Webinary dla rad pedagogicznych szkoły

Akademia Projektowania Rozwoju WyEdukowani sukcesywnie powiększa swoją ofertę szkoleń o kursy dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedstawiamy jak motywować i wspierać dzieci i młodzież w zdobywaniu wiedzy, inspirujemy nauczycieli do wykorzystywania „zdobyczy” edukacji zdalnej w pracy stacjonarnej, przekazujemy sprawdzone rozwiązania z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Przygotowujemy szkolenia odpowiadające na aktualne kierunki polityki oświatowej.

Szkolenia dla rad pedagogicznych organizowane w formie webinarów to wygodna forma doskonalenia nauczycieli, umożliwiająca efektywne, wygodne uczestnictwo w spotkaniu i wymianę doświadczeń z trenerami z całej Polski.

Na Państwa życzenie projektujemy szkolenie dla rady pedagogicznej z interesującego nauczycieli zakresu. Zorganizuj z nami webinar dla rady pedagogicznej swojej szkoły!