Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli. Czym jest i dlaczego działa?

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli. Czym jest i dlaczego działa?

Przykładowe narzędzia i techniki komunikacji z dziećmi

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy i narzędzi do skuteczniejszej i wspierającej komunikacji z dziećmi w przedszkolach i szkołach,
 • pomysły na pozytywne rozwiązania dla różnych trudności wychowawczych, takich jak: brak współpracy, agresja, zniechęcenie, konflikty rówieśnicze,
 • zdobycie narzędzi i sprawdzonych rozwiązań, jak wspierać dzieci i skutecznie zachęcać do współpracy, wspierając ich poczucie własnej wartości.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna podstawowe założenia podejścia „Pozytywna Dyscyplina”, jej fundamenty oraz wskazówki do wprowadzania metody w swojej placówce,
 • zdobędzie podstawową wiedzę nt. złości, jej wyrażania oraz przyczyn niewłaściwego zachowania dzieci oraz przykładowe narzędzia do skuteczniejszej, bardziej empatycznej
  i wspierającej komunikacji,
 • nauczy się konstruować empatyczne, skuteczne, asertywne komunikaty, zachęcające dzieci do współpracy.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia metody Pozytywnej Dyscypliny:
  – geneza,
  – założenia,
  – fundamenty.
 2. Tworzenie listy kompetencji życiowych i umiejętności społecznych kontra wyzwania ze strony dzieci. Rola modelowania dorosłego
  i relacji z dzieckiem.
 3. Zadawanie pytań zamiast wydawania poleceń.
  – Jak zadawać pytania zachęcające do współpracy? – przykładowe narzędzia do komunikacji.
 4. O złości i frustracji. Jak zadbać o siebie i jak zadbać o uczniów?
 5. Przyczyny niewłaściwych zachowań u dzieci.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i szkół podstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów

Uczeń ze SPE – diagnoza, planowanie i organizowanie pracy

Uczeń ze SPE - diagnoza, planowanie
i organizowanie pracy

Prowadzenie wymaganej dokumentacji

Cele szkolenia:

 • nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów ze spe i zgodnie
  z nimi planują pracę – pomoc psychologiczno-pedagogiczną, IPET,
 • dokonują oceny efektywności pracy i formułują WOPFU,
 • dostosowują treści programowe, formy i metody pracy oraz sposoby oceniania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna przepisy prawa, zasady prowadzenia diagnozy funkcjonalnej, planowania i organizowania zajęć zgodnie
  z potrzebami uczniów ze spe,
 • zdobędzie umiejętności optymalnego planowania
  i organizowania pracy z uczniami z orzeczeniami oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pomoc p-p - IPRT, WOPFU
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Aktualna sytuacja pobudza nas do ciągłego zadawania pytań: 

 • Jak wspomagać rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi
  i dysfunkcjami?
 • Jak planować, organizować i ewaluować pracę z uczniami
  z orzeczeniami – IPET, WOPFU?

Na te pytania i wiele innych odpowiemy podczas webinaru!

Program:

 1. Uczniowie ze spe – charakterystyka grupy.
 2. Planowanie i organizowanie pracy z uczniem ze spe zgodnie
  z prawem oświatowym (uczniowie z orzeczeniami, wczesne wspomaganie rozwoju, pomoc psychologiczno-pedagogiczna).
 3. Diagnoza funkcjonalna. Rozpoznawanie trudności: poznawczych, emocjonalnych, społecznych.
 4. Planowanie pracy – IPET.
 5. Ewaluacja – WOPFU.
 6. Dostosowywanie form i metod pracy oraz treści programowych.
 7. Indywidualizowanie w procesie oceniania.
 8. Uczeń ze spe w grupie społecznej.
 9. Praca zespołowa nauczycieli na rzecz uczniów ze spe
 10. Współpraca nauczycieli z rodzicami i specjalistami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Koszt szkolenia – 1890 zł brutto
 • Maksymalna ilość uczestników – 40 osób
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY