Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Tutoring pomysłem na efektywną współpracę z rodzicami przedszkolaków

Tutoring pomysłem na efektywną współpracę z rodzicami przedszkolaków

Priorytet MEiN

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się, czym jest tutoring rodzinny i w czym tkwi jego siła,
 • poznają sposoby skutecznej komunikacji z rodzicami,
  opartej na relacji.
Komunikacja z rodzicem
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia tutoringu jako formy edukacji spersonalizowanej.
 2. Nauczyciel w roli tutora.
 3. Rozmowa indywidualna, a proces tutorski – co przyniesie lepszy efekt.
 4. Planowanie procesu tutorskiego:
  – zawarcie kontraktu i określenie celu,
  – wzmacnianie predyspozycji przedszkolaków w toku współpracy
  z rodzicami,
  – relacja jako fundament tutoringu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

_Nowość – Preorientacja zawodowa w przedszkolu na przykładzie pracy metodą projektu edukacyjnego

Preorientacja zawodowa w przedszkolu
na przykładzie pracy metodą projektu edukacyjnego

Rola nauczyciela w kształtowaniu zainteresowań zawodowych

Cel główny:

 • poznanie sposobów realizacji idei preorientacji zawodowej
  w codziennej pracy z przedszkolakami.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają znaczenie preorientacji zawodowej w rozwoju dzieci,
 • dowiedzą się jak zrealizować ideę preorientacji zawodowej
  w toku pracy metodą projektu edukacyjnego.
Preorientacja zawodowa
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne działań związanych z preorientacją zawodową.
 2. Rola nauczyciela w kształtowaniu zainteresowań zawodowych.
 3. Metoda projektu pomysłem na realizację preorientacji zawodowej:
  – zakres współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
  – etapy do realizacji krok po kroku.
 4. Przykłady z pracy praktyka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Jak przełamać stały schemat zajęć w przedszkolu – praca z modelem uczenia się przez doświadczenie

Jak przełamać stały schemat zajęć
w przedszkolu – praca z modelem uczenia się przez doświadczenie

Etapy uczenia się w procesie Kolba

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się, czym jest tzw. model uczenia się przez doświadczenie,
 • poznają sposoby modyfikacji stałego schematu zajęć
  w przedszkolu, co wyzwoli dziecięcą ciekawość
  i zainteresowanie.
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym jest model uczenia się przez doświadczenie, nazywany też cyklem Kolba.
 2. Etapy uczenia się w procesie Kolba – z jakimi zmysłami można je powiązać.
 3. Działania nauczyciela na poszczególnych etapach cyklu Kolba.
 4. Inspiracje do codziennej pracy – pomysły na modyfikację stałego schematu zajęć w przedszkolu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Zagadnienia prawne

Profilaktyka i promocja zdrowia w placówce oświatowej

Profilaktyka i promocja zdrowia
w placówce oświatowej

Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw oraz kompetencji kluczowych z zakresu edukacji zdrowotnej

Cele szkolenia:

 • wyjaśnienie zależności pomiędzy zdrowiem fizycznym
   a zdrowiem psychicznym,
 • pokazanie znaczenia edukacji zdrowotnej w szkole,
 • przypomnienie edukacji zdrowotnej w podstawie programowej,
 • zachęcenie do działań promujących zdrowie,
 • rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw oraz kompetencji kluczowych w zakresie edukacji zdrowotnej.
Profilaktyka i promocja zdrowie
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Część merytoryczna:

 1. Umożliwienie uczniom dostępu do produktów i napojów
  o najwyższych walorach zdrowotnych oraz właściwa organizacja posiłków.
 2. Podejmowanie działań w zakresie edukacji żywieniowej, jako elementu edukacji zdrowotnej.
 3. Wspólne drugie śniadanie w szkole.
 4. Szkoły Promujące Zdrowie.
 5. Odpowiednia aktywność fizyczna.
 6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 7. Zdrowie psychiczne, jak o nie dbać.
 8. Bezpieczeństwo i higiena.

Część praktyczna:

 

 1. Wykaz aktów prawnych.
 2. Polecenie literatury.
 3. Polecenie tematycznych stron internetowych.
 4. Wypracowanie praktycznych rozwiązań.
 5. Opracowanie scenariuszy zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola

Sztuka komunikacji i budowania relacji na linii: Nauczyciel – Dziecko – Rodzic

Szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele
i rodzice!

Sztuka komunikacji i budowania relacji na linii: Nauczyciel – Dziecko – Rodzic

Szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice. Dzieci odnoszą najwięcej korzyści, gdy dorośli ze sobą współpracują. Warto więc, żeby nauczyciele i rodzice umieli ze sobą konstruktywnie rozmawiać. 

Tylko jak to robić, gdy nie wszystko idzie po naszej myśli?

Komunikacja z rodzicem
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się między innymi:

 • Jak zbudować jasne reguły współpracy.
 • Jak działa mózg w stresie (mózg gadzi).
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć i jak mówić, żeby być usłyszanym.
 • Jak zmienić komunikaty TY na JA oraz oceny na obserwacje (porozumienie bez przemocy – NVC)
 • Nauczyciele poznają wiele narzędzi do pracy z dziećmi i rodzicami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych  przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY