Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Aktywne i kreatywne zajęcia na każdym etapie edukacyjnym z Nearpodem

Aktywne i kreatywne zajęcia na każdym etapie edukacyjnym z Nearpodem

Wykorzystanie Nearpoda
w codziennej pracy nauczyciela

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z metodyką pracy i pomysłami na pracę w Nearpodzie podczas różnych zajęć edukacyjnych.

Po szkoleniu uczestnik:

 • stworzy szybkie aktywności dla uczniów, które będą wprowadzeniem, sprawdzeniem lub utrwaleniem wiedzy
  i umiejętności uczniów,
 • będzie wiedział, dzięki otrzymanemu na szkoleniu „bankowi dobrych praktyk i pomysłów”, jak zaprojektować swoje zajęcia
  w Nearpodzie,
 • wykorzysta metodę Design Thinking w codziennej pracy,
 • przygotuje grę miejską, terenową, szkolną w formie stacjonarnej lub interaktywnej.
social-media
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Szybkie aktywności dla uczniów, czyli rozgrzewka przed zajęciami w Nearpodzie.
 2. Tworzenie lekcji – pomysły na aktywności.
 3. Uczeń projektantem – wykorzystanie Nearpoda w pracy metodą Design Thinking.
 4. Pomysły na wykorzystanie Nearpoda w grze miejskiej, terenowej
  i tematycznej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

__Priorytet MEiN – Canva w pracy projektowej nauczyciela – ucznia

Canva w pracy projektowej nauczyciela -ucznia

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli….. 

 

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników szkolenia z różnorodnymi możliwościami Canvy do przygotowywania pomocy na zajęcia oraz do pracy projektowej z uczniami.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie potrafił tworzyć ciekawe i angażujące uczniów pomoce do zajęć,
 • wykorzysta różne formy pracy projektowej na swoich zajęciach.
Canva dla nauczycieli
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przygotowywanie pomocy do zajęć w Canvie – karty pracy, interaktywne lekcje, planszówki.
 2. Projekt nie jedno ma imię, czyli wykorzystanie Canvy w pracy projektowej z uczniami.
 3. Powtórki z Canvą, czyli jak wykorzystać aplikacje do pracy
  w oparciu o metodę stacji zadaniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Jak sprawdzać wiedzę, oceniać i dawać informację zwrotną w czasie zdalnej nauki?

Praktyczne zastosowanie narzędzi Office 365, Teams i Loom w ocenianiu!

Jak sprawdzać wiedzę, oceniać
i dawać informację zwrotną
w czasie zdalnej nauki?

Uczestnik:

 • pozna narzędzia umożliwiające nie tylko ocenianie stopniem,
 • nauczy się tworzyć testy, które sprawdzają się same,
 • potrafi zdefiniować nowe kompetencje kluczowe w zdalnej nauce,
 • pozna nową funkcję w Teams do pracy w zespołach,
 • nauczy się określać jasne zasady i kryteria oceniania,
 • przypomni sobie odniesienia prawne dot. oceniania,
 • pozna najważniejsze aspekty udzielania informacji zwrotnej.

Webinar prowadzony w aplikacji Teams, zaleca się użycie kamerki podczas pracy w grupach.

Emotki
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Pierwsze doświadczenia ze szkoły zdalnej z pewnością pokazały Państwu, że dotychczasowe sposoby na sprawdzanie wiedzy nie przynoszą oczekiwanych efektów, a nauczyciele poszukują nowych form oceniania. Zastanawiamy się, czy nadal powinniśmy oceniać wiedzę, czy jest to może czas, kiedy powinniśmy postawić na kształtowanie kompetencji jak sortowanie informacji, krytyczne myślenie, współpraca w grupie, podnoszenie umiejętności cyfrowych.
W czasie szkolenia odpowiemy sobie na pytanie, czy stare wzorce nadają się do zastosowania w nowym środowisku i jak możemy zmienić nasze podejście do oceniania. A jeśli test, to najlepiej jaki? Czy informacja zwrotna to tylko ocena stopniem i jak udostępnić pełny komentarz
do oceny, kiedy nie możemy tego zrobić w spotkaniu w realu?

Program:

 1. Prezentacja nowych trendów oceniania.
 2. Praca w grupach – zdefiniowanie potrzeb naszych uczniów
  i problemów związanych z ocenianiem.
 3. Ćwiczenia praktyczne zastosowania narzędzi Office 365 Teams
  i Loom w ocenianiu.
 4. Przypomnienie prawnych aspektów oceniania.
 5. Przedstawienie sposobów skutecznego przekazywania informacji zwrotnej.
 6. Pytania i odpowiedzi.
Treści szkolenia:
 
 • zastosowanie aplikacji OneNote
 • poprawianie prac w OneNote
 • nagrywanie komentarzy w OneNote
 • nagrywanie zadań w Loom
 • nagrywanie zadań we FlipGrid
 • poprawianie zadań w Teams
 • testowaniez a pomocą Forms w zakładce Zadania Teams
 • NaCoBeZu – czyli kryteria oceniania
 • praca projektowa w OneNote i PowerPoint
 • nowa funkcja w Teams – pokoje
 • akty prawne: Prawo oświatowe i Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania…, Statut szkoły
 • rady dotyczące skutecznej informacji zwrotnej
 • uwarunkowania psychologiczne przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni certyfikaty
  i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Mini-projekty i metoda Design Thinking jako angażujące sposoby nauczania na odległość

Zastosowanie nowej funkcji Teams umożliwiającej współpracę w grupie!

Mini-projekty i metoda Design Thinking jako angażujące sposoby nauczania na odległość

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • nauczą się tworzyć mini-projekty online, które będą wymagały od ucznia zaangażowania,
 • poznają nową funkcję Teams umożliwiającą współpracę w grupie,
 • zdefiniują kompetencje kluczowe w pracy projektowej online,
 • poznają etapy metody Design Thinking.

Webinar prowadzony w aplikacji Teams, zaleca się użycie kamerki podczas pracy w grupach.

design
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Doświadczenia ze szkoły zdalnej z pewnością uświadomiły wszystkim, jak trudno jest utrzymać zaangażowanie uczniów w nauczaniu na odległość. Poszukujemy nowych sposobów, które okażą się bardziej skuteczne. Ten czas, w którym obecnie się znajdujemy, ma wspaniały potencjał na wprowadzanie nowości, takich jak myślenie projektowe
i odkrywanie potencjału pracy za pomocą mini-projektu. Przypomnimy sobie strukturę projektu i podejmiemy próbę zastosowania tej metody
w perspektywie realizacji krótszych aczkolwiek równie angażujących mini-projektów.
Na szkoleniu poznamy Design Thinking /w wersji uproszczonej/ – cenioną metodę projektowania usług i rozwiązań, generowania pomysłów oraz przykłady wdrażania  metody na lekcji i w środowisku szkolnym. Nauczymy się określać prawdziwe potrzeby uczniów
i wybierać najlepsze rozwiązania.

Program szkolenia:

 1. Prezentacja przykładów mini projektów.
 2. Praca w grupach – generowanie pomysłów na projekty online.
 3. Przykłady projektowania rozwiązań metodą Design Thinking.
 4. Prezentacja narzędzi na poszczególnych etapach Design Thinking.
 5. Ocenianie i komentowanie pracy projektowej – praca w grupach.
Treści omawiane podczas szkolenia:
 
 • Design Thinking – definicja,
 • DT potrzebny w szkole,
 • etap empatii,
 • określenie potrzeb,
 • generowanie pomysłów,
 • prototypowanie,
 • testowanie,
 • budowanie zespołu,
 • pokoje w aplikacji Teams,
 • narzędzia do oceniania prac projektowych w OneNote i Teams,
 • narzędzie do nagrywania komentarzy w OneNote,
 • cechy osobowościowe kreatywnego innowatora.
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni certyfikaty
  i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Forms, OneNote, Whiteboard – obsługa i zastosowanie aplikacji w pakiecie Office 365

Narzędzia współpracujące z platformą Teams - obsługa i zastosowanie!

Forms, OneNote, Whiteboard - obsługa i zastosowanie aplikacji w pakiecie Office 365

Uczestnik:

 • Nauczy się obsługiwać aplikacje współpracujące z platformą Teams,
 • pozna możliwości zastosowania tabletu graficznego,
 • przećwiczy tworzenie zadań na własnym zespole w Teamsach,
 • określi swoje kompetencje cyfrowe i stworzy przestrzeń do wirtualnej współpracy uczniów.
teams
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Program:

 1. Prezentacja form zadań w Teamsach.
 2. Omówienie przykładowych testów/ankiet w Formasach.
 3. Prezentacja aplikacji OneNote i zastosowania tabletu graficznego.
 4. Zapoznanie z obsługą cyfrowej tablicy Whiteboard.
 5. Podanie przykładów zrządzania dokumentami w chmurze.
Treści szkolenia:
 
 • Funkcje zakładki Zadania/Prace w Teamsach,
 • Zadania opisowe,
 • Zadania w postaci testów i ankiet,
 • Sprawdzanie wiedzy za pomocą testów Forms,
 • Różne formy zadań testowych,
 • Testy z ograniczeniem czasowym,
 • Udostępnianie testów,
 • Funkcje zakładki Zeszyt notatek ,
 • Funkcje aplikacji OneNote, ze szczególnym uwzględnieniem symboli matematycznych,
 • Przykłady notatek matematycznych wykonanych za pomocą tabletu graficznego,
 • Sporządzanie notatek na tablicy cyfrowej Whiteboard,
 • Zapisywanie notatek Whiteboard,
 • Tworzenie folderów w chmurze,
 • Współdzielenie dokumentów w chmurze,
 • Udostępnianie plików w chmurze,
 • Wyszukiwanie udostępnionych plików,
 • Motywowanie nauczycieli do doskonalenia cyfrowych umiejętności. 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne - szkoły

Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK – baza pomysłów

Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK - baza pomysłów

Interaktywne pomoce do zajęć
w nauczaniu zdalnym
i stacjonarnym - baza pomysłów

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z różnymi pomysłami
na przygotowywanie interaktywnych pomocy 
do zajęć w nauczaniu oraz zapoznanie z TIK-owymi metodami nauczania. Warsztat ma przedstawić także możliwości współpracy przy projektach, pracy w oparciu o metody problemowe i zadaniowe.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów
i etapów edukacyjnych.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Interaktywne zadania w Genially, Thinglink, Emaze, Liveworkshets, Wizerme, Book Creator.
 2. Wordwall i Learning Apps – od zera do bohatera!
 3. Pomysły na interaktywne zadania z Nearpod.
 4. Narzędzia do pracy projektowej i współpracy w grupach.
 5. Quizy i teleturnieje jako forma pracy z uczniami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Platforma Nearpod – lekcja robi się sama

Jak w łatwy i szybki sposób stworzyć lekcję
i udostępnić ją uczniom bez konieczności zakładania konta i logowania się?

Nearpod - lekcja robi się sama

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z platformą Nearpod, która umożliwia tworzenie interaktywnych, wirtualnych lekcji z każdego przedmiotu nauczania przydatnych w klasie oraz podczas zdalnego nauczania.

W trakcie szkolenia nauczyciele dowiedzą się:

 • Jak w łatwy i szybki sposób stworzyć lekcję i udostępnić ją uczniom bez konieczności zakładania konta i logowania się.
 • Jak do każdej lekcji dodać pytania, testy, ankiety, wirtualną tablicę korkową, filmy oraz inne aktywności.
 • Jak można monitorować działania ucznia i jak dostać raporty jego aktywności.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak założyć nauczycielskie konto w aplikacji Nearpod.
 • Jakie bezpłatne funkcje posiada platforma Nearpod.
 • Jak stworzyć wirtualną lekcję w aplikacji.
 • Jak znaleźć materiały i gotowe lekcje na platformie.
 • Jak udostępniać interaktywne lekcje.
 • Jak pobrać raport z lekcji

Program:

 1. Prezentacja jak działa aplikacja.
 2. Testowanie lekcji w Nearpod.
 3. Tworzenie konta nauczycielskiego w Nearpod.
 4. Samodzielne przygotowanie lekcji.
 5. Pobieranie raportu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela

Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK

Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów
z wykorzystaniem narzędzi TIK

Nauczyciele podczas szkolenia:

 • Dowiedzą się jak wykorzystać Storytelling oraz Videostorytelling.
 • Poznają możliwości Flipgrida, Wakeleta, OneNote, Jamboard.
 • Poznają narzędzia przydatne w edukacji analogowej i zdalnej.
Idea

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Microsoft Teams / G Suit – wykorzystanie platformy pod kątem rozwijania kompetencji kluczowych na różnych przedmiotach – bank pomysłów do zastosowania.
 2. Storytelling i Videostorytelling jako formy rozwijania kompetencji kluczowych.
 3. Przygotowywanie gier, grywalizacji z wykorzystaniem Powerpointa.
 4. Pomysły na pracę w grupach z narzędziami TIK.
 5. Flipgrid, Wakelet – pomysły na projekty interdyscyplinarne.
 6. Wykorzystanie Canvy, OneNote/Jamboard do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
 7. Kompetencje XXI wieku wg. Life Skills – narzędzia przydatne uczniom i nauczycielom. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych w procesach edukacyjnych

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia
na odległość

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych w procesach edukacyjnych

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności przygotowania
i prowadzenia lekcji z wykorzystaniem programu MS Teams, zapoznanie z funkcjami MS Teams ułatwiającymi zdalną organizację pracy szkoły.

Nauczyciele poznają również takie aplikacje jak: LearningApps, Padlet, Kahoot, Wordwall.

social-media
Żródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 • Logowanie do Teams i struktura programu.
 • Nawiązywanie połączenia, zasady pracy on-line, formy pracy on-line.
 • Tworzenie notatek i współdzielenie dokumentów podczas lekcji.
 • Zadawanie i odbieranie prac domowych, formy zadań domowych.
 • LearningApps i jego zasoby.
 • Jak wykorzystać Padlet w pracy nauczyciela.
 • Wordwall i Kahoot jako umilacze lekcji.
 • Bezpieczeństwo w sieci.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja zdalna – narzędzia, wsparcie, inspiracje Rady pedagogiczne - szkoły

MS Teams – zdalna praca dla każdego

Platforma MS Teams - organizacja pracy rady pedagogicznej w trybie zdalnym

MS Teams bez tajemnic

Nauczyciele podczas szkolenia:

 • Poznają strukturę platformy MS Teams.
 • Poznają formy prowadzenia lekcji/spotkań poprze platformę MS Teams.
 • Poznają czym jest OneNote i do czego go wykorzystywać. 
 • Poznają zasady tworzenia testów i formularzy. 
 • Zapoznają się z funkcjami MS Teams wspomagającymi organizację pracy Rady Pedagogicznej.
teams
Źródło grafiki Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1 . MS Teams podstawowe informacje: 

 • Logowanie do Teams i struktura programu. 
 • Zakładanie zespołów.
 2. Lekcje i spotkania on-line:
 • Nawiązywanie połączenia.
 • Udostępnianie ekranu, aplikacji, dźwięku.
  3. MS Teams – praca z plikami:
 • Dodawanie plików do pracy z klasą.
 • Folder „ Materiały z zajęć”.
 • Praca z kalendarzem.
 4. MS Teams – zadania domowe:
 • Zadawanie i odbieranie prac domowych.
 • Formy zadań domowych.
 5.  OneNote – podstawy:
 • Budowa OneNote i zasady korzystania. 
 6. Organizacja szkoły i spotkania nauczycielskie:
 • Zastosowanie MS Teams w organizowaniu dokumentacji i spotkań zespołów nauczycielskich.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Forma szkolenia – online
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY