Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Nowość – Praca i współpraca z nastolatkami – skuteczne strategie i narzędzia

Praca i współpraca z nastolatkami – skuteczne strategie i narzędzia

„ Najpierw spróbuj zrozumieć – potem reaguj”

Cel szkolenia:

 • skuteczna praca i współpraca z nastolatkami w szkole.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna cechy indywiduacji – zmian zachodzących w tym okresie rozwojowym,
 • pozna potencjał i ograniczenia tego etapu rozwojowego,
 • pozna 4 błędne strategie zachowań nastolatków,
 • zdobędzie narzędzia pozwalające budować współpracę
  z nastolatkiem w oparciu o wzajemny szacunek,
 • będzie potrafił rozpoznać błędne strategie zachowań
  i odpowiednio na nie zareagować oraz zrozumieć i wykorzystać potencjał tego etapu rozwojowego.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Wiek nastoletni to ważny etap rozwojowy. Dla wielu dorosłych to czas kiedy relacje z młodymi ludźmi są trudne i pełne emocji.
W czasie tego webinaru skupimy się na poznaniu cech tego okresu życia młodych ludzi zgodnie z zasadą „ Najpierw spróbuj zrozumieć – potem reaguj” . W czasie spotkania poznamy błędne strategie zachowań, zasady stosowania pozytywnej przerwy, słuchania bez narzucania, konsekwencji uprzejmej i stanowczej jednocześnie, zasady tworzenia skutecznych umów z nastolatkami, komunikację opartą na faktach i pełną szacunku dla każdej ze stron.

Program:

 1. Cechy indywiduacji – czyli co się dzieje w tym okresie rozwojowym.
 2. Komunikacja z nastolatkiem – na co szczególnie zwrócić uwagę (narzędzia wspierające komunikację).
 3. 4 błędne strategie zachowań nastolatków, rozpoznawanie
  i reagowanie.
 4. Potencjał wieku nastoletniego – jak budować relacje i współpracę
  z nastolatkami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Zagadnienia prawne Zagadnienia prawne

Aktualne zmiany w prawie oświatowym, o których powinien wiedzieć każdy nauczyciel

Aktualne zmiany w prawie oświatowym,
o których powinien wiedzieć każdy nauczyciel

Usystematyzowanie zmian pojawiających się w prawie oświatowym

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 oraz zmiany zapowiadane na rok 2024.
Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać – w dowolnym czasie – z  bezpłatnej  konsultacji poszkoleniowej. 

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

I. Nowe bonusy dla nauczycieli

 1. Jednorazowy dodatek dla nauczycieli w kwocie 1125 zł – komu przysługuje i do kiedy powinien być wypłacony?
 2. Bony na zakup laptopa – komu przysługują i do kiedy należy złożyć wniosek?

II. Zmiany w awansie zawodowym i formach zatrudnienia

 • Nowa ścieżka awansu zawodowego, w tym obowiązkowe przygotowanie do zawodu.
 • Kto i w jakim stopniu zostanie objęty przepisami przejściowymi?
 • Obligatoryjna ocena pracy dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego.
 • Warunki nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 • Skutki negatywnej oceny komisji ds. awansu zawodowego.
  Komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne – co się zmieni?
 • Zadania mentora.
 • Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpłyną na zasady zatrudniania nauczycieli?

III. Obowiązkowe lekcje otwarte w szkole

 • Gdy przyjemność staje się obowiązkiem, czyli lekcje otwarte
  w awansie zawodowym jako element rozmowy egzaminacyjnej
  i kwalifikacyjnej.
 • Przedstawienie oczekiwań dotyczących lekcji pokazowych.

IV. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy.

 • Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy.
 • Kryteria szczegółowe i dodatkowe dokonywania oceny pracy nauczyciela.
 • Ustalenie oceny pracy nauczyciela.
 • Zmiany w ocenie pracy nauczyciela, który zmienił miejsce pracy?
 • Sprawdzone arkusze oceny pracy nauczyciela.
 • Szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.
 • Opinia o lekcji – co powinna zawierać?
 • Dokumentacja w ocenie pracy nauczyciela.

V. Nowelizacja Karty Nauczyciela

 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
 • Zwolnienie od pracy z ważnych względów medycznych w formie bezpłatnego urlopu opiekuńczego.
 • Więcej godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.
 • Dyskusje wokół urlopów dla poratowania zdrowia.

VI. Matura „po nowemu”

 1. Najważniejsze zmiany wprowadzone Ustawą o systemie oświaty
  z 12 maja 2022 w zakresie egzaminu maturalnego.
 2. Wymagania egzaminacyjne wprowadzane w roku szkolnym 2023/2024.
 3. Poziom rozszerzony- progi zdawalności, regulacje dla szkół dwujęzycznych, szkół branżowych i technicznych.

VI. Podstawa programowa – nowe przedmioty – nowe wyzwanie

 1. Biznes i zarządzanie – nowy przedmiot w podstawie programowej.
 2. Omówienie zmian w ramowych planach nauczania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Pozwól mi rozkwitnąć, czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju

Pozwól mi rozkwitnąć, czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • uczestnicy wiedzą, jak wspierać dzieci podczas codziennej pracy tak, by w ich mózgach zachodził optymalny proces integracji sensorycznej. 

Uczestnicy:

 • dowiedzą się, czym są procesy integracji sensorycznej i jaki mają wpływ na rozwój dziecka, 

 • poznają zabawy stymulujące rozwój sensoryczny dzieci,

 • dowiedzą się, jak powinien przebiegać rozwój dziecka oraz jak ocenić jego umiejętności sensoryczne,

 • poznają rolę kluczowych dla rozwoju dziecka systemów zmysłowych.

szkolenie rady pedagogicznej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Życie jest doznaniem multisensorycznym, a integracja sensoryczna jest procesem polegającym na tym, że mózg po otrzymaniu informacji
ze wszystkich systemów zmysłowych  identyfikuje je, przekształca
i integruje ze sobą  oraz łączy z wcześniejszymi doświadczeniami, dzięki czemu mogą one być wykorzystywane w celowym działaniu. W wyniku tego procesu powstają tzw. reakcje adaptacyjne, stanowiące podstawę ogólnego rozwoju. Dojrzewanie układu nerwowego warunkowane jest dopływem bodźców stymulujących narządy zmysłów oraz mózg,
a czynnikiem odgrywającym główną rolę w integracji zmysłów jest ruch.
Życie w cyfrowym świecie powoduje, że nasze dzieci w mniejszym stopniu niż ich przodkowie doświadczają wielozmysłowego poznawania świata, co skutkuje często zakłóceniami procesów integracji sensorycznej i negatywnie wpływa na ogólny rozwój młodego człowieka
oraz przyczynia się do trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych oraz społecznych. Warto zatem, by nauczyciele wiedzieli, co robić, by mózg dziecka rozwinął się jak najlepiej.

Program:

 1. Systemy zmysłowe kluczowe w procesie prawidłowego rozwoju dziecka.
 2. Na czym polega integracja sensoryczna?
 3. Prawidłowy rozwój dziecka.
 4. Czynniki ryzyka przyczyniające się do powstania zaburzeń integracji sensorycznej.
 5. Ocena umiejętności sensorycznych.
 6. Integracja sensoryczna a uczenie się.
 7. Zabawy wspomagające rozwój sensoryczny dziecka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

__Priorytet MEiN – Jak kształtować krytyczne myślenie ucznia podczas zajęć dydaktycznych

Jak kształtować krytyczne myślenie
ucznia podczas zajęć dydaktycznych

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • poznasz dekalog krytycznego myślenia wraz z praktycznymi pomysłami na jego wdrożenie,
 • dowiesz się jak działa ludzki mózg i jak wspomóc jego rozwój,
 • zrozumiesz jak przebiega rozwój moralny człowieka i dowiesz się jak wykorzystywać te prawidłowości do motywowania dzieci i młodzieży, do selekcjonowania informacji, świadomego wyboru jakościowych źródeł,
 • otrzymasz praktyczną wiedzę jak realizować podstawę programową w zakresie rozwijania umiejętności krytycznego
  i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
  i wnioskowania.

Uczestnik:

 • pozna kompendium wiedzy dotyczącej prawideł rozwoju moralnego i logicznego myślenia, które warto wykorzystać chcąc kształtować świadomych, uważnych i jasno myślących obywateli,
 • potrafi stosować w życiu osobistym i uczyć innych zasad krytycznego myślenia, oddzielania prawdy od fałszu,
 • zdobędzie praktyczne wskazówki jak rozwijać wewnątrzsterowność.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie zawiera kompendium wiedzy dotyczącej prawideł rozwoju moralnego i logicznego myślenia, które warto wykorzystać chcąc kształtować świadomych, uważnych i jasno myślących obywateli.
W obliczu wszechdostępności informacji, niezwykle istotną jest umiejętność nie tylko czytania i słuchania ze zrozumieniem, ale również odsiewania prawdy od fałszu, wiadomości istotnych od niepotrzebnych. Staje się to jednym z wielu warunków psychicznego zdrowia.

Program:

 1. Po co nam krytyczne myślenie?
 2. Neurobiologiczne podłoże rozwoju krytycznego myślenia.
 3. Poziomy rozwoju moralnego a motywacja do poszukiwania prawdy.
 4. Trening Wnioskowania Moralnego.
 5. Dekalog krytycznego myślenia.
 6.  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarna lub webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów

Dobrostan i zdrowie uczniów, czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa w szkole

Dobrostan i zdrowie uczniów, czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa w szkole

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • uczestnicy wiedzą, jak wspierać uczniów na co dzień w zakresie zdrowia psychicznego.

Uczestnicy:

 • poznają strategie wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów
  i zapobiegania sytuacjom, w których uczniowie nie czują się bezpiecznie,
 • nauczą się, jak kształtować postawę świadomego zarządzania sobą wśród uczniów,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalnych uczniów,
 • otrzymają pakiet strategii, dzięki którym uczniowie będą uczyli się kontrolować swoje emocje oraz przykłady ćwiczeń, dzięki którym nauczyciele będą mogli praktykować z uczniami uważność.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Dzisiejsza rzeczywistość pobudza nauczycieli do ciągłego zadawania pytań:

 • Jak projektować przestrzeń rozwojową uczniów, by czuli się bezpiecznie? 
 • Jak wspomagać ich rozwój, by rozpoznawali i kontrolowali emocje?
 • Jak uczyć samoregulacji?
 • Jak wspierać w trudnych sytuacjach?
 • Jakie działania podejmować, by dbać o dobrostan ucznia?

Na te pytanie i wiele innych odpowiemy podczas szkolenia!

Program:

 1. Projektowanie przestrzeni, w której uczniowie będą czuli się bezpiecznie fizycznie i psychicznie.
 2. Znaczenie dobrostanu ucznia dla jego rozwoju poznawczego
  i emocjonalnego w kontekście wiedzy z zakresu neurobiologii.
 3. Kluczowe strategie wpływające na dobre samopoczucie uczniów możliwe do zastosowania w codziennym życiu szkolnym
  i domowym.
 4. Trudne i nieprzewidywalne sytuacje – jak sobie z nimi radzić?
 5. Czym karmić uczniowskie mózgi, by możliwie najlepiej funkcjonowały emocjonalnie i społecznie?
 6. Jak praktykowania z uczniami samoregulację? Jakie ćwiczenia stosować?
 7. Jak pomóc uczniom rozpoznać i nazwać emocje?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

__Priorytet MEiN – Dlaczego tradycyjne ocenianie nie działa? O sposobach wprowadzania oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej

Dlaczego tradycyjne ocenianie nie działa?
O sposobach wprowadzania oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej

Ukazanie roli i sposobów wprowadzania oceniania kształtującego w szkole ponadpodstawowej

Szkolenie wpisuje się w realizację trzeciego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

 • omówienie zasad oceniania kształtującego,
 • stworzenie bazy pomysłów do pracy z uczniem.

Uczestnik:

 • pozna sposoby przygotowywania ciekawych i angażujących lekcji, motywujących uczniów do nauki,
 • zdobędzie wiedzę na temat oceniania kształtującego i jego roli,
 • potrafi zastosować różne formy pracy, wspierające wprowadzanie oceniania.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Ocena jest skuteczna tylko wtedy, jeśli posiada informację zwrotną, która jest wskazówką do podjęcia przez ucznia dalszych działań. Podczas szkolenia opowiemy o tym, jak motywować uczniów do nauki za pomocą oceniania kształtującego. Pokażemy, w jaki sposób je wprowadzać w szkole ponadpodstawowej oraz jakie formy pracy stosować, by nauka była zarówno przyjemna, jak i skuteczna.

Program:

 1. Próba odpowiedzi na pytanie „dlaczego tradycyjne ocenianie nie działa?”
 2. Czym jest idea oceniania kształtującego? Zasady stosowania OK.
 3. Rola nauczyciela w OK.
 4. Strategie oceniania kształtującego: cele i kryteria sukcesu, dialog, informacja zwrotna, wzajemne nauczanie, odpowiedzialność.
 5. Baza pomysłów do wprowadzania i praktycznego wykorzystywania OK podczas lekcji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Najważniejsza lekcja – lekcja wychowawcza! O sposobach przeprowadzenia zajęć z wychowawcą w szkole ponadpodstawowej

Najważniejsza lekcja – lekcja wychowawcza!
O sposobach przeprowadzenia zajęć
z wychowawcą w szkole ponadpodstawowej

Ukazanie roli godziny wychowawczej w szkole ponadpodstawowej

Cele szkolenia:

 • omówienie sposobów przeprowadzania zajęć
  z wychowawcą w szkole ponadpodstawowej,
 • stworzenie bazy pomysłów do pracy
  z uczniem.

Uczestnik:

 • pozna sposoby przygotowywania ciekawych i angażujących lekcji wychowawczych motywujących ucznia do nauki oraz budujących dobre relacje zespołu klasowego,
 • zdobędzie wiedzę, jak wykorzystać odpowiednio dobrane metody i techniki do zespołu klasowego, dzięki którym uczniowie chętnie będą uczestniczyć w godzinie wychowawczej,
 • potrafi zadbać o właściwe relacje na linii uczeń-nauczyciel, stosując różne formy pracy, wspierające proces wychowawczy.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Godzina wychowawcza to jedna z najważniejszych lekcji, dlatego powinna być solidnie przemyślana i przygotowana. Rola wychowawcy bowiem nie sprowadza się wyłącznie do sprawdzenia wyników nauczania swojej klasy, czy usprawiedliwienia nieobecności jak to
z reguły bywa. Rola wychowawcy jest znacznie ważniejsza. Każda godzina wychowawcza zatem powinna być dla niego wyzwaniem, które wynika z potrzeb jego uczniów. Nie może być nudna, podobnie jak nie może być o niczym. Niniejsze szkolenie  poświęcone jest sposobom prowadzenia lekcji wychowawczych, tak, by spełniały one swoją rolę, czyli pozwalały budować relacje, integrowały i wzmacniały więzi zespołu klasowego, motywowały i wywoływały pozytywne emocje.

Program:

 1. Zwrócenie uwagi na rolę szkoły i rolę wychowawcy w procesie wychowywania ucznia.
 2. Określenie kompetencji współczesnego wychowawcy.
 3. Doświadczenie edukacji zdalnej jako pomysł na poprowadzenie ciekawych zajęć wychowawczych.
 4. Gdzie szukać pomysłów i inspiracji na ciekawe lekcje wychowawcze?
 5. Baza pomysłów do praktycznego wykorzystania podczas zajęć
  z wychowawcą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarna
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY