Webinary dla pracowników administracyjnych

Sprawnie działająca administracja umożliwia prawidłowe funkcjonowanie całej placówki oświatowej. Właśnie, dlatego proponujemy szkolenia online dla pracowników administracji szkolnej, które gwarantują aktualną wiedzę i sprawdzone rozwiązania. W naszej ofercie znajdują się webinary dla sekretarza szkoły, pracowników kadr, kierowników administracyjnych i osób odpowiedzialnych za ZFŚS w placówce oświatowej. Prowadzone na żywo webinaria dla pracowników administracyjnych odpowiadają na bieżące wyzwania związane z takim tematami jak: obowiązek szkolny i nauki, sprawne i rzetelne prowadzenie sekretariatu, dokumentacja pracownicza, RODO oraz liczne aktualizacje prawa oświatowego i prawa pracy.