Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Webinary

Obserwacja, omówienie i opiniowanie lekcji otwartych w ramach awansu i nie tylko – termin 26.02.24r.

Obserwacja, omówienie i opiniowanie lekcji otwartych w ramach awansu i nie tylko

Jakich błędów nie popełniać podczas lekcji pokazowych?

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 26.02.2024r.
Godz.: 9.00 - 11:15

W trakcie szkolenia dowiesz się:

 1. Jak przygotować zajęcia zgodnie z metodyką nauczania?
 2. Jak omówić i zaopiniować zajęcia w obszarze: poprawności merytorycznej i metodycznej, realizacji celu zajęć, indywidualizacji, dostosowana metod i form pracy, udzielania informacji zwrotnej. 
 3. Jak omawiać zajęcia pod kątem interpersonalnych umiejętności nauczyciela, w szczególności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem?
 4. Jak ocenić lekcję zgodnie z przyjętymi w rozporządzeniu punktami?
 5. Jak napisać opinię z przeprowadzonych zajęć, żeby spełniała wymogi formalne?

Uczestnicy otrzymają:

 • sprawdzone arkusze obserwacji lekcji,
 • wzory/przykłady pozytywnych opinii o zajęciach, które były przygotowywane w ramach prowadzonych obserwacji na potrzeby Kuratorium Oświaty,
 • dokumentację formalną wymaganą przy powołaniu komisji opiniującej: zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji opiniującej zajęcia przeprowadzone przez nauczyciela początkującego, określenie wymiaru zajęć, wzór opinii. 
 • będą również mieli możliwość ocenić zajęcia zgodnie
  z przyjętymi kryteriami oraz współtworzyć opinię do zaproponowanej w ramach warsztatu mini lekcji.
  Szkolenie ma charakter praktyczny.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

lekcje otwarte w awansie
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela obligują dyrektorów do wskazania/powołania komisji opiniującej lekcje otwarte. Celem niniejszego szkolenia jest wsparcie dyrektorów szkół, mentorów oraz nauczycieli w trakcie awansu zawodowego
w obszarze metodyki prowadzenia zajęć.

Poniżej przesyłamy listę najczęściej zadawanych pytań przez nauczycieli i dyrektorów przed lekcją pokazową, która od 1 września 2023 r. stała się obowiązkowym etapem ubiegania się o kolejny stopień awansu? 

Dyrektor: Jak sprawnie wskazać/powołać Komisję? Jak w myśl obowiązujących przepisów omówić lekcję pokazową? Jaką formę powinna mieć opinia o przeprowadzonych zajęciach, którą nauczyciel załącza do wniosku? Jak wspomagać nauczycieli w doskonaleniu metodyki warsztatu pracy?

Mentor: Jaka jest moja rola w awansie zawodowym?

Nauczyciel: Jak przygotować się do lekcji pokazowej? Na jakie aspekty szczególnie zwracać uwagę przy doborze metod i form pracy z uczniami? Jak gospodarować czasem? Jak zachęcić uczniów do udziału, żeby uzyskać zakładany efekt? Jak przygotować się do rozmowy o lekcji z Komisją? 

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia. 

 

Program:

I. Obserwacja w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela – podstawa prawna:

 • Kryteria poprawności merytorycznej i metodycznej zajęć otwartych.
 • Królowa nauk, czyli jak umiejętnie ocenić zajęcia w zakresie 30 punktów.
 • Zapoznanie z arkuszem obserwacji dostosowanym do potrzeb nowego rozporządzenia.

II. Planowanie lekcji – klasyka czy innowacyjność?

 • Mniej znaczy więcej. Jak umiejętnie zaplanować dobrą lekcję?
 • Struktura tradycyjna czy oryginalna – na co postawić podczas lekcji pokazowej?
 • Jak efektywnie wykorzystać innowacyjne metody i formy pracy
  w celu indywidualizacji pracy z uczniami?
 • Sprawdzone sposoby na zebranie informacji zwrotnej.
 • Kiedy sięgać po techniki informatyczne i komputerowe?

III. Warsztat – praktyka:

 • Zapoznanie z mini lekcją.
 • Jak umiejętnie omówić zajęcia stosując zasadę poprawnego udzielania informacji zwrotnej.
 • Formułowanie przykładowej opinii.

IV. Sesja Q&A

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

26 lutego 2024 r.

godz. 9:00 – 11:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online
platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

270 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia

Zgrany zespół – usprawnianie komunikacji w zespole nauczycielskim

Zgrany zespół - usprawnianie komunikacji w zespole nauczycielskim

Współpraca = komunikacja

Podczas szkolenia:

 • podejmiemy próbę doświadczenia, na ile spójność zespołu oraz zdolność grupowego rozwiązywania problemów, stanowić mogą o jakości pracy zespołowej,
 • dowiemy się jak nasza komunikacja wpływa na funkcjonowanie zespołu,
 • będziemy brać aktywny udział w ćwiczeniach sprzyjających zwiększaniu integralności, usprawnianiu wewnętrznej komunikacji i doświadczaniu pozytywnej kooperacji.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Komunikacja interpersonalna
 2. Komunikacja w kontaktach ze współpracownikami
 3. Aktywne słuchanie – jak uniknąć nieporozumień
 4. Postawa asertywna – most, po którym idziemy razem
 5. Bariery w komunikacji i radzenie sobie z nimi
 6. Prawidłowa komunikacja – jak rozwiązać zaistniałe konflikty
  i problemy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Warsztat pracy nauczyciela Webinary

„Genialne w swojej prostocie”, czyli twórcze zabawy plastyczne dla przedszkolaków 

"Genialne w swojej prostocie", czyli twórcze zabawy plastyczne dla przedszkolaków

Nowe pomysły na twórcze
i rozwijające zabawy plastyczne

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają sposoby na urozmaicenie zabaw plastycznych
  z wykorzystaniem różnorodnych materiałów,
 • wzbogacą warsztat pracy o nowe pomysły na twórcze
  i rozwijające zabawy plastyczne.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przebieg procesów twórczych u dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Miejsce twórczości plastycznej w rozwoju dziecka.
 3. Różne oblicza twórczości.
 4. Baza do kreatywnych działań. O czym warto pamiętać przy organizowaniu przestrzeni do zabaw.
 5. Inspiracje do twórczych zabaw plastycznych – bank pomysłów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY