WyEdukowany nauczyciel edukacji zdalnej

 

Przedsięwzięcie grantowe realizowane w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Cel przedsięwzięcia:

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i bibliotek pedagogicznych (BP). Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

 

Liczba osób objętych wsparciem:

Wsparciem objętych zostanie 179 nauczycieli szkół i przedszkoli na różnych etapach edukacyjnych z całej Polski.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, poza wymogami formalnymi, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wsparcie obejmuje:

1.Szkolenia obowiązkowe w wymiarze 20 godzin z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli w formule online z 5 modułów szkoleniowych:

  • Metodyka edukacji zdalnej
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna
  • Multimedialne zasoby dydaktyczne
  • Prawne aspekty edukacji zdalnej
  • Monitorowanie i ocenianie w edukacji zdalnej – moduł dla nauczycieli szkół
  • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – moduł dla nauczycieli przedszkoli

Szkolenia realizowane będą zdalnie w czasie rzeczywistym poprzez platformę ClickMeeting i pracę na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

2. Doradztwo w formie konsultacji grupowych – spotkania online.

3. Doradztwo w formie konsultacji indywidualnych – 2 godziny dla każdego uczestnika grantu – spotkania online.

Kto może skorzystać ze wsparcia:

W szkoleniach mogą brać udział wszyscy nauczyciele szkół i przedszkoli, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach w ramach grantu w 1 lub 2 fazie projektu.

Okres realizacji naszego przedsięwzięcia:

01 kwietnia 2023 – 30 czerwca 2023

Realizator grantu:

WyEdukowani Akademia Projektowania Rozwoju
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Kontakt ws. przystąpienia do projektu:

Bernadetta Więckowska
kom. 577 811 830
e-mail: b.wieckowska@wyedukowani.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz zgłoszenia Pobierz
  2. Oświadczenie uczestnika projektu Pobierz
  3. Oświadczenie o nagrywaniu Pobierz

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z nami. Z chęcią odpowiemy na każde Państwa pytanie.