Rady Pedagogiczne - szkoły - WyEdukowani

Rady Pedagogiczne – szkoły

Ocena wspierająca ucznia

Ocenianie, które motywuje Ocena wspierająca ucznia Celem szkolenia jest podniesienie świadomości nauczycieli w zakresie oceniania. Omówione zostaną sposoby motywowania uczniów przy pomocy oceny oraz błędy,

Poznaj szczegóły »

PPK w placówce oświatowej

Co każdy pracownik powinien wiedzieć? Pracownicze Plany Kapitałowe w placówce oświatowej Adresaci szkolenia: Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkół i przedszkoli. Korzyści:  Zdobycie rzetelnej wiedzy z

Poznaj szczegóły »

Uczeń bezpieczny w szkole

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów Uczeń bezpieczny w szkole Celem szkolenia jest podniesienie świadomości nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole. Omówione zostaną przepisy związane z

Poznaj szczegóły »