Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Webinary

_Nowość – Standardy Ochrony Małoletnich- wytyczne i procedury postępowania

Standardy Ochrony Małoletnich
- wytyczne i procedury postępowania

Nowe obowiązki dla placówek oświatowych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, każde przedszkole, szkoła i placówka oświatowa będą musiały wypracować i wdrożyć Standardy Ochrony Małoletnich. Jednostki oświatowe mają obowiązek wprowadzenia standardów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 14 lutego 2024 r.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenie zostaną omówione Standardy Ochrony Małoletnich, które musi opracować każda placówka czyli konkretne reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej jednostce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników
i rówieśników.

  1. Nowe obowiązki dla placówek oświatowych wynikające
    z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.
  2. Ustawa Kamilka
  3. Podejrzenie krzywdzenia dziecka – obowiązki wynikające
    z przepisów prawa
  4. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi
    i zagrożeniami w sieci
  5. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
  6. Interwencja prawna na rzecz dziecka
  7. Standardy Ochrony Małoletnich – jak je opracować?
  8. Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?
  9. Jakie są wytyczne do opracowania standardów?
  10. Obowiązek w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników.
  11. Weryfikacja niekaralności przestępstwami na tle seksualnym
    w rejestrach.
  12. Kontrola wdrażania przepisów o Standardach Ochrony Małoletnich.
  13. Odpowiedzialność dyrektora placówki w związku
    z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
  • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
  • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Webinary

__Priorytet MEiN – Sztuczna inteligencja – obowiązkowa lekcja dla każdego nauczyciela. Co powinniśmy wiedzieć, żeby umiejętnie wykorzystać AI w pracy z uczniem?

Sztuczna inteligencja - obowiązkowa lekcja dla każdego nauczyciela. Co powinniśmy wiedzieć, żeby umiejętnie wykorzystać AI
w pracy z uczniem?

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

  • doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli,
  • doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia w zakresie korzystania z informacji dostępnych w Internecie,
  • dostatecznie wiedzy na temat praw autorskich i otwartych licencji,
  • doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się w sieci.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia będziemy rozmawiali o sposobach wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy z uczniami, ale również o zagrożeniach dla edukacji wynikających z nadmiernej ekspansji AI.  Nauczyciele będą uczestniczyli w mini warsztacie z zakresu krytycznego myślenia. Bez wątpienia 8 kierunek polityki oświatowej państwa jest obszarem, który należy zgłębiać, bo świat idzie do przodu,  a szkoła musi dotrzymać mu kroku, żeby przygotować uczniów do funkcjonowania w nowoczesnej rzeczywistości. 

Program:

  1. Jak doskonalić z uczniami umiejętność krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie?
  2. Jakich pułapek unikać, żeby zachować bezpieczeństwo
    w korzystaniu z materiałów publikowanych  w sieci?
  3. Jak umiejętnie wykorzystywać na zajęciach lekcyjnych narzędzia AI?
  4. Jakie zagrożenia dla systemu edukacji pociąga za sobą sztuczna inteligencja?
  5. Czym jest ChatGPT i do czego można go wykorzystać w pracy
    z uczniami?
  6. Jak planować zajęcia z wykorzystaniem możliwości ChatuGPT?
  7. Jaką wiedzę powinien mieć nauczyciel z zakresu prawa autorskiego, żeby bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać
    i publikować materiały dydaktyczne i promocyjne? 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
  • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
  • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
  • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
    z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Warsztat pracy nauczyciela Webinary

__Priorytet MEiN – Canva – tajniki projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych

Canva - tajniki projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Wprowadzenie 

II. Projektowanie materiałów dydaktycznych w Canvie 

III. Tworzenie prezentacji multimedialnych

IV. Projektowanie infografik i diagramów

V. Tworzenie dyplomów, plakatów i ulotek 

VI. Wdrażanie Canvy w praktyce 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie.
  • Czas trwania szkolenia –  3 godziny dydaktyczne.
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
    i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
  • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja wczesnoszkolna – świat nauki przez zabawę Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola

__Priorytet MEiN –  Przewodnicy cyfrowego świata. Wykorzystanie AI i nowoczesnych technologii w przedszkolu i klasach I-III

Przewodnicy cyfrowego świata. Wykorzystanie AI i nowoczesnych technologii w przedszkolu i klasach I-III

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

  • zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) i nowoczesnych technologii
    w procesie edukacji w przedszkolu oraz klasach I-III.

Uczestnik podczas szkolenia:
  • zrozumie, w jaki sposób AI może wspierać proces nauczania
    i uczenia się w przedszkolu i klasach I-III, 
  • pozna przykłady konkretnych narzędzi i aplikacji wykorzystujących AI, które mogą być użyteczne w pracy
    z małymi dziećmi, 
  • nauczy się kreatywnie i innowacyjnie wykorzystywać AI
    i technologie w projektach edukacyjnych, zabawach
    i aktywnościach praktycznych w przedszkolu i klasach I-III.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa ogromną rolę. Dlatego tak
ważne jest, aby przedszkola i klasy I-III były odpowiednio przygotowane do wprowadzenia nowoczesnych narzędzi i sztucznej inteligencji do swojego programu nauczania. 

Nasze szkolenie kładzie nacisk na możliwości, jakie te zaawansowane technologie mogą przynieść dzieciom w ich rozwoju i odkrywaniu świata. To innowacyjna i inspirująca propozycja, która otworzy
przed nauczycielami drzwi do nowych możliwości edukacyjnych.

Program:

  1. Znaczenie sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii
    w edukacji.
  2. Podstawowe pojęcia związane z AI i nowoczesnymi technologiami.
  3. Wykorzystanie AI i nowoczesnych technologii w przedszkolu
    i klasach I-III:

    – prezentacja różnych narzędzi i programów opartych na AI,
    – testowanie i eksperymentowanie z wybranymi narzędziami
      i programami – ćwiczenia interaktywne.

  4. Między rozwojem, a obawami. Korzyści i zagrożenia związane z AI.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarna.
  • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne 
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych (klasy I-III) i przedszkoli.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
  • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
  • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
    z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja wczesnoszkolna – świat nauki przez zabawę Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Nowość – Tajniki efektywnego zarządzania czasem. Warsztat dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Tajniki efektywnego zarządzania czasem. Warsztat dla nauczycieli przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej

Gotowe narzędzia do podniesienia umiejętności zarządzania czasem!

Cel szkolenia:

  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętność skutecznego zarządzania czasem w sposób dostosowany do wymagań zawodowych.

Uczestnik podczas szkolenia:
  • zrozumie znaczenia efektywnego zarządzania czasem dla podniesienia jakości pracy i osiągnięcia równowagi zawodowo-osobistej, 
  • pozna praktyczne techniki planowania, organizacji
    i priorytetyzacji zadań, które mogą być stosowane w środowisku edukacyjnym, 
  • otrzyma gotowe narzędzia do podniesienia umiejętności zarządzania czasem.
Zarządzanie czasem w pracy nauczyciela
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie skupia się na dostarczeniu praktycznej wiedzy i narzędzi, które pomogą skutecznie zarządzać swoim czasem. Dowiesz się, jak wykorzystać konkretne rozwiązania i strategie do organizowania i optymalizowania swojej pracy, aby zminimalizować stres i osiągnąć upragnioną równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym.
Odblokuj swój potencjał i zyskaj więcej czasu!

Program:

  1. Wprowadzenie: burza mózgów „Czym jest dla mnie zarządzanie czasem?”. 
  2. Zrozumienie problemu:
    – prezentacja wyników badań i statystyk dotyczących problemu zarządzania czasem w środowisku nauczycielskim,
    – dyskusja nad najczęstszymi wyzwaniami i barierami związanymi
    z efektywnym zarządzaniem czasem w pracy nauczyciela.
  3. Praktyczne narzędzia:
    – przedstawienie i omówienie kilku skutecznych narzędzi i technik zarządzania czasem, metod planowania, organizacji, priorytetów
    i delegowania zadań,
    – przeprowadzenie interaktywnych ćwiczeń praktycznych,
    w których nauczyciele aplikują nowo nabyte umiejętności.
  4. Praktyczne wskazówki: rola postanowień i samodyscypliny.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – webinar
  • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych (klasy I-III) i przedszkoli.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
  • Dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja wczesnoszkolna – świat nauki przez zabawę Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

_Nowość – Wspólna praca się opłaca! Innowacyjne metody pracy grupowej w klasach 1-3

Wspólna praca się opłaca! Innowacyjne metody pracy grupowej w klasach I-III

Dawka inspiracji i motywacji do wprowadzania pozytywnych zmian w swoich klasach!

Cel szkolenia:

  • Zwiększenie efektywności pracy grupowej oraz integracja uczniów w klasach I-III.

Uczestnik podczas szkolenia:
  • pozna podstawowe pojęcia oraz teorie dotyczące pracy grupowej w klasach młodszych, 
  • wzbogaci warsztat pracy o innowacyjne metody pracy grupowej, które mogą być stosowane w klasach I-III, 
  • dowie się, jak krok po kroku wprowadzić innowację pedagogiczną.
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli klas I-III, którzy poszukują nowych, innowacyjnych metod pracy grupowej, a przy tym zależy im na rozwijaniu umiejętności społecznych i budowaniu silnej wspólnoty
w zespole uczniowskim. 

Nauczyciele poznają konkretne narzędzia, które pomogą im
skuteczniej zarządzać grupą i organizować ciekawe, dynamiczne, angażujące zajęcia.

Dawka inspiracji i motywacji do wprowadzania pozytywnych zmian w swoich klasach w formie innowacji pedagogicznej – gwarantowana!

Program:

  1. Kooperacja i jej znaczenie we współczesnym świecie.
  2. Korzyści z pracy grupowej w klasach I-III.
  3. Rola nauczyciela jako facylitatora i organizatora pracy grupowej.
  4. Przedstawienie konkretnych, innowacyjnych metod pracy grupowej, dostosowanych do grupy wiekowej klas I-III. Przykłady
    i ćwiczenia ilustrujące zastosowanie poszczególnych metod
    w praktyce.
  5. Innowacja pedagogiczna – prosty sposób na jej wdrożenie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – webinar
  • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych (klasy I-III). 
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
  • Dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Webinary

__Priorytet MEiN – Sztuczna inteligencja w edukacji – wiedza w pigułce

Sztuczna inteligencja w edukacji – wiedza
w pigułce

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami
    i zastosowaniami sztucznej inteligencji w edukacji

  • Rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji oraz samodzielnego generowania zasobów za AI

  • Ukształtowanie postawy otwartości i krytyczności wobec sztucznej inteligencji.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Co to jest sztuczna inteligencja (AI) i jak działa?
  2. Podstawowe pojęcia i definicje, rodzaje i przykłady sztucznej inteligencji, (historia i rozwój sztucznej inteligencji).
  3. Jakie są możliwości i zagrożenia związane z sztuczną inteligencją? Czy można jednoznacznie określić wady i zalety AI?
  4. Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji oraz w jaki sposób formułować polecenia, aby otrzymać czytelną odpowiedź?
  5. Jak w prosty sposób generować tekst, grafikę, muzykę oraz prezentację za pomocą sztucznej inteligencji?
  6. Przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w nauczaniu, uczeniu się i ocenianiu. 
  7. Sztuczna inteligencja w perspektywie czasu – pomoc czy pułapka?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
  • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
  • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
  • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
    z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Webinary Zagadnienia prawne

__Priorytet MEiN – Prawo autorskie w edukacji szkolnej

Prawo autorskie w edukacji szkolnej

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Uczestnik podczas szkolenia:

  • zdobędzie wiedzę z jakich źródeł pozyskiwać materiały i utwory,  w jaki sposób je wykorzystywać, modyfikować, udostępniać
    i upubliczniać aby działać zgodnie z prawem.

W ramach szkolenia proponujemy indywidualną konsultację
z dyrekcją szkoły po zakończeniu spotkania z nauczycielami.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie z prawa autorskiego pozwoli nauczycielom bez stresu
i niepewności sięgać do różnych źródeł, aby ubogacić swoje lekcje różnorakimi materiałami. Podczas szkolenia zostanie poruszona tematyka nagrywania ucznia i nauczyciela, udostępniania nagranego materiału w sieci, ZAIKSu w szkołach, ochrony twórczości dzieci
i nauczycieli oraz wiele innych. 

Program:

  1. Co to jest prawo autorskie i czego dotyczy?
  2. Dozwolony użytek edukacyjny – przywilej nauczycieli
  3. Czy kserówki rozdawane w szkołach są legalne?
  4. Jak właściwie udostępniać pomoce dydaktyczne uczniom,
    aby nie łamać prawa?
  5. Czy można kserować całe książki?
  6. Czy dyskoteka szkolna mieści się w dozwolonym użytku edukacyjnym? Czy trzeba opłacić ZAIKS?
  7. Jak właściwie wykorzystać cytat oraz inne utwory twórców?
  8. Czy uczeń może nagrywać lekcję prowadzoną przez nauczyciela?
  9. Czy nauczyciel może nagrywać zachowanie ucznia?
  10. Czy można nagrać apel lub inną uroczystość szkolną?
  11. Czy nagrania można umieścić na stronie internetowej szkoły
    lub Facebooku?
  12. Czy można publikować twórczość uczniów w Internecie?
  13. Czy w szkole potrzebna jest zgoda na publikację twórczości dziecka?
  14. Czy radiowęzeł i telewizja w szkołach są legalne? Jeżeli tak, to co możemy odtwarzać?
  15. Czy wszystko co znajduje się w Internecie można wykorzystać dla celów edukacyjnych?
  16. Skąd legalnie pobierać zdjęcia, muzykę, film?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
  • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
  • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
  • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
    z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

__Priorytet MEiN – Kompetencje cyfrowe, czyli kiedy i jakie narzędzia cyfrowe stosować, żeby efektywnie pracować z uczniami

Kompetencje cyfrowe, czyli kiedy i jakie narzędzia cyfrowe stosować, żeby efektywnie pracować z uczniami

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Uczestnik podczas szkolenia:

  • Pozna metody i narzędzia rozwijające umiejętność krytycznego myślenia, selekcjonowania informacji, uważności, kreatywności oraz budowania współpracy i automotywacji.
  • Pozna różne rozwiązania metodyczne w zakresie edukacji cyfrowej, zwiększające efektywność pracy z uczniami.
  • Opracuje własne ćwiczenie z wykorzystaniem wybranych programów i aplikacji.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W obecnej sytuacji nauczyciele znają już wiele rozwiązań cyfrowych, dlatego szkolenie będzie miało charakter metodyczny. 

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania narzędzi cyfrowych doskonalących m.in. umiejętność krytycznego myślenia, selekcjonowania informacji, uważności, kreatywności, współpracy.  Wszystkie ćwiczenia będą przygotowane
w odniesieniu do konkretnych treści programowych. Każde ćwiczenie zostanie opatrzone komentarzem metodycznym w celu zoptymalizowania umiejętności  właściwej selekcji metod i narzędzi cyfrowych dostosowanych do potrzeb każdego ucznia. 

Program:

  1. Nowa rzeczywistość, nowe oczekiwania, nowe pokolenie. Dlaczego warto zainwestować czas w doskonalenie kompetencji cyfrowych?
  2. Warsztat nowoczesnego nauczyciela – przegląd narzędzi TIK
    1. Narzędzia do aktywnej pracy – LearningApps, Quizzis, Wordwall, Voki, Jigsaw, inne.
    2. Narzędzia do ankietowania i testowania: MS Forms
    3. Narzędzia do współpracy i udostępniania plików: Miro, Mentimeter, OneDrive, Sway,
    4. Narzędzia do prezentacji i animacji: EDpuzzle, Canva

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
  • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
  • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
  • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
    z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Webinary

__Priorytet MEiN – Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

  • zapoznanie uczestników z podstawami technologii AI oraz jej zastosowaniem w kontekście edukacyjnym.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

  • Wie co to zagrożenia i korzyści sztucznej inteligencji
  • Umie wykorzystać aplikację Chat GPT
  • Zna komendy przydatne w pracy nauczyciela
  • Zna powiązanie Chat GPT z innymi aplikacjami
  • Zna powiązanie Canvy ze sztuczną inteligencją
  • Wie jak krytycznie podejść do treści zamieszczanych
    w internecie
  • Wie co to dezinformacja, i o co w niej chodzi
  • Umie przeanalizować sytuacje problemowe dotyczące prawa autorskiego
  • Zna zasady bezpieczeństwa, pozwalające uniknąć naruszeń prawa autorskiego.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Sztuczna inteligencja w edukacji to fascynujący temat, który otwiera drzwi do nieograniczonego potencjału rozwoju edukacji. Wierzę, że to szkolenie pomoże nauczycielom zrozumieć i wykorzystać tę technologię, aby poprawić jakość nauczania i przynieść korzyści uczniom. Przygotuj się na ekscytującą podróż w świat sztucznej inteligencji w edukacji!

Szkolenie będzie okazją do zgłębienia wiedzy na temat narzędzi
i strategii, które mogą zrewolucjonizować sposób nauczania i uczenia się. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie korzystania
z narzędzi AI, analizowania danych edukacyjnych oraz tworzenia spersonalizowanych środowisk nauki.

  1. All w edukacji – zagrożenia i korzyści
  2. Aplikacja Chat GPT
  3. Komendy w Chat GPT przydatne w pracy nauczyciela
  4. Powiązanie Chat GPT z innymi aplikacjami
  5. Powiązanie Canvy z sztuczną inteligencją
  6. Krytyczne podejście do treści zamieszczanych w internecie
  7. Dezinformacja, o co w tych chodzi?
  8. Sytuacje problemowe dotyczące prawa autorskiego

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
  • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
  • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
  • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
    z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY