Kategorie
Edukacja wczesnoszkolna – świat nauki przez zabawę Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Plan daltoński – wprowadzenie i realizacja założeń. Od czego zacząć?

Plan daltoński – wprowadzenie i realizacja założeń. Od czego zacząć?

Realizacja założeń w każdej placówce

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają podstawowe założenia planu daltońskiego takie jak: samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i refleksja,
 • poznają sprawdzone sposoby realizowania założeń w praktyce szkolnej,
 • dowiedzą się jak organizować samodzielną pracę dzieci, jak budować odpowiedzialność za swoją naukę i za postępy zespołu, oraz w jaki sposób zachęcać je do współpracy
  i angażować we wszystkie działania.
plan daltoński w przedszkolu
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia rady pedagogicznej przedstawiane są sposoby pracy
z grupą, które pomagają indywidualizować pracę dzieci w zespołach klasowych. Kurs jest dla wszystkich nauczycieli i specjalistów, którym zależy na tym, by tworzyć edukację skrojoną na miarę potrzeb każdego pojedynczego dziecka i specjalnie dla niego.

 1. Początki planu laboratoryjnego.
 2. Filary planu daltońskiego (samodzielność, odpowiedzialność, współpraca).
 3. Refleksja dziecka i nauczyciela jako czwarty filar planu daltońskiego.
 4. Wizualizacja pracy w planie daltońskim – podstawowe narzędzia.
 5. Planowanie własnej pracy przez dzieci w koncepcji planu daltońskiego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Webinary Wsparcie dla uczniów Zagadnienia prawne Zagadnienia prawne

_Ważny temat – Jak pomóc dziecku krzywdzonemu i zaniedbywanemu- procedury, interwencje, zgłoszenia na policję i do sądu, udzielanie wsparcia

Jak pomóc dziecku krzywdzonemu i zaniedbywanemu - procedury
(m.in. niebieskiej karty), interwencje, zgłoszenia na policję i do sądu, udzielanie wsparcia

Ważny temat!

Cele szkolenia:

 • Pogłębienie wiadomości na temat przemocy domowej.
 • Pogłębienie umiejętności stosowania procedur i udzielania wsparcia dziecku doznającemu przemocy domowej.
 • Poznanie mechanizmów, które współwystępują ze zjawiskiem przemocy domowej.
 • Poznanie procedury „Niebieskiej karty” i sposobów jej wypełnienia.
 • Pogłębienie wiedzy na temat procedury udzielania wsparcia dzieciom doznającym przemocy domowej.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

 • umie rozpoznawać zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze wobec dzieci,
 • dowie się, jak w sytuacji podejrzenia krzywdzenia i zaniedbywania dzieci podjąć skuteczną interwencję,
 • będzie wiedział w jaki sposób opracować plan pomocy dziecku krzywdzonemu i zaniedbywanemu,
 • będzie wiedział kiedy wypełnić wniosek o „Niebieską kartę”.
niebieska karta
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Statystyki dotyczące krzywdzenia i zaniedbywania dzieci.
 2. Formy przemocy wobec dzieci – przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna, zaniedbanie, z wykorzystaniem nowych technologii.
 3. Mechanizmy krzywdzenia i ich konsekwencje.
 4. Rozpoznawanie krzywdzenia i zaniedbań.
 5. Procedura „Niebieskiej karty”.
 6. Informowanie sądu o przestępstwie lub wgląd w sytuacje rodziny.
 7. Omówienie realnych case studies.
 8. Praktyczne ćwiczenia w rozpoznawaniu rodzajów interwencji
  w przypadku krzywdzenia dziecka.
 9. Możliwości pomocy dziecku w szkole/przedszkolu.
 10. System wsparcia – jak pomóc dziecku poza szkołą/przedszkolem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Priorytet MEiN – CANVA – tajniki projektowania z wykorzystaniem Canvy dla edukacji – 2 dniowe warsztaty online

CANVA - tajniki projektowania
z wykorzystaniem Canvy dla edukacji
- 2 dniowe warsztaty online

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024.

Cele szkolenia:

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

           I. CANVA dla edukacji:

 • Jak uzyskać dostęp?
 • Jakie dokumenty należy przesłać?
 • Co należy zrobić w przypadku odrzucenia wniosku?
 • Jak legalnie wykorzystywać projekty stworzone za pomocą Canvy dla edukacji?


  II. Projektowanie w CANVIE:

 • Jak korzystać z gotowych szablonów i modyfikować na własne potrzeby?
 • Jak stworzyć projekt od podstaw?
 • Jak automatycznie generować dyplomy i plakietki z personalizacją uczniów?
 • Jakie są tajniki projektowania plakatów, dyplomów oraz prezentacji?
 • Jak równomiernie rozmieszczać treści w projekcie i na co zwracać uwagę?
 • Panel boczny, czyli jak dodawać dodatkowe elementy do projektu
  i je modyfikować?
 • Jak korzystać z funkcji usuwania tła z obrazu?
 • Jak umieszczać aktywne linki w projekcie?
 • Jakie są zasoby dodatkowych aplikacji i programów współpracujących z CANVĄ?
 • Jak zapisywać i udostępniać stworzone materiały?   
 • Jakie są aktualne trendy w projektowaniu graficznym?

  III. Sztuczna inteligencja w CANVIE:
 • Gdzie szukać sztucznej  inteligencji (AI) w Canvie?
 • Jak sztuczna inteligencja może pomóc w projektowaniu?
 • Jakie komendy i polecenia AI są najbardziej pomocne przy projektowaniu?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar
 • Czas trwania szkolenia – 2 x po 2 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Sztuczna inteligencja w edukacji – Jak ją wykorzystać w pracy własnej i z uczniem – Priorytet MEiN – termin 07.03.24r.

Sztuczna inteligencja w edukacji
Jak ją wykorzystać w pracy własnej i z uczniem?

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 07.03.2024r.
Godz.: 18.00 – 20.15

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi ze Sztuczną Inteligencją.
 • Przedstawienie zastosowań Sztucznej Inteligencji w kontekście edukacji.
 • Podniesienie świadomości na temat szans i zagrożeń związanych z korzystaniem ze Sztucznej Inteligencji.
 • Przedstawienie interesujących aplikacji wykorzystujących Sztuczną Inteligencją w edukacji.
 • Nauczenie uczestników, jak weryfikować prace uczniów pod względem Sztucznej Inteligencji.

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele.

kierunki polityki oświatowej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe informacje o AI.
 2. Przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w nauczaniu, uczeniu się i ocenianiu.
 3. AI nie boli! Generowanie tekstu za pomocą sztucznej inteligencji.
  – TOP 4 aplikacji do generowania tekstu.
  – Instrukcja jak formułować polecenia, aby AI podawała odpowiednie wyniki.
  – Przykłady promptów do generowania tekstu – e-book.
  – Jak sprawdzić czy tekst napisał uczeń czy sztuczna inteligencja(AI)?
 4. Jak generować niepowtarzalne multimedia za pomocą AI?
  – Topowe aplikacje do generowania obrazu.
  – Gdzie szukać inspiracji?
 5. Czy AI można w 100% zaufać? Skąd możemy mieć potwierdzenie poprawności informacji?
 6. Sztuczna inteligencja w perspektywie czasu – pomoc czy pułapka?
 7. Jak uczniowie w pozytywny sposób mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję w swojej edukacji?
 8. Prawo autorskie do generowanych obrazów przez AI.
 9. Magiczne funkcje w Canvie.
 10. Automatyczne tworzenie prezentacji.
 11. Tworzenie testów za pomocą sztucznej inteligencji.
 12. Gdzie jeszcze możemy spotkać AI?

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Monika Frysz

Trener kompetencji cyfrowych, specjalista ds. praw autorskich, ogólnopolski trener w programie edukacji cyfrowej dla nauczycieli „Lekcja: Enter”.

Jako edukator przeprowadziła ponad 4000 szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Pomaga nauczycielom rozwijać umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji (TIK) oraz z zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją (AI)
i możliwościami wykorzystania jej w edukacji szkolnej.

Jednocześnie jest również grafikiem komputerowym, prowadzi podstawowe oraz zaawansowane szkolenia z tego zakresu.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

07 marca 2024 r.

godz. 18:00 – 20:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClikMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Nauczyciele Webinary

Canva – tajniki projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych – Priorytet MEiN – termin 29.02.24r.

Canva - tajniki projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 29.02.2024.
Godz.: 17.30 – 19.45

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkolnej, nauczyciele świetlicy a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

         I. CANVA dla edukacji:

 • Jak uzyskać dostęp?
 • Jakie dokumenty należy przesłać?
 • Co należy zrobić w przypadku odrzucenia wniosku?
 • Jak legalnie wykorzystywać projekty stworzone za pomocą Canvy dla edukacji?


  II. Projektowanie w CANVIE:

 • Jak korzystać z gotowych szablonów i modyfikować na własne potrzeby?
 • Jak stworzyć projekt od podstaw?
 • Jak automatycznie generować dyplomy i plakietki z personalizacją uczniów?
 • Jakie są tajniki projektowania plakatów, dyplomów oraz prezentacji?
 • Jak równomiernie rozmieszczać treści w projekcie i na co zwracać uwagę?
 • Panel boczny, czyli jak dodawać dodatkowe elementy do projektu
  i je modyfikować?
 • Jak korzystać z funkcji usuwania tła z obrazu?
 • Jak umieszczać aktywne linki w projekcie?
 • Jakie są zasoby dodatkowych aplikacji i programów współpracujących z CANVĄ?
 • Jak zapisywać i udostępniać stworzone materiały?   
 • Jakie są aktualne trendy w projektowaniu graficznym?

  III. Sztuczna inteligencja w CANVIE:
 • Gdzie szukać sztucznej  inteligencji (AI) w Canvie?
 • Jak sztuczna inteligencja może pomóc w projektowaniu?
 • Jakie komendy i polecenia AI są najbardziej pomocne przy projektowaniu?

   

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Monika Frysz

Trener kompetencji cyfrowych, specjalista ds. praw autorskich, ogólnopolski trener w programie edukacji cyfrowej dla nauczycieli „Lekcja: Enter”.

 Jako edukator przeprowadziła ponad 4000 szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Pomaga nauczycielom rozwijać umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji (TIK) oraz z zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją (AI)
i  możliwościami wykorzystania jej w edukacji szkolnej.

Jednocześnie jest również grafikiem komputerowym, prowadzi podstawowe oraz zaawansowane szkolenia z tego zakresu. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

29 lutego 2024 r.

godz. 17:30 – 19:45

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Webinary Zagadnienia prawne Zagadnienia prawne

_Ważny temat – Standardy Ochrony Małoletnich w placówkach oświatowych

Standardy Ochrony Małoletnich w placówkach oświatowych

Nowe obowiązki dla placówek

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, każde przedszkole, szkoła i placówka oświatowa będą musiały wypracować i wdrożyć Standardy Ochrony Małoletnich. Jednostki oświatowe mają obowiązek wprowadzenia standardów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 14 lutego 2024 r.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Wprowadzenie
A. Kontekst prawny
1. Nowe obowiązki dla placówek oświatowych zgodnie z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2. Obligatoryjny obowiązek w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników.

II. Standardy Ochrony Małoletnich – Wprowadzenie
A. Definicja i cel Standardów Ochrony Małoletnich.
B. Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
C. Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?

III. Opracowanie Standardów Ochrony Małoletnich
A. Wytyczne do opracowania standardów.
B. Warunki konieczne do spełnienia przed uznaniem, że standardy zostały opracowane.
C. Kiedy i jak opracować standardy?

IV. Weryfikacja Niekaralności
A. Kontrola przestępstw seksualnych w rejestrach.
B. Procedury i obowiązki weryfikacji niekaralności pracowników.

V. Kontrola Wdrażania Standardów Ochrony Małoletnich
A. Rola organu zarządzającego i dyrektora placówki.
B. Procedury monitorowania i ewaluacji wdrożenia standardów.

VI. Odpowiedzialność Dyrektora Placówki
A. Związane z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami.
B. Interwencja prawna na rzecz dziecka oraz dziecka z niepełnosprawnością.

VII. Zawartość Standardów Ochrony Małoletnich
A. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi a personelem.
B. Procedury interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego.
C. Obowiązki związane z zawiadomieniem o przestępstwie na szkodę małoletniego.
D. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów.
E. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu.
F. Udostępnianie standardów rodzicom, opiekunom, oraz małoletnim.
G. Procedury przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu.

VIII. Specjalne Kwestie
A. Dzieci niepełnosprawne i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
B. Korzystanie z urządzeń elektronicznych i ochrona przed treściami szkodliwymi.
C. Ustalanie planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

IX. Ocena Standardów i Aktualizacja
A. Cykliczna ocena standardów.
B. Dostosowanie do aktualnych potrzeb i przepisów.

X. Informacje Dotyczące Obowiązku Opracowania Standardów
A. Podstawa prawna: Ustawa o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
B. Data obowiązywania nowych regulacji.
C. Zakres obowiązków dla organu zarządzającego i organizatora działalności.

XI. Zakończenie
A. Podsumowanie kluczowych punktów szkolenia.
B. Otwarta dyskusja i pytania uczestników.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Nowe Standardy Ochrony Małoletnich w przedszkolach- procedury postępowania – termin 21.02.24r.

Nowe Standardy Ochrony Małoletnich
w przedszkolach

Kiedy i jak opracować standardy?

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 21.02.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat opracowania i wdrażania Procedury Ochrony Małoletnich w przedszkolu.

Podczas szkolenia uczestnik:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność planowania wsparcia, podwyższania standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych, wzmacniania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, podwyższania poziomu poszanowania praw osób z niepełnosprawnością.

Adresaci szkolenia: specjaliści, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Każda placówka oświatowa będzie musiała opracować Standardy Ochrony Małoletnich, czyli konkretne procedury ochrony dzieci
i młodzieży przed krzywdzeniem. Szkolenie jest wstępnym wsparciem
w realizacji tego zadania w placówkach przedszkolnych.

Uczestnicy w materiałach otrzymają:

 • przykładową procedurę wdrażania standardów w przedszkolu,
 • wzór karty interwencji,
 • wzór zarządzenia dyrektora w sprawie powołania zespołu..
 • gazetkę graficzną dla dzieci dotyczącą standardów,
 • prezentację dla pracowników informującą o standardach. 

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa w zakresie wdrażania i opracowania procedury.

 2. Które placówki mają obowiązek utworzyć procedurę? 

 3. Kiedy i jak opracować standardy?

 4. Zakres standardów:

 • sposób dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi
  w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim
  a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich,
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego,
 • procedury i osoby odpowiedzialne do składania zawiadomień
  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego,
 • zasady i sposób udostępniania personelowi polityki do jej zaznajomienia i stosowania.

      5. Praktyczne wskazówki do pracy.

      6. Podsumowanie – sesja pytań & odpowiedzi.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

21 lutego 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Nauczyciele Webinary

Metoda Carla Orffa – zajęcia muzyczno-ruchowe z instrumentami perkusyjnymi – NOWOŚĆ – termin 19.03.24r.

Metoda Carla Orffa - zajęcia muzyczno-ruchowe
z instrumentami perkusyjnymi

Zabawy i ćwiczenia przy użyciu instrumentów Orffa

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 19.03.2024.
Godz.: 17.00 – 20.00

Cele szkolenia:

 • poznanie założeń metody Carla Orffa
 • poznanie ciekawostek na temat poszczególnych instrumentów perkusyjnych
 • poznanie zabaw i ćwiczeń przy użyciu instrumentów Orffa
 • nauka instrumentowania piosenek i utworów muzycznych
 • nauka prostych układów ruchowych, które można połączyć
  z grą na instrumentach
 • poznanie ciekawych piosenek, wierszy i ich opracowań na instrumentach perkusyjnych, które znakomicie będą się nadawać na uroczystości szkolne i przedszkolne, a także wspomogą przygotowanie zajęć tematycznych
 • poznanie ćwiczeń z zakresu body percussion
 • zdobycie praktycznej wiedzy zarówno poprzez uczestniczenie
  w proponowanych formach aktywności muzycznej jak i poprzez próby tworzenia własnych materiałów 
 • zapoznanie z przystępną dla dzieci literaturą muzyczną.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych (do 6 klasy) nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające, a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką.

metoda carla orffa w przedszkolu
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie opiera się na poznaniu i nabyciu umiejętności wykorzystania instrumentów perkusyjnych oraz elementów body percussion na zajęciach w przedszkolu i w szkole.
Gra na instrumentach wzbudza w dzieciach wielki entuzjazm i sprawia im radość. Na szkoleniu dowiemy się, jak poprzez grę, ruch i śpiew możemy rozwinąć u uczniów muzykalność, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą, a także w jaki sposób kształcić ich refleks, koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie.

Program:

 1. Praktyczne informacje na temat metody Orffa.
 2. Ćwiczenia uwrażliwiające na elementy muzyki, kształcące umiejętność utrzymania stałego tempa i pulsu przez grupę, reakcji na zmiany dynamiczne itp.
 3. Nauka piosenek i wierszy wraz z tworzeniem instrumentacji do nich.
 4. Instrumentacje utworów muzycznych wraz z interpretacjami ruchowymi do nich, do wykorzystania podczas przedstawień
  w przedszkolu i szkole.
 5. Przydatne wskazówki do pracy z instrumentarium Orffa.
 6. Pomysły na tworzenie instrumentów ,,domowymi sposobami”.
 7. Ćwiczenia rytmiczno – głosowe, koordynujące dźwięk z ruchem, rytmizujące tekst.
 8. Ćwiczenia z gestodźwiękami (body percussion).
 9. Wskazówki do tworzenia własnych materiałów.

Materiały dla uczestników:

 • opisy ćwiczeń i zabaw prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń
 • tekst i nuty piosenek oraz nagranie ich linii melodycznej
 • gotowe instrumentacje utworów
 • informacje teoretyczne
 • praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem instrumentów
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych.

obszerna bibliografia

         WAŻNE – szkolenie nie jest nagrywane.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Paulina Wójcik-Ilnytska

Muzyk, pedagog. Ma doświadczenie w pracy zarówno z najmłodszymi dziećmi
(jako nauczycielka rytmiki w przedszkolach)
jak i starszymi. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia.

Współpracuje z ukraińskimi instytucjami organizującymi wydarzenia integracyjne dla Ukraińców w Polsce. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

19 marca 2024 r.

godz. 17:00 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

WAŻNE – szkolenie nie jest nagrywane

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia – zadania, obowiązki oraz efektywna współpraca – termin 12.03.24r.

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia - zadania, obowiązki oraz efektywna współpraca

Zadania i obowiązki nauczyciela współorganizującego

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 12.03.2024r.
Godz.: 17.00 – 19.00

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej roli  nauczyciela współorganizującego w procesie kształcenia oraz uzyskanie informacji dotyczących rodzaju kwalifikacji uprawniających do objęcia tego stanowiska.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna metody i techniki podniesienia jakości kształcenia dziecka z orzeczeniem,
 • zdobędzie wiedzę dotyczącą zadań i obowiązków nauczyciela współorganizującego zwanego potocznie wspomagającym,
 • nauczy się odpowiednio interpretować zalecenia zawarte
  w orzeczeniu z PPP.

Adresaci szkolenia: nauczyciele dydaktyczni i współorganizujący kształcenie dla dzieci /uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

wspomagający
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W czasie szkolenia zostanie usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela współorganizującego wynikająca z przepisów prawa. 

Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w zespół klasowy, pozna metody do pracy z nim. Wzbogaci swoją wiedzę na temat interpretowania, wypełniania i tworzenia dokumentacji szkolnej.
Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład, omówienie zagadnień, analizę konkretnych przypadków oraz  na zakończenie webinarium przewidziany jest panel dyskusyjny na czacie.

Program:

 1. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zadań i obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Interpretowanie zaleceń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 3. Nauczyciel współorganizujący – jego rola oraz zadania wynikające
  z przepisów prawa.

 4. Tworzenie dostosowań, egzekwowanie wiedzy, przygotowywanie kartkówek i sprawdzianów.

 5. Sporządzanie dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marta Koplejewska

doktor pedagogiki specjalnej, czynny zawodowo nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, trener, specjalistka
od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych. 

Przez wiele lat związana była z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. 

W swojej pracy udowadnia, iż nie ma barier
w zdobywaniu szczytów dla osób
z niepełnosprawnością i tylko holistyczne podejście może przynieść wielkie sukcesy.

Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej wielką pasją. Lubi nowe wyzwania oraz stosuje niekonwencjonalne metody nauczania, takie jak tablice multimedialne, aplikacje, okulary 3D. Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest uzyskiwanie wysokich lokat przez jej podopiecznych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

12 marca 2024 r.

godz. 17:00 – 19:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak zatwierdzonego budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Nauczyciele Webinary

Zastosowanie muzyki klasycznej oraz elementów metody Batii Strauss w rozwoju emocjonalnym i poznawczym dziecka- NOWOŚĆ – termin 21.02.24r.

Zastosowanie muzyki klasycznej oraz elementów metody Batii Strauss w rozwoju emocjonalnym
i poznawczym dziecka

Nowe pomysły i zabawy muzyczne

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 21.02.2024.
Godz.: 17.00 – 20.00

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z metodą Batii Strauss,
 • poznanie sposobów na wykorzystanie muzyki klasycznej
  w ćwiczeniach aktywizujących, wyciszająco – relaksujących, niwelujących zbędne napięcia mięśniowe, koordynacyjnych, rozwijających słuch muzyczny,
 • zapoznanie z autorskimi ćwiczeniami umuzykalniającymi
  do wykorzystania na różnych etapach nauczania,
 • poznanie zasad samodzielnego tworzenia zabaw muzyczno-ruchowych według metody Batii Strauss,
 • zapoznanie z atrakcyjną dla dzieci literaturą z zakresu muzyki klasycznej, którą można wykorzystywać podczas zajęć z dziećmi
 • poznanie pomysłów na ciekawe wykorzystanie rekwizytów podczas tańców i zabaw muzycznych,
 • poznanie ciekawych zabaw i ćwiczeń tanecznych,
 • poznanie pomysłów na scenki i improwizacje muzyczne,
 • wzbogacenie warsztatu nauczyciela o praktyczne sposoby rozwinięcia u dzieci plastyczności i koordynacji ruchowej,
 • poznanie sposobów na tworzenie ciekawych układów choreograficznych do muzyki klasycznej,
 • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi
  w muzyce (np.: tempo, dynamika, artykulacja itp.).

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające,
a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką.

metoda batii strauss
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, dlaczego tak ważne jest wprowadzanie dzieci od najmłodszych lat w świat muzyki, szczególnie klasycznej i jaki ma ona wpływ na dziecko. 

Poznamy sposoby, jak zaprezentować uczniom różnorodne utwory muzyczne i jak zachęcić ich do aktywnego przeżywania muzyki oraz jak można wykorzystać rekwizyty podczas zajęć i zabaw przy muzyce. 

Będą zabawy muzyczno-ruchowe, sposoby na rozwinięcie słuchu muzycznego, tworzenie interpretacji do utworów, improwizacje ruchem, instrumentacje utworów klasycznych z użyciem instrumentów perkusyjnych, ćwiczenia relaksująco – wyciszające, muzyczne przerywniki, a przede wszystkim sposoby na pobudzanie kreatywności
i wyobraźni dziecięcej.

Program:

 1. Wiedza o wpływie muzyki klasycznej na różne aspekty rozwoju dziecka.
 2. Wiedza na temat metody Batii Strauss.
 3. Zabawy ilustrujące budowę utworu tą metodą.
 4. Zabawy rozwijające różne rodzaje słuchu muzycznego (słuch rytmiczny, dynamiczny, wysokościowy itd.).
 5. Opowieści ruchowe (scenki) tworzone do muzyki.
 6. Pomysły na swobodne improwizacje ruchem.
 7. Zasady tworzenia układów choreograficznych dla dzieci.
 8. Proste układy choreograficzne do utworów muzycznych i piosenek przydatne np. podczas organizacji przedstawień i występów w przedszkolu i w szkole.
 9. Ciekawe pomysły na użycie rekwizytów podczas zabaw i tańców.
 10. Przystępna i atrakcyjna dla dzieci muzyka klasyczna, którą można wykorzystywać na zajęciach z dziećmi.
 11. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), kształtujące refleks i koncentrację.
 12. Zabawy i gry muzyczno – ruchowe, pomagające w rozwoju koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Materiały dla uczestników:

 • opisy ćwiczeń, zabaw i tańców prezentowanych na szkoleniu,
 • zestaw nagrań utworów wykorzystanych do zabaw i ćwiczeń,
 • nagrania podkładów muzycznych do tańców,
 • listę przystępnych i atrakcyjnych dla dzieci utworów muzyki klasycznej,
 • praktyczne wskazówki do konstruowania i prowadzenia zajęć umuzykalniających,
 • wiadomości teoretyczne,
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych,
 • obszerna bibliografia.

         WAŻNE – szkolenie nie jest nagrywane.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Paulina Wójcik-Ilnytska

Muzyk, pedagog. Ma doświadczenie w pracy zarówno z najmłodszymi dziećmi
(jako nauczycielka rytmiki w przedszkolach)
jak i starszymi. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia.

Współpracuje z ukraińskimi instytucjami organizującymi wydarzenia integracyjne dla Ukraińców w Polsce. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

21 lutego 2024 r.

godz. 17:00 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty