieci z deficytem uwagi.

6. Zabawy i ćwiczenia rozwijające koncentrację i uwagę przedszkolaków:

 • paluszkowe,
 • motoryki małej i dużej, 
 • poszerzające pole widzenia,
 • z elementami jogi i mindfulness.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marlena Marszałek

Czynny nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego a wcześniej przedszkolnego, oligofrenopedagog
i terapeuta pedagogiczny. Certyfikowany trener rozwoju kreatywności, trener dziecka z zaburzoną koncentracją i uwagą, trener kompetencji miękkich oraz tutor przedszkolny.

Zwolenniczka idei „lifelong learning”. W ramach wyznawanej zasady „Rewolucje nie czekają na ustawy. Wyłaniają się z działań ludzi, od dołu”, wzbogaca procesy edukacyjne o nowoczesne
i innowacyjne rozwiązania oraz autorskie pomysły.

Pasjonatka kreatywnego myślenia i psychologii pozytywnej. Chętnie dzieli się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym podczas prowadzonych szkoleń dla nauczycieli edukacji przedszkolnej.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

18 marca 2024 r.

godz. 18:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Pomóż mi się skoncentrować – zabawy i ćwiczenia rozwijające koncentrację i uwagę przedszkolaków

Pomóż mi się skoncentrować – zabawy
i ćwiczenia rozwijające koncentrację
i uwagę przedszkolaków

Priorytet MEiN

Uczestnicy podczas szkolenia:

– dowiedzą się, od czego zależy umiejętność koncentracji uwagi,

– poznają zasadę 3R do zastosowania w pracy z dziećmi
  z deficytem 
uwagi,

– otrzymają propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających koncentrację i uwagę przedszkolaków.

koncentracja, uwaga
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1. Definicja uwagi.

2. Neurobiologia, a koncentracja uwagi.

3. Czynniki warunkujące umiejętność koncentracji uwagi.

4. Zaburzenia koncentracji uwagi jako czynnik ryzyka niepowodzeń edukacyjnych.

5. Stosowanie zasady 3R u dzieci z deficytem uwagi.

6. Zabawy i ćwiczenia rozwijające koncentrację i uwagę przedszkolaków:

 • paluszkowe,
 • motoryki małej i dużej, 
 • poszerzające pole widzenia,
 • z elementami jogi i mindfulness.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – planowanie i organizowanie zajęć

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - planowanie i organizowanie zajęć

Priorytet MEiN

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasady planowania i organizowania zajęć wwr oraz ewaluacji podejmowanych działań zgodnie z przepisy prawa oświatowego, 
 • zdobędzie praktyczne informacje nt. funkcjonalnej diagnozy dziecka,
 • zdobędzie praktyczne informacje nt. stymulowania rozwoju bazowych systemów, których prawidłowy rozwój warunkuje rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka,
 • zdobędzie praktyczne informacje nt. współpracy z rodzicami dziecka oraz z innymi specjalistami,
 • dowie się, jak zaplanować i zorganizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz z potrzebami rozwojowymi dziecka, a także przeprowadzić ewaluację w celu zaplanowania kolejnych działań.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować
i zorganizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie
z przepisami prawa oświatowego oraz z potrzebami rozwojowymi dziecka.

 1. Planowanie i organizowanie oraz ewaluacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 2. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa oddziaływań zgodnych
  z potrzebami dziecka – jak ją prowadzić?
 3. Rola układów bazowych w rozwoju małego dziecka – prawidłowy rozwój a zaburzenia, dysharmonie i trudności rozwojowe.
 4. Zasady i strategie stymulacji bazowych dla rozwoju małego dziecka układów sensorycznych.
 5. Współpraca z rodzicami i innymi specjalistami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Webinary

Aktywny przedszkolak, czyli jak projektować optymalną przestrzeń rozwojową dziecka

Aktywny przedszkolak, czyli jak projektować optymalną przestrzeń rozwojową dziecka

Czego potrzebuje dziecko, by prawidłowo się rozwijać

Cel szkolenia:

 • uczestnicy dowiedzą się, jak projektować przestrzeń rozwojową dzieci w wieku przedszkolnym, by dbać o ich optymalny rozwój ruchowy, poznawczy, emocjonalny, społeczny.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • dowie się, czego potrzebuje dziecko, by prawidłowo się rozwijać w sferach: ruchowej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej,
 • zdobędzie niezbędne do planowania i organizowania codziennej pracy informacje na temat procesów neurorozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym,
 • pozna strategie wpierania rozwoju zgodne z naturalnymi potrzebami przedszkolaka,
 • nauczy się planować i organizować przestrzeń rozwojową
  w przedszkolu w oparciu o wiedzę na temat naturalnych procesów uczenia się.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje odpowiedniej stymulacji, dlatego dorośli, którzy projektują jego przestrzeń rozwojową, by możliwie najlepiej je wspierać, muszą wiedzieć, jak przebiega naturalny rozwój dziecka i co robić, by zorganizować taką przestrzeń, żeby każde dziecko rozwijało się na miarę swoich możliwości w sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a tym samym by nabywało kompetencje potrzebne mu do codziennego funkcjonowania
w środowisku rówieśniczym, w przedszkolu, a później w szkole.

 1. Aktywność rzeźbi mózg, czyli znaczenie ruchu w rozwoju dziecka.
 2. Systemy bazowe dla rozwoju przedszkolaka oraz strategie ich stymulacji w celu zapewnienia dziecku optymalnego rozwoju.
 3. Jak zadbać o integrację procesów sensorycznych podczas codziennych aktywności?
 4. Jak wspierać rozwój poznawczy i jak kształtować twórcze myślenie dziecka?
 5. Jak zadbać o rozwój społeczny i emocjonalny?
 6. Dlaczego leniuchowanie i sen są tak ważne dla rozwoju dziecka?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Jak planować i organizować wsparcie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu

Jak planować i organizować wsparcie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu

Priorytet MEiN

Uczestnik podczas szkolenia:

 • otrzyma praktyczne wskazówki do działania na rzecz optymalnego wspierania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • zdobędzie informacje do zastosowania od zaraz,
 • zapozna się z praktyczną, sprawdzoną wiedzą, która oparta jest na naukowych badaniach.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są jednymi z najczęściej diagnozowanych zaburzeń. Rodzice i nauczyciele odbywają liczne szkolenia i warsztaty mające na celu podnoszenie kompetencji w zakresie projektowania środowiska edukacyjnego i społecznego podczas bieżącej pracy, co powoduje, że świadomość potrzeb, jakie mają osoby ze spektrum autyzmu oraz wiedza na temat tego, jak z nimi pracować, są coraz większe. Wciąż jednak każdy autysta, z którym zaczynamy pracować, jest dla nas zagadką.

Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy:

 1. Specyficzne cechy osób ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem wiedzy z zakresu tego, jak działa mózg z zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Trudności poznawcze, emocjonalne, społeczne dzieci ze spektrum autyzmu.
 3. Sposoby wspomagania dziecka ze spektrum autyzmu.
 4. Organizowanie i planowanie pracy w przedszkolu.
 5. Praktyczne przykłady postępowania przy wykorzystaniu technik behawioralnych.
 6. Redukowanie zachowań niepożądanych.
 7. Integracja dziecka z grupą rówieśniczą.
 8. Wspieranie kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY