Kreatywny nauczyciel = kreatywny przedszkolak, czyli jak rozwijać kreatywność w przedszkolu

Narzędzia pomocne przy rozwijaniu kreatywności

Cel szkolenia:

 • poznanie roli kreatywności we współczesnym świecie oraz sposobów jej rozwijania w toku codziennej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Uczestnik podczas szkolenia:
 • dowie się, jakie znaczenie ma kreatywność w perspektywie teraźniejszości
  i przyszłości,
 • pozna pięć narzędzi pomocnych przy rozwijaniu kreatywności,
 • wzbogaci warsztat pracy o wartościowe zabawy i ćwiczenia do wykorzystania w pracy z przedszkolakami.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 

Program:

 1. Różne definicje kreatywności
 2. Rola kreatywności we współczesnym świecie
 3. Czynniki decydujące o poziomie naszej kreatywności
 4. Cechy jednostki twórczej
 5. Top 5 narzędzi kreatywnego nauczyciela
 6. Rozwijanie kreatywności w praktyce przedszkolnej: ćwiczenia stymulujące, myślenie kreatywne, zabawy doskonalące działania kreatywne w sferze językowej, plastycznej i ruchowej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY