Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Webinary Zagadnienia prawne

Priorytet MEiN – Prawo autorskie w edukacji przedszkolnej

Prawo autorskie w edukacji przedszkolnej

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • zdobędzie wiedzę z jakich źródeł pozyskiwać materiały i utwory,  w jaki sposób je wykorzystywać, modyfikować, udostępniać
  i upubliczniać aby działać zgodnie z prawem.

W ramach szkolenia proponujemy indywidualną konsultację
z dyrekcją szkoły po zakończeniu spotkania z nauczycielami.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie z prawa autorskiego pozwoli nauczycielom bez stresu
i niepewności sięgać do różnych źródeł, aby ubogacić swoje zajęcia różnorakimi materiałami. Podczas szkolenia zostanie poruszona tematyka nagrywania dzieci i nauczyciela, udostępniania nagranego materiału w sieci, ZAISu w placówkach oświatowych, ochrony twórczości dzieci i nauczycieli oraz wiele innych. 

Program:

 1. Co to jest prawo autorskie i czego dotyczy?
 2. Dozwolony użytek edukacyjny – przywilej nauczycieli przedszkola
 3. Czy kserówki rozdawane w przedszkolach są legalne?
 4. Jak właściwie udostępniać pomoce dydaktyczne rodzicom dzieci, aby nie łamać prawa?
 5. Czy można kserować całe książki?
 6. Czy dyskoteka organizowana w przedszkolu mieści się w dozwolonym użytku edukacyjnym? Czy trzeba opłacić ZAIKS?
 7. Jak właściwie oznaczyć cytat na gazetkach oraz wykorzystać inne utwory twórców?
 8. Czy nauczyciel przedszkola może nagrywać zachowanie dziecka?
 9. Czy można nagrać apel, akademię lub inną uroczystość przedszkolną?
 10. Czy nagrania można umieścić na stronie internetowej przedszkola lub Facebooku?
 11. Czy można publikować twórczość dzieci w Internecie?
 12. Czy w przedszkolu potrzebna jest zgoda na publikację twórczości dziecka?
 13. Czy wszystko co znajduje się w Internecie można wykorzystać
  w pracy z dziećmi?
 14. Skąd legalnie pobierać zdjęcia, muzykę, film?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Zagadnienia prawne Zagadnienia prawne

Zmiany w prawie pracy w kontekście placówek oświatowych

Zmiany w prawie pracy w kontekście placówek oświatowych

Zmiany w prawie pracy, które już zaczęły obowiązywać oraz zmiany planowane

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z najnowszymi zmianami w prawie pracy
  z perspektywy placówki oświatowej i nauczycieli.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zmiany w prawie pracy, które już zaczęły obowiązywać oraz zmiany planowane,
 • zdobędzie umiejętności w zakresie wdrożenia zmian w działanie organizacji.
kodeks pracy
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jakie nowe obowiązki dotyczące zwolnień od pracy wprowadziła ustawa o obowiązku obrony Ojczyzny.
 2. Zmiany w kodeksie pracy w związku z dyrektywą z dnia 1 sierpnia
  i ich wpływ na zatrudnienie w placówkach oświatowych:
 • Od czego będzie zależała długość umowy na okres próbny?
 • W jakich przypadkach umowa na okres próbny będzie mogła być zawarta od razu na 3 miesiące?
 • Kiedy będzie można wydłużyć czas trwania umowy na okres próbny?
 • Jakie nowe postanowienia trzeba będzie wprowadzać w treści umowy o pracę?
 • Treść umowy o pracę z nauczycielem po zmianach
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia?
 • Podawanie przyczyny w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy
  o pracę
 1. Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników:
 • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego
 • W jaki sposób będziemy musieli przekazywać informacje
  o warunkach zatrudnienia
 • Czy będzie obowiązek uzupełnienia informacji dla zatrudnionych pracowników
 • Informacja dodatkowa dla nauczyciela
 1. Planowane zmiany w związku z dostosowaniem przepisów
  do dyrektywy work-life balance
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Obowiązek wprowadzenia urlopu opiekuńczego
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
 • W jaki sposób zwolnienia będą udzielane nauczycielom
 • Elastyczna praca na wniosek
 • Urlop ojcowski
 • Ochrona trwałości stosunku pracy
 1. Zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy:
 • Jakie będą rodzaje pracy zdalnej
 • W jaki sposób będzie praca zdalna wprowadzana
 • Kiedy pracodawca co do zasady będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika
 • Praca zdalna a godziny ponadwymiarowe nauczyciela
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej
 1. Nowe zasady kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu:
 • Jak w zakładzie wprowadzić regulacje dotyczące takiej kontroli
 • Jakie pracodawca będzie miał obowiązki informacyjne
 • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna
 • Na jakich zasadach będzie mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Zagadnienia prawne Zagadnienia prawne

RODO w świecie szkół i przedszkoli z perspektywy nauczyciela i placówki

RODO w świecie szkół i przedszkoli
z perspektywy nauczyciela i placówki

Obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela względem przetwarzania danych osobowych

Cele szkolenia:

 • podniesienie wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów ochrony danych osobowych uczniów,
 • wzrost umiejętności bezpiecznego tworzenia i przesyłania plików zawierających dane osobowe.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych,
 • zdobędzie wiedzę o obowiązkach nauczycieli i zasadach udostępniania danych osobowych, obowiązkach placówki
  w kontekście ochrony danych osobowych,
 • nauczy się bezpiecznie wykorzystywać urządzenia i nośniki zawierające dane osobowe, przesyłać dane osobowe zgodnie
  z zasadami szyfrowania plików.
RODO w szkole i przedszkolu
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Wokół dość skomplikowanego zagadnienia, jakim jest RODO w szkole i placówkach oświatowych niejednokrotnie tworzą się mity i nawarstwiają fałszywe informacje. Ponieważ nieznajomość prawa szkodzi, dedykujemy Państwu szkolenie, podczas którego w przejrzysty sposób przekażemy zagadnienia tj:

 • co to są dane osobowe, oraz które z nich podlegają ochronie,
 • które rozporządzenie i fragmenty ustawy o RODO dotyczą oświaty,
 • kto w szkole jest administratorem danych,
 • na jakiej podstawie odbywa się przetwarzanie danych,
 • jakie są obowiązki i odpowiedzialności nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych,
 • na jakich zasadach placówka może publikować wizerunek ucznia, udostępniać informacje o wygranych konkursach, promować szkołę,
 • jak prowadzić dokumentację i co powinna ona zawierać,
 • jak wprowadzić monitoring wizyjny.
Program:
 1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 3. Obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela względem przetwarzania danych osobowych.
 4. Dokumentacja ochrony danych osobowych – co powinna zawierać.
 5. Publikacja wizerunku, udział w konkursach, promocja szkoły – co możemy udostępnić i na jakich zasadach:
  – Jakie zdjęcia możemy umieszczać w internecie
    (strona www, FB)?
  – Czy dzieci mogą być widoczne na pierwszym planie czy tylko
     w tle?
  – Czy trzeba podpisywać zgody wizerunkowe?
  – Czy nauczyciele mogą być widoczni na zdjęciach?
 6. Monitoring wizyjny w szkole/ przedszkolu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Zagadnienia prawne Zagadnienia prawne

Aktualne zmiany w prawie oświatowym, o których powinien wiedzieć każdy nauczyciel

Aktualne zmiany w prawie oświatowym,
o których powinien wiedzieć każdy nauczyciel

Usystematyzowanie zmian pojawiających się w prawie oświatowym

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 oraz zmiany zapowiadane na rok 2024.
Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać – w dowolnym czasie – z  bezpłatnej  konsultacji poszkoleniowej. 

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

I. Nowe bonusy dla nauczycieli

 1. Jednorazowy dodatek dla nauczycieli w kwocie 1125 zł – komu przysługuje i do kiedy powinien być wypłacony?
 2. Bony na zakup laptopa – komu przysługują i do kiedy należy złożyć wniosek?

II. Zmiany w awansie zawodowym i formach zatrudnienia

 • Nowa ścieżka awansu zawodowego, w tym obowiązkowe przygotowanie do zawodu.
 • Kto i w jakim stopniu zostanie objęty przepisami przejściowymi?
 • Obligatoryjna ocena pracy dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego.
 • Warunki nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 • Skutki negatywnej oceny komisji ds. awansu zawodowego.
  Komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne – co się zmieni?
 • Zadania mentora.
 • Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpłyną na zasady zatrudniania nauczycieli?

III. Obowiązkowe lekcje otwarte w szkole

 • Gdy przyjemność staje się obowiązkiem, czyli lekcje otwarte
  w awansie zawodowym jako element rozmowy egzaminacyjnej
  i kwalifikacyjnej.
 • Przedstawienie oczekiwań dotyczących lekcji pokazowych.

IV. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy.

 • Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy.
 • Kryteria szczegółowe i dodatkowe dokonywania oceny pracy nauczyciela.
 • Ustalenie oceny pracy nauczyciela.
 • Zmiany w ocenie pracy nauczyciela, który zmienił miejsce pracy?
 • Sprawdzone arkusze oceny pracy nauczyciela.
 • Szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.
 • Opinia o lekcji – co powinna zawierać?
 • Dokumentacja w ocenie pracy nauczyciela.

V. Nowelizacja Karty Nauczyciela

 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
 • Zwolnienie od pracy z ważnych względów medycznych w formie bezpłatnego urlopu opiekuńczego.
 • Więcej godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.
 • Dyskusje wokół urlopów dla poratowania zdrowia.

VI. Matura „po nowemu”

 1. Najważniejsze zmiany wprowadzone Ustawą o systemie oświaty
  z 12 maja 2022 w zakresie egzaminu maturalnego.
 2. Wymagania egzaminacyjne wprowadzane w roku szkolnym 2023/2024.
 3. Poziom rozszerzony- progi zdawalności, regulacje dla szkół dwujęzycznych, szkół branżowych i technicznych.

VI. Podstawa programowa – nowe przedmioty – nowe wyzwanie

 1. Biznes i zarządzanie – nowy przedmiot w podstawie programowej.
 2. Omówienie zmian w ramowych planach nauczania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Zagadnienia prawne Zagadnienia prawne

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela – nowe i stare zasady – Kto? Co? Kiedy?

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela - nowe i stare zasady - Kto? Co? Kiedy?

Pomożemy! Wyjaśnimy! Rzeczowo wprowadzimy w zmiany! Udostępnimy niezbędne materiały! Wesprzemy w procesie awansu również po szkoleniu!

Celem szkolenia jest:

 • Omówienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2022r.
 • Omówienie zadań towarzyszących ścieżce awansu zawodowego.
 • Omówienie szczegółowego trybu dokonywania oceny pracy obowiązującego od 1 września 2022r.
 • Omówienie kryteriów szczegółowych i dodatkowych oceny pracy nauczyciela.
 • Omówienie obowiązków dyrektora szkoły związanych
  z awansem zawodowym i oceną pracy nauczyciela.
 • Omówienie trybu odwoławczego.
 • Zapoznanie z wzorami dokumentów.

     Każdy z uczestników otrzyma pakiet gotowych rozwiązań na start, co bez wątpienia ułatwi Dyrektorom i Nauczycielom poruszanie się w nowych zmianach. 
     Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać –
w dowolnym czasie – z  bezpłatnej konsultacji poszkoleniowej
z ekspertem MEiN do spraw awansu.

Stres a wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie zmiany w awansie zawodowym nauczyciela pojawiły się po nowelizacji Kary Nauczyciela?
 • Jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczycieli po
  1 września 2022r.?
 • Kogo obejmą przepisy przejściowe?
 • Jakie są różnice w realizacji ścieżki awansu zawodowego na starych i nowych zasadach?
 • Na jakich zasadach otrzymają kolejne stopnie awansu nauczyciele, którzy w dniu 1 września 2022 r. byli w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego?
 • Jakie zadania ma do wykonania nauczyciel w ramach przygotowania do zawodu i kto może go odbyć w skróconym czasie?
 • Jakie warunki muszą spełniać nauczyciele, żeby uzyskać kolejne stopnie awansu?
 • Czy mentor to synonimiczne określenie opiekuna stażu, czy nowa oświatowa funkcja i kto może ją pełnić?
 • Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpływają na zasady zatrudniania nauczycieli?
 • Jakie wymagania formalne towarzyszą ścieżce awansu zawodowego, które musi spełnić dyrektor i nauczyciel?
 • Jak przebiega szczegółowy tryb oceny pracy nauczyciela od 1 września 2022r.?
 • Jakie są kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli?
  Na jakich zasadach odbywa się procedura postępowania odwoławczego?
 • W jaki sposób nauczyciel jest zobowiązany wypełniać kryteria szczegółowe i dodatkowe?
 • W jakiś sposób ustalić ocenę pracy nauczyciela?
 • Jakie wzory dokumentów obowiązują i jak należy je wypełnić?
 • Jakie znaczenie ma ocena pracy w procedurze awansu zawodowego nauczyciela?
 • Jakie są dla nauczyciela skutki negatywnej oceny pracy?

Poza tym uczestnicy otrzymają pakiet potrzebnych dokumentów na  start i możliwość bezpłatnej konsultacji z ekspertem w dowolnym terminie.

Program:

I. Nowe regulacje prawne w awansie zawodowym

 1. Nowa ścieżka awansu zawodowego, w tym obowiązkowe przygotowanie do zawodu.
 2. Kto i w jakim stopniu zostanie objęty przepisami przejściowymi
 3. Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego
 4. Różnice pomiędzy starą a nową formą uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego 
 5. Przepisy przejściowe – nauczyciel dyplomowany
 6. Awans zawodowy dyrektora szkoły
 7. Obligatoryjna ocena pracy dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego.
 8. Warunki nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 9. Skutki negatywnej oceny komisji ds. awansu zawodowego.
 10. Komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne – co się zmieni?
 11. Zadania mentora.
 12. Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpłyną na zasady zatrudniania nauczycieli?

II. Obowiązkowe lekcje otwarte w szkole

 • Gdy przyjemność staje się obowiązkiem, czyli lekcje otwarte
  w awansie zawodowym jako element rozmowy egzaminacyjnej
  i kwalifikacyjnej.

III. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy.

 • Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy.
 • Kryteria szczegółowe i dodatkowe dokonywania oceny pracy nauczyciela.
 • Ustalenie oceny pracy nauczyciela.
 • Sprawdzone arkusze oceny pracy nauczyciela.
 • Szczegółowy tryb postepowania odwoławczego.
 • Opinia o lekcji – co powinna zawierać?
 • Dokumentacja w ocenie pracy nauczyciela.
III. Panel podsumowujący.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli,  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Zagadnienia prawne Zagadnienia prawne

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

Odpowiedzialność prawna nauczyciela. Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć!

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

Celem szkolenia jest omówienie aktów prawnych regulujących odpowiedzialność prawną w zawodzie nauczyciela.

checklist
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna:

  – obowiązki nauczycieli,
  – katalog kar,
  – za co można ukarać,
  – przykład działań karalnych,
  – przesłanki procedury i konsekwencje,
  – rzecznik dyscyplinarny.

 2. Odpowiedzialność cywilna i karna:

  – przesłanki,
  – rodzaje odpowiedzialności,
  – szkody wyrządzone przez ucznia,
  – zakres odpowiedzialności,
  – czyn zabroniony, przykłady i konsekwencje.

 3. Odpowiedzialność materialna:

  – możliwości dla dyrektora,
  – funkcje odpowiedzialności,
  – przesłanki i rekompensaty,
  – odpowiedzialność pracownika.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY