Dzielimy się wiedzą

Inspiracje

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który ma na celu zwiększenie wiedzy na temat tego zaburzenia oraz promowanie postaw tolerancji i zrozumienia wobec osób ze spektrum autyzmu. W tym dniu chcielibyśmy zaproponować kilka pomysłów na zajęcia z dziećmi w szkole/przedszkolu, które pomogą lepiej zrozumieć świat osób z autyzmem.

1. Pokaz slajdów i dyskusja: Przygotuj pokaz slajdów z informacjami na temat autyzmu i porozmawiaj z dziećmi na temat tego, czym jest to zaburzenie, jakie są jego objawy i jakie wyzwania stawia przed osobami z autyzmem.

2. Gra w ruchu: Zaproponuj zabawę, która pozwoli dzieciom na odczucie, jak to jest być osobą z autyzmem. Zadaniem uczestników może być przemieszczanie się po sali lub podwórku, mając ograniczoną zdolność do komunikowania się werbalnie lub niespójne ruchy.

3. Kreatywne projekty: Daj dzieciom możliwość zrobienia czegoś kreatywnego, takiego jak rysowanie, malowanie, modelowanie lub tworzenie kolaży, które ilustrują, jak wygląda świat z perspektywy osoby z autyzmem.

4. Układanka sensoryczna: Przygotuj układankę sensoryczną, która pozwoli dzieciom na rozwijanie zmysłów dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu, a jednocześnie pozwoli na zrozumienie, jak ważne są te zmysły dla osób z autyzmem.

5. Zadanie edukacyjne: Zaproponuj zadanie, które pozwoli dzieciom na zdobycie wiedzy na temat życia osób z autyzmem, np. zbadanie, jakie trudności mogą napotkać w codziennym życiu i jak można im pomóc.

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to doskonała okazja, aby edukować dzieci na temat tego, co oznacza to zaburzenie i jakie wyzwania stawia przed osobami z autyzmem. Zachęcamy do podzielenia się swoimi pomysłami na to, jak uczcić ten dzień w szkole!

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Źródło WyEdukowani

Słów kilka z doświadczenia praktyka

5 kompetencji miękkich ważnych z perspektywy przyszłości przedszkolaków

Oferty pracy i wymagania na konkretne stanowiska koncentrują się obecnie wokół kreatywności, komunikacji, współpracy, zdolności liderskich, pracy pod presją czasu. Umiejętności pożądanych przez pracodawców jest oczywiście więcej, ale te wymienione powyżej pojawiają się zdecydowanie najczęściej. A co z ukończoną szkołą, kierunkiem studiów, kursami kwalifikacyjnymi? Dlaczego to nie one odgrywają kluczową rolę w procesie rekrutacji?

        Współczesny świat to tzw. era kompetencji. Przyjmuje się, że kompetencje są wyznacznikiem naszego rozwoju. Jednak, aby prawidłowo zrozumieć to pojęcie, warto uzmysłowić sobie, że kompetencje to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Szczególnie ważne są postawy, bowiem to one są przełożeniem dwóch pierwszych na działanie. Dlatego rozmowy kwalifikacyjne na różne stanowiska wyglądają podobnie – pracodawca/rekruter zleca kandydatom zadanie do wykonania, żeby zobaczyć jak poradzą sobie w danej sytuacji i jakie zaprezentują postawy. Firmy wychodzą z założenia, że na szkolenie kwalifikacyjne zawsze można pracownika skierować, natomiast dużo trudniej będzie wypracować „od zera” te kompetencje, na których zależy pracodawcom, bo są niezbędne do zajmowania danego stanowiska. Dla osób w wieku produkcyjnym to wiadomość napędzająca do działania – w kompetencje warto inwestować!


            Jednak trzeba mieć też świadomość, że nie w każdej dziedzinie osiągamy poziom kompetencji. Dla przykładu – jeśli mamy pewien zasób słownictwa anglojęzycznego (teoria) i potrafimy formułować wypowiedzi poprawne gramatycznie (umiejętności), ale w przypadkowej sytuacji, w kontakcie w turystą z innego kraju, nie umiemy odpowiedzieć na jego pytanie – brakuje nam postawy. Sytuacja losowa zweryfikowała poziom naszej kompetencji językowej. Zabrakło jednego składnika, a bez niego o kompetencji mówić nie można. I tu warto zastanowić się nad przyczyną. Jako nauczyciel, a więc bezpośredni uczestnik naszego systemu oświaty, doskonale zdaję sobie sprawę z przeładowania programów nauczania teorią. Skupianie się tylko i wyłącznie na wiedzy przykuwa uczniów do krzeseł i ławek, powoduje że dzieci nie rozumieją przydatności zdobywanej wiedzy i uczą się tylko „pod test”. Brakuje sprawdzenia umiejętności, praktycznego podejścia do sytuacji, a więc wykazywania konkretnych postaw, które będą świadczyć o zdobyciu pewnej kompetencji lub jej braku. Dla przykładu – o ptakach można tylko mówić, wymieniać nazwy tych, które zostają w Polsce na zimę i tych, które odlatują, ograniczyć się tylko do sali lekcyjnej, ale czy to pozwoli nam lepiej je zapamiętać? Czy nie byłoby wręcz wskazane wyjście w teren, aby spróbować rozpoznać je „na żywo”? Albo pojechać do najbliższego nadleśnictwa, gdzie ekspert przeprowadzi zajęcia przyrodnicze w plenerze? Właśnie z takiej perspektywy powinniśmy spojrzeć na każdy realizowany z uczniami temat. Z perspektywy wyboru – co zrobić, aby treści zostały lepiej przyswojone, jakie metody wybrać, aby rozbudzić w dzieciach ciekawość poznawczą, jaki element dodać do zajęć, aby umożliwić ukształtowanie konkretnych postaw.


            Jeśli jako nauczyciele nie mamy wpływu na zmiany odgórne, możemy albo czekać, aż one nadejdą, albo zacząć działać od dołu, tu i teraz, małymi krokami, na zasadzie ewolucji, a nie rewolucji. Zatem… nauczycielu, nauczycielko! Spójrz na temat kompetencji miękkich jako niezwykle ciekawego i przydatnego narzędzia, które ułatwi Twoim podopiecznym dorosłe, zawodowe życie. Bądź świadomy ich znaczenia i roli. Podejmij skuteczne działania dla dobra dzieci i ich rozwoju. Skorzystaj ze szkolenia „Przedszkole – tu wszystko się zaczyna…czyli o rozwijaniu kompetencji miękkich przedszkolaków”, które wprowadzi Cię w temat tzw. soft skills’ów. Dzięki niemu zrozumiesz, czym są kompetencje, a czym predyspozycje i talenty, poznasz rolę kompetencji miękkich we współczesnym świecie i przekonasz się, że nie można ich pomijać. To, że w edukacji przedszkolnej nie mówi się o nich zbyt często, nie oznacza, że nie możesz zostać nauczycielem, który przełamie utarte schematy. Postaw przed sobą wyzwanie – wprowadź swoich przedszkolaków w świat kompetencji. Im wcześniej, tym lepiej!


Opracowanie: Marlena Marszałek – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, trener kompetencji miękkich, trener NPDN WyEdukowani Akademia Projektowania Rozwoju     

 

Temat szkolenia dla nauczycieli powiązany z tekstem:

Webinarium dla osób indywidualnych w dniu 07.12.2022r. „Przedszkole – tu wszystko się zaczyna…czyli o rozwijaniu kompetencji miękkich przedszkolaków” , szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej dla rady pedagogicznej w dogodnym dla placówki terminie.

Link do programu

szkolenia dla nauczycieli

Słów kilka z doświadczenia praktyka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – jak planować i jak organizować

Mózg jest bez wątpienia naszym najbardziej fascynującym narządem. Na kształtowanie pomarszczonego wszechświata, który znajduje się w głowie każdego dziecka, a zatem na formowanie jego osobowości ogromny wpływ mają rodzice, nauczyciele i społeczeństwo. Naszym obowiązkiem jest dopomóc dzieciom, aby ich mózgi rozwinęły się jak najlepiej. Tak o mózgu dziecka pisze Lise Eliot w książce Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia.

       Prawidłowy rozwój dziecka jest uwarunkowany przez rozwój układu nerwowego, który następuje stopniowo i zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami każdego człowieka, dlatego dzieci rozwijają się we własnym tempie, jednak, nietypowe zachowania niemowląt i małych dzieci, które nierzadko są ignorowane i traktowane jako wybryki, powinny stać się przyczynkiem do bacznej obserwacji, ponieważ mogą wskazywać na zaburzenia rozwojowe, a im szybciej rozpocznie się proces wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tym większe są szanse na zmiany w mózgu, co wiąże się z plastycznością kompensacyjną.

            Przepisy prawa oświatowego obligują nauczycieli przedszkoli do rozpoznawania  możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka, a informacje z przeprowadzonego rozpoznania mają być wykorzystywane w działaniach edukacyjnych. Niezwykle ważne jest zatem prowadzenie przez nauczycieli bieżącej obserwacji przedszkolaków z uwzględnieniem sfer: fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. Jeśli u dziecka zostaną rozpoznane deficyty rozwojowe i zostanie wydana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, zadaniem specjalistów jest ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie.

Wczesne wspomaganie rozwoju wymaga zaangażowania zarówno rodziców, specjalistów, jak i nauczycieli, którzy powinni, opierając się na rzetelnej wiedzy popartej badaniami naukowymi, stosować określone strategie działania wobec dziecka, modyfikując je w taki sposób, by były dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Dziecko  w ramach wczesnego wspomagania rozwoju może być poddawane krótkotrwałej i intensywnej terapii, terapii długoterminowej, a także codziennej stymulacji w środowisku domowym i przedszkolnym. Formy udzielania dziecku wsparcia zależą od potrzeb dziecka, dostępu do specjalistycznej pomocy oraz od możliwości i świadomości rodziców.

Codzienne funkcjonowanie każdego człowieka zależy od współpracy wszystkich zmysłów, a trudności w zakresie jednego z nich wpływają na reakcje adaptacyjne – odpowiedzi mózgu na docierające do niego sygnały sensoryczne i rozpoczynają się w okresie wczesnego dzieciństwa, natomiast ich konsekwencje są widoczne przez kolejne etapy rozwojowe i edukacyjne, co powoduje utrudnienia w nabywaniu wiadomości i umiejętności, funkcjonowaniu w grupie, rozpoznawaniu emocji, a nawet kontrolowaniu zachowań.

Nauczyciele obserwując dziecko, powinni zwracać szczególną uwagę na jego zachowania podczas codziennych aktywności, na przykład na sposób poruszania się, koordynację ruchową, ruchy głowy i poszczególnych części ciała, wykonywania czynności z zakresu motoryki dużej i małej, na samoobsługę, planowanie motoryczne, reagowanie na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, smakowe, węchowe, wodzenie wzrokiem, wchodzenie w interakcje z rówieśnikami, sposób komunikacji, rozwój mowy. Tak prowadzona obserwacja pozwala bowiem dostrzec symptomy zaburzeń procesów integracji sensorycznej i zastosować odpowiednie strategie wspomagające rozwój dziecka we wczesnym okresie, co znacznie zwiększa szansę na skuteczność prowadzonych działań terapeutycznych i stymulujących. 

 

Tematy szkoleń dla nauczycieli powiązane z tekstem:

Webinarium dla osób indywidualnych w dniu 22.11.2022r. „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – jak planować i organizować zajęcia” 
Link do programu

Webinarium dla rad pedagogicznych „Pozwól mi rozkwitnąć, czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju”
Link do programu

Opracowanie: dr Adriana Kloskowska

trener NPDN WyEdukowani Akademia Projektowania Rozwoju 

wwr

Bezpłatny webinar

Jak kształtować krytyczne myślenie ucznia podczas zajęć dydaktycznych?

06 grudnia o godz. 18:00 zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz specjalistów pracujących z dziećmi/młodzieżą i wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatny webinar prowadzony przez Panią Marcelinę Wnęk!

Podczas szkolenia:

 • poznasz dekalog krytycznego myślenia wraz
  z praktycznymi pomysłami na jego wdrożenie,
 • dowiesz się jak działa ludzki mózg i jak wspomóc jego rozwój,
 • zrozumiesz jak przebiega rozwój moralny człowieka i dowiesz się jak wykorzystywać te prawidłowości do motywowania dzieci i młodzieży do selekcjonowania informacji, świadomego wyboru jakościowych źródeł,
 • otrzymasz praktyczną wiedzę jak realizować podstawę programową w zakresie rozwijania umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.
Program:
 
 1. Po co nam krytyczne myślenie?
 2. Neurobiologiczne podłoże rozwoju krytycznego myślenia.
 3. Poziomy rozwoju moralnego a motywacja do poszukiwania prawdy.
 4. Trening Wnioskowania Moralnego.
 5. Dekalog krytycznego myślenia.

Spotkanie poprowadzi Marcelina Wnęk trener NPDN WyEdukowania Akademia Projektowania Rozwoju

 

 Link do rejestracji: KLIKNIJ TUTAJ

bezpłatne webinary dla nauczycieli
Źródło WyEdukowani

Bezpłatny webinar

Jak plan daltoński pomaga indywidualizować pracę dzieci?

03 listopada o godz. 18:00 zapraszamy dyrektorów i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz specjalistów pracujących z dziećmi i wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatny webinar prowadzony przez Panią Ewę Janus!

Koncepcja planu daltońskiego pozwala na rozwój – zarówno nauczyciela jak i dzieci – w bardzo wielu obszarach. Dzięki niej dzieci mogą wziąć odpowiedzialność za własny rozwój, własną pracę
i naukę. Jednocześnie pozwala ona na rozwijanie zainteresowań i indywidualizację pracy dzieci.

Nauczyciele zaś, są w stanie zrealizować wszelkie zagadnienia z obszarów podstawy programowej mimochodem, podczas wykonywania wielu różnorodnych zadań wspólnie z dziećmi.

Wprowadzanie realizacji filarów planu daltońskiego
w przedszkolu może być jednym ze sposobów indywidualizowania pracy dzieci, aktywizowania ich, uczenia współpracy. 

Bardzo ważnymi umiejętnościami, które dzieci ćwiczą w trakcie zaplanowanych aktywności są nie tylko zagadnienia z obszaru poznawczego, ale również wytrwałość w zabawie, interakcje z rówieśnikami, włączanie się do zabawy grupowej, rozwiązywanie konfliktów, wspieranie kolegów, działanie we wspólnym celu.

Nawet jeśli nie pracujecie w placówce według koncepcji planu daltońskiego, te sposoby na zróżnicowanie pracy w licznych grupach na pewno urozmaicą i ułatwią Wam pracę.

Program:

 

 1. Wprowadzenie do rozumienia filarów planu daltońskiego
 2. Niektóre metody dydaktyczne spójne
  z koncepcją planu daltońskiego
 3. Sposoby wprowadzania różnorodnych zadań dla dzieci
 4. Jak wprowadzać pracę w parach na zajęciach
  z dziećmi?
 5. Jak organizować efektywną pracę w mniejszych zespołach?
 6. Co to jest tablica zadań?
Spotkanie poprowadzi Ewa Janus trener NPDN WyEdukowania Akademia Projektowania Rozwoju
 
 Link do nagrania i materiałów: KLIKNIJ TUTAJ

bezpłatne webinary dla nauczycieli
Źródło WyEdukowani

Bezpłatny webinar

Przedszkolny system wzmocnień pozytywnych - alternatywa dla tablic motywacyjnych

11 października o godz. 18:00 zapraszamy dyrektorów i nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz specjalistów pracujących z dziećmi i wszystkie osoby zainteresowane na bezpłatny webinar prowadzony przez Panią Marlenę Marszałek!

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się, jakie znaczenie mają wzmocnienia w edukacji;
 • poznają sposoby wzmacniania dziecięcych zachowań;
 • wzbogacą warsztat pracy o pomysły na skuteczne wzmacnianie zachowań pożądanych.

Program:

 1. Rola wzmocnień w edukacji.
 2. Wzmocnienia pozytywne skuteczną alternatywą dla tablicy motywacyjnej.
 3. Które reakcje i zachowania wzmacniać.
 4. Bądź uważnym nauczycielem – reaguj świadomie. Przykłady dobrych praktyk.
Spotkanie poprowadzi Marlena Marszałek trener NPDN WyEdukowania Akademia Projektowania Rozwoju
 
webinary dla nauczycieli
Źródło WyEdukowani

Materiały do pobrania

Jak świętować Dzień Kropki?

Dzień Kropki obchodzony 15 września to wielkie święto kreatywności, poszukiwania i uświadamiania talentów, umacniania wiary we własne siły.

Co roku miliony dzieci i nauczycieli na całym świecie czerpie inspiracje z historii Vashti, bohaterki „Kropki” Petera Reynoldsa.

 Co z tą „Kropką”?

Co z tą „Kropką”?

Książeczka Reynoldsa, przetłumaczona została
na ponad 20 języków i wydana alfabetem Braille’a, bardzo szybko zyskała popularność wśród najmłodszych czytelników, zainspirowała także wielu nauczycieli. Bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i doskonałej „pani od plastyki” poznała i uwierzyła w swój talent
i możliwości. 

The Dot – Kropka (Lektor PL) – film

Inspirująca historia Vashti pokazuje niezwykle ważną rolę, jaką nauczyciele odgrywają w życiu swoich uczniów, którzy – oprócz najbliższej rodziny – istotnie wpływają na to, czym dziecko się zainteresuje i jaką będzie miało ciekawość świata. 

Jak świętować Dzień Kropki?

Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki –
w przedszkolach i szkołach możemy rozpocząć od przeczytania lub obejrzenia historii małej Vashti (link do filmu powyżej). 
Koniecznie porozmawiajmy z dziećmi o talentach
i ich różnorodności. Zainspirujmy ich do poszukiwania swoich mocnych stron, podzielenia się z innymi swoimi pasjami. Dajmy im do zrozumienia, że każdy jest w czymś dobry!

Możemy zaproponować dzieciom tworzenie własnego „dzieła” inspirowanego kropką, pamiętajmy jednak, żeby nie ograniczać się tylko do kropki i do jednej metody!

Oczywiście dzieciom dużą radość sprawia „kropkowanie”, a tego dnia „kropkować” można w zasadzie wszędzie nie tylko na kartce A4, choć to najbardziej popularna metoda. Można, na przykład, okleić kolorowymi kropkami szkolną tablicę, drzwi do klasy albo doniczki z kwiatkami, przyozdobić kosz na śmieci, zrobić kropkowaną fotobudkę z gadżetami w kropki… Pomysłów jest tyle, ile kropek na świecie:)
 
Pamiętajmy, żeby nie narzucać dzieciom jednakowych kart pracy, dajmy im możliwość wyboru. Niech w tym dniu, i każdym kolejnym, dzieci działają zgodnie ze swoimi talentami!

Przygotowaliśmy dla Was kilka inspiracji: karty pracy, kropkowane napisy, wspierające kupony
i szablony do fotobudki!!!


 
Jeśli chcecie rozwijać swoją kreatywność
i poszerzać wachlarz zabaw oraz metod pracy
z dziećmi zapraszamy na najbliższe webinary:
 
 • „Genialne w swojej prostocie”, czyli twórcze zabawy plastyczne dla przedszkolaków
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Kreatywny nauczyciel = kreatywny przedszkolak, czyli jak rozwijać kreatywność w przedszkolu
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 Zespół WyEdukowani

Bezpłatny webinar

Czy szkoły się uczą? Jak szkoły mogą się rozwijać i zmieniać?

29 września o godz. 18:00 zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, specjalistów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem do udziału w bezpłatnym spotkaniu online!!!

Uczestnicy podczas szkolenia:

 

 • poznają dobre praktyki związane z działaniami na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym,
 • dowiedzą się, gdzie szukać inspiracji dotyczących realizacji projektów na różnych poziomach edukacyjnych,
 • przeanalizują możliwości pozyskiwania grantów finansowych,
 • zastanowią się nad możliwościami swojej szkoły.

Podczas spotkania dowiesz się:

 

 1. Dlaczego warto prowadzić działania innowacyjne i jak je stopniowo wprowadzać.
 2. Jak szukać ciekawych projektów edukacyjnych i dlaczego interdyscyplinarność jest taka ważna w rozwoju dziecka.
 3. Jaki wpływ na rozwój szkoły mają rodzice i jak, możesz ich zaprosić do współpracy.
 4. Czym jest Zintegrowana Strategia Umiejętności.
 5. Przeanalizujesz swoje działania w tym zakresie i zastanowisz się jaki wpływ masz na rozwój Twojej szkoły.   

Zajęcia poprowadzi: Agnieszka Ogiegło trener NPDN WyEdukowani Akademia Projektowania Rozwoju

Link do rejestracji: KLIKNIJ TUTAJ

 
bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Bezpłatny webinar

Jak przełamać stały schemat zajęć
w przedszkolu? Praca z modelem uczenia się przez doświadczenie

12 września o godz. 18:00 zapraszamy dyrektorów i nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem do udziału w bezpłatnym spotkaniu online!!!

 Uczestnicy podczas szkolenia:

 

 • dowiedzą się, czym jest tzw. model uczenia się przez doświadczenie,
 • poznają sposoby modyfikacji stałego schematu zajęć 
  w przedszkolu, co wyzwoli dziecięcą ciekawość 
  i zainteresowanie.

Program:

 

 1. Czym jest model uczenia się przez doświadczenie, nazywany też cyklem Kolba.
 2. Etapy uczenia się w procesie Kolba – z jakimi zmysłami można je powiązać.
 3. Działania nauczyciela na poszczególnych etapach cyklu Kolba.
 4. Inspiracje do codziennej pracy – pomysły na modyfikację stałego schematu zajęć w przedszkolu.      

Zajęcia poprowadzi: Marlena Marszałek trener NPDN WyEdukowani Akademia Projektowania Rozwoju

Link do rejestracji: KLIKNIJ TUTAJ

 
bezpłatne webinary dla nauczycieli

Bezpłatny webinar

Planowanie pracy z uczniami z Ukrainy - aktualne przepisy prawa oświatowego

6 września o godz. 18:00 zapraszamy dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz specjalistów i wszystkie osoby zainteresowane tematem do udziału w bezpłatnym spotkaniu online!!!

 Program:

 

1. Zasady przyjmowania uczniów do klas przygotowawczych i klas ogólnodostępnych w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Indywidualizacja pracy z uczniami:

– diagnoza potrzeb edukacyjnych, zainteresowania, pasje, trudności,

– pomoc psychologiczno-pedagogiczna, diagnoza psychologiczna,

– określenie sytuacji domowej, bytowej, rozmowy z rodzicami, opiekunami – wnioski,

– określenie stanu znajomości języka polskiego,

– program nauki języka polskiego jako obcego z dostosowaniem

do potrzeb edukacyjnych ucznia,

– obserwacja ucznia, jego funkcjonowania w grupie, sposobów spędzania czasu wolnego, możliwości wsparcia przez szkołę.

3. Rola pedagoga specjalnego w kształceniu ucznia obcojęzycznego.

4. Realizacja podstaw programowych i programów obowiązujących

w szkołach z dostosowaniem metod i form pracy.

5. Ocenianie, klasyfikowanie ucznia.

6. Wsparcie asystenta międzykulturowego i rola pomocy nauczyciela.

7. Zatrudnienie nauczycieli z Ukrainy w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych – zasady zatrudniania bez kwalifikacji zgodnych z polskimi przepisami.

8. Zmiany formalne w przepisach prawa oświatowego (klasyfikacja, promocja, deklaracje – egzamin ósmoklasisty i maturalny, kształcenie

w szkole branżowej).

    

Zajęcia poprowadzi: Bogumiła Mandat trener NPDN WyEdukowani Akademia Projektowania Rozwoju

Link do rejestracji: KLIKNIJ TUTAJ

 
bezpłate szkolenie dla nauczycieli

Słów kilka z doświadczenia praktyka

"Każdy jest inny i każdy wyjątkowy" - wsparcie dzieci i uczniów ze SPE

Dzieci są jak kwiaty: potrzebują odpowiedniego podłoża i otoczenia, by wyrosnąć, troski ogrodnika, by się rozwijać, czasu, by dojrzeć, dlatego dorośli kształtujący ich przestrzeń rozwojową, powinni ze szczególną starannością przyglądać się ich potrzebom, by móc je zaspakajać na tyle, żeby dzieci mogły się rozwijać możliwie najlepiej.

  Każdy jest inny i każdy wyjątkowy, dlatego zadaniem nauczycieli, projektujących na co dzień przestrzeń rozwojową uczniów, jest poznać każde dziecko, zarówno w sferze poznawczej, jak i fizycznej, społecznej, emocjonalnej tak, by dostrzec jego mocne strony – zasoby kształtujące poczucie własnej wartości i dodające wiary we własne możliwości, a także rozpoznać obszary wymagające wsparcia.

  W przedszkolach i szkołach są dzieci, które potrzebują szczególnej uwagi dorosłych, a których określa się jako uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród nich są ci, którzy otrzymali specjalistyczną diagnozę, na przykład osoby autystyczne, niepełnosprawne ruchowo czy/i intelektualnie, z ADHD, z FASD, z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami integracji sensorycznej, dysleksją rozwojową, z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z afazją, mutyzmem wybiórczym, z zaburzeniami psychicznymi, a także osoby, które mimo iż nie mają specjalistycznej diagnozy, potrzebują specjalnej organizacji procesu edukacyjnego oraz wsparcia. 

   Ważne jest zatem, by w przedszkolach i szkołach nauczyciele i specjaliści potrafili prowadzić diagnozę funkcjonalną dziecka, a w przypadku uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania, by wiedzieli, jak planować i realizować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, uwzględniając specjalistyczne wsparcie, np. logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także by wspomagali uczniów podczas bieżącej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Do tego potrzebna jest wiedza zarówno z zakresu przepisów prawa oświatowego, jak i ta dotycząca prawidłowego rozwoju dziecka oraz konkretnych zaburzeń. Stanowi ona podstawę zrozumienia zachowań  dziecka oraz punkt wyjścia do niesienia mu pomocy, w tym psychologiczno-pedagogicznej, zgodnej z jego potrzebami. Znajomość charakterystycznych dla danego zaburzenia / danej dysfunkcji sposobów funkcjonowania ucznia pozwala optymalnie zaplanować i zrealizować zarówno wsparcie w zakresie poznawczym, jak i w zakresie funkcjonowania fizycznego, emocjonalnego i społecznego. Na rozwój dziecka należy bowiem patrzeć holistycznie, ponieważ organizm ludzki funkcjonuje jako zintegrowana całość, dlatego niezwykle ważne jest, by nauczyciele i specjaliści pogłębiali swoją wiedzę zarówno w zakresie prawidłowości rozwojowych, jak i konkretnych zaburzeń i dysfunkcji, co pozwoli im świadomie podejmować kolejne kroki wspierające rozwój dzieci i uczniów na etapie planowania, realizacji i ewaluacji.

  Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom dyrektorów, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, przedstawimy w kolejnych wpisach wybrane zaburzenia i dysfunkcje, mając nadzieję, że w ten sposób pomożemy w planowaniu i realizowaniu odpowiednich działań w placówkach.

Jeśli poszukujecie szkoleń, mających na celu poszerzenie wiedzy z konkretnych zaburzeń, wskazanie sprawdzonych form pracy i działań, przedstawiamy poniżej tematy realizowane przez dr Adrianę Kloskowską. 

Tematy szkoleń powiązane z tekstem:

 • Każdy jest inny i każdy wyjątkowy. Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
 • Uczeń ze SPE – diagnoza, planowanie i organizowanie pracy
 • Jak wspomagać dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej i jak dostosować otoczenie szkolne, by minimalizować negatywne skutki zaburzeń
 • Pozwól mi rozkwitnąć, czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju
 • Spektrum autyzmu – organizacja pracy nauczyciela z dzieckiem/uczniem
 • Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów
 • Jak pomóc dzieciom, które milczą w cierpieniu – dzieci z mutyzmem wybiórczym
 • Niezintegrowany mózg dziecka – rozpoznanie, planowanie i realizowanie wsparcia z zakresu procesów integracji sensorycznej 
 • Zaburzenia rozwojowe spowodowane prenatalną ekspozycją na alkohol  – dzieci z FASD  
 • Niegrzeczni? Uczniowie z ADHD – diagnoza i wsparcie w świetle najnowszych badań

Opracowanie: dr Adriana Kloskowska

trener WyEdukowani Akademia Projektowania Rozwoju

Bezpłatny webinar

Jak realizować kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023?

18 sierpnia o godz. 18:00 zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz i wszystkie osoby zainteresowane tematem do udziału w bezpłatnym spotkaniu online!!!

Rok szkolny 2022/2023 bez wątpienia będzie stanowił duże wyzwanie dla dyrektorów i nauczycieli. Liczne zmiany towarzyszące systemowi oświaty, które mają obowiązywać od 1 września 2022r., będą wymagały dobrej organizacji pracy szkoły. W trend zmian wpisują się kierunki polityki oświatowej, które narzucają potrzebę wieloaspektowego spojrzenia na edukację.

 

Celem szkolenia jest omówienie priorytetów MEiN i umiejscawianie ich w obowiązujących przepisach prawnych.

 

Podczas szkolenia dowiesz się między innymi:

1.      Jak realizować kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/23?

2.      Jakie działania podejmować, żeby efektywnie i ekonomicznie zrealizować priorytety MEiN?

3.      Jakie przepisy prawne regulują poszczególne priorytety na rok szkolny 2022/23?

4.      Co będzie obejmował określony przez MEiN zakres nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty?

5.      Jakie zmiany w systemie oświaty planowane są do wdrożenia od 1 września 2022 r. i w które priorytety ministerialne się wpisują.

Cele szkolenia:

·         omówienie kierunków polityki oświatowej państwa;

·         zaproponowanie przykładów działań, które mogą być realizowane w ramach poszczególnych kierunków;

·         umiejscowienie priorytetów w przepisach prawa oświatowego;

·         omówienie określonych przez MEiN zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/23.

Program szkolenia:

1.      Kierunki polityki oświatowej państwa w prawie oświatowym.

2.      Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa:

a.       Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

b.      Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

c.       Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

d.      Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

e.       Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

f.       Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

g.      Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

h.      Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

i.        Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
i integracyjnych.

3.      Podsumowanie.

       Zajęcia poprowadzi: Sylwia Łukasik-Gębska trener NPDN WyEdukowani Akademia Projektowania Rozwoju

Link do rejestracji: KLIKNIJ TUTAJ

 
bezpłatne szkolenie dla dyrektorów

Słów kilka z doświadczenia praktyka

Adaptacja przedszkolaka okiem dziecka, rodzica i nauczyciela

Wielkimi krokami zbliża się wrzesień, a wraz z nim nowe wyzwania. I to zarówno dla dzieci, ich rodziców, jak i nauczycieli. W przedszkolnych progach królować będzie tzw. adaptacja czyli proces aklimatyzowania się najmłodszych. Często przyjmuje się, że dotyczy on tylko dzieci, ale czy na pewno?

           Rozpoczęcie przez dziecko przygody z przedszkolem jest przełomem w jego życiu. Wiedza i doświadczenie malucha są zbyt ubogie, aby potrafił samodzielnie pokonywać trudności związane z wejściem w nową rolę. A dziecko roli przedszkolaka uczy się powoli. Co ważne – czas pobytu w przedszkolu ma inny wymiar dla dorosłych, a inny dla trzylatka. Dla dorosłego kilka godzin to chwila, dla dziecka to czas wypełniony strachem i oczekiwaniem. Dlatego początkowo to nauczyciel będzie kojarzony przez dziecko z utratą poczucia bezpieczeństwa.

            Sam proces adaptacji jest bardzo złożony. Wpływa na niego wiele czynników, które leżą zarówno po stronie dziecka, jak i środowiska zewnętrznego – rodziny i placówki przedszkolnej (nauczycieli, dyrektora, personelu niepedagogicznego). Dla świeżo upieczonego przedszkolaka, którego cechuje duża wrażliwość układu nerwowego, szybka męczliwość przy jednocześnie szybkiej regeneracji sił, łatwa utrata poczucia bezpieczeństwa, będąca niezbędnym warunkiem równowagi psychicznej, pierwsze dni, tygodnie, a nawet miesiące pobytu w nowym, nieznanym miejscu są wielokrotnie szokiem. Szczególnie, jeśli do tej pory maluch pozostawał tylko pod opieką rodziców, a jego kontakty rówieśnicze ograniczały się tylko do zabawy ze starszym bratem czy siostrą. Wówczas w przedszkolu wszystko jest dla niego trudne do zrozumienia i zaakceptowania jak np. dzielenie się zabawkami czy czekanie na swoją kolej. I choć rodzi się możliwość nawiązania relacji koleżeńskich, to okupiona jest rozstaniem z ukochaną mamą.

            Jako dorośli często oceniamy dziecięce zachowania, nawet nie próbując ich zrozumieć i wytłumaczyć. A przecież wystarczy odrobina empatii, postawienie się w roli małego przedszkolaka i znajomość choćby podstawowych cech rozwoju psychofizycznego trzylatka, aby to, co może wydawać się nieadekwatne do sytuacji, przyjąć za normę rozwojową. Dzięki temu będziemy reagować bardziej świadomie i z pełnym przekonaniem o prawidłowości naszych działań.

            Trudności adaptacyjne przeżywają również rodzice. Mamy płaczą, przedłużają moment rozstania z dzieckiem, wykazują nieufność do personelu placówki, często telefonują nie tyle z pytaniami, co z sugestiami odnośnie postępowania z ich synkiem czy córeczką. Dlatego już dużo wcześniej warto zadbać o jak najlepsze przygotowanie rodziców. Istotne będą pierwsze kontakty z nauczycielem, dni adaptacyjne, udzielane wskazówki i wzbudzenie atmosfery zaufania. Rodzic powinien zrozumieć, że nauczyciel działa zgodnie z wiedzą z zakresu psychologii rozwojowej, własnymi doświadczeniami, jest ekspertem w swojej dziedzinie i zależy mu na dobru dziecka oraz jego harmonijnym rozwoju. Ważne jest rozbudzenie w rodzicach empatii, aby mogli spojrzeć na proces adaptacji okiem przedszkolaka, ale też okiem nauczyciela i dzięki temu zrozumieć, że w grupie jest więcej dzieci i każde jest tak samo ważne. Nie bez powodu mówi się, że każdy krok w rozwoju dziecka to wyzwanie w rozwoju rodziców.

            Nauczycielu, nauczycielko – jeśli już dziś obawiasz się tego, co przyniesie wrzesień i praca z najmłodszą grupą, weź głęboki wdech, odetchnij i poczuj, że nie jesteś sam. Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom i zapraszamy do udziału w szkoleniu „Adaptacja przedszkolaka okiem dziecka, rodzica i nauczyciela”. Dzięki niemu uporządkujesz swoją wiedzę z zakresu prawidłowości rozwojowych dziecka trzyletniego, poznasz czynniki wpływające na proces adaptacji, a także strategie przyjmowane przez dzieci rozpoczynające swoją przygodę z przedszkolem. Nie mówi się o nich zbyt często, a ich znajomość może być bardzo pomocna podczas wyznaczania kierunków naszych oddziaływań. Otrzymasz też wskazówki dotyczące współpracy z rodzicami, organizacji pierwszych dni w przedszkolu oraz propozycje zabaw na dobry start. Rozpocznij nowy rok szkolny z pozytywnym nastawieniem, bo proces adaptacji jest nie taki straszny, jak go malują, jeśli jesteś odpowiednio WyEdukowany 🙂

 

Opracowanie: Marlena Marszałek trener WyEdukowani Akademia Projektowania Rozwoju

 

Link do szkolenia:  https://wyedukowani.pl/2021/06/15/adaptacja-w-przedszkolu-22-08-2022/

Materiał do pobrania

Jak pomóc dziecku bezpiecznie zaadaptować się do przedszkola?

Wrzesień ma to do siebie, że nadchodzi znienacka, jakby razem
z początkiem wakacji następował ich koniec. Wraz z nim w wielu domach szykują się duże zmiany. Pierwsze kroki dziecka
w przedszkolu to nie tylko dla niego samego wielkie wyzwanie. To przedsięwzięcie, które najczęściej angażuje emocjonalnie wszystkich członków rodziny. Od czego zależy, czy proces adaptacji dziecka do przedszkola zakończy się pomyślnie? Niestety, nie tylko od nastawienia samego dziecka, jak mogłoby się wydawać.

Wyrazem adaptacji jest przede wszystkim zdobycie umiejętności zaspokojenia w nowym środowisku własnych potrzeb oraz zdolności do spełniania stawianych przez nie wymagań. Na rozwój tych umiejętności mogą mieć wpływ czynniki podmiotowe,
na które otoczenie nie ma 
wielkiego wpływu (np. wiek, ogólny poziom rozwoju, stan zdrowia)
i kontekstowe, 
środowiskowe, dzięki którym – jako rodzice i nauczyciele – możemy tę adaptację ułatwić
lub 
(nieświadomie) utrudnić.

Co mogą zatem zrobić rodzice, by ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu?

 • Oswajajmy nową sytuację – warto opowiadać dziecku o tym, co czeka je w przedszkolu tak, by nie było dla niego niespodzianką np. to, że będą tam inne dzieci czy osoby czy osoby dorosłe. Opowiedzmy więc, co tam będzie się działo, jak będzie wyglądał dzień, się działo, jak będzie wyglądał dzień, przeanalizujmy z dzieckiem plan dnia, plan zajęć itp. Sprawdzajmy na bieżąco
  z dzieckiem plan dnia, plan zajęć itp. Sprawdzajmy na bieżąco jadłospis, żeby ten nowy świat miał jak najmniej tajemnic. Warto czytać wspólnie literaturę dla dzieci, w której bohaterowie mają podobne doświadczenia.
 • Poznajmy placówkę i otoczenie – spacerujmy
  w okolicach przedszkola, rozmawiajmy o tym,
  co dzieje się za ogrodzeniem, sprawdzajmy trasę
  z domu 
  do placówki. Jeśli to do placówki. Jeśli to możliwe, pójdźmy z dzieckiem obejrzeć przedszkole od środka wtedy, gdy nie ma tam innych dzieci.
 • Mówmy prawdę, ale nie straszmy – wszyscy czujemy się bezpieczniej, gdy wiemy, co nas czeka. Nie oszukujmy dziecka, gdy zapyta: „A czy będziesz ze mną cały czas?”. Opowiedzmy, kiedy
  i w jakich sytuacjach pojawią się rodzice podczas dni adaptacyjnych, a kiedy będą musieli opuścić grupę i co się wtedy będzie działo w przedszkolu. Nie straszmy dziecka przedszkolem! Unikajmy zatem sformułowań w rodzaju: „A w przedszkolu
  to cię nauczą jeść” itp.
 • Rozwijajmy w dziecku samodzielność – nie mam na myśli jedynie tak oczywistej samoobsługi. Dziecko z pewnością poczuje się bezpieczniej, gdy nie będzie musiało wciąż prosić o pomoc
  w prostych czynnościach, zwracając się do obcej
  – jeszcze – pani. Dlatego warto zadbać o to,
  by dziecko umiało się ubrać i rozebrać w toalecie, zdjąć buty, włożyć kapcie itp. Ale samodzielność to też poruszanie się w przestrzeni np. przejście do kosza na śmieci w parku, przynoszenie sobie przyborów do pracy plastycznej oraz proszenie
  o pomoc. Warto te umiejętności rozwijać na co dzień.
 • Uczmy dziecko komunikacji – nie wszystkie dzieci sprawnie mówią, rozpoczynając przedszkole. Postarajmy się jednak, by wypracowany system komunikacji był czytelny dla innych. To, że rodzice wiedzą, że określona mina dziecka oznacza,
  że chce mu się pić, może być nieoczywiste
  i niewystarczające w 25-osobowej grupie dzieci. Uczmy dziecko zatem, że jeśli czegoś potrzebuje, może o tym powiedzieć (jeśli potrafi) albo pokazać przedmiot, wziąć osobę dorosłą za rękę
  i zaprowadzić np. do łazienki. W dużej grupie dość trudno odczytać wszystkie sygnały utrwalone
  w rodzinie każdego z dzieci.
 • Zadbajmy o przewidywalność i rutynę – bardzo dużo zmieni się w rodzinie, gdy dziecko rozpocznie swoją przygodę z przedszkolem. Poranki już nie będą takie same. Spróbujmy odpowiednio wcześniej wprowadzić dziecko
  w rytm pobudki o odpowiedniej godzinie, sprawdźmy, ile czasu zajmie mu obranie się
  i przygotowanie do wyjścia. Nie ma nic gorszego
  i nic bardziej powszechnego niż poranny pośpiech.
 • Akceptujmy emocje dziecka – nie wszystko,
  co ekscytujące, budzi pozytywne emocje. Może się tak zdarzyć, że zadowolone, radosne i chętne do przedszkolnej zabawy dziecko, w domu staje się płaczliwe, rozżalone albo zdenerwowane.
  W bezpiecznym, domowym środowisku może dać upust wszystkim tłumionym emocjom i lękom.
  Nie oznacza to, że należy rezygnować z placówki, gdzie dziecko dobrze się bawi. Warto zapewnić
  w domu bezpieczną przystać na odreagowanie tych trudnych emocji i znieść tę czasową przemianę nastroju dziecka.
 • Mówmy dobrze o przedszkolu i kadrze – jeśli coś budzi nasze obawy, rozmawiajmy z kadrą placówki, ale bez obecności dzieci. Nie obciążajmy dziecka naszymi lękami. Dorośli wyjaśnią sobie nieścisłości, a dziecko pozostanie z informacją,
  że mamie lub tacie to przedszkole czy ta nauczycielka się nie podobają. Będzie nam to bardzo trudno zmienić. To rodzice są dorośli
  i odpowiedzialni za dziecko, a nie odwrotnie.
Moje doświadczenie podpowiada, że działania należy podjąć o wiele wcześniej niż zakończenie wakacji. Warto przy każdej okazji uczyć dziecko samodzielności, komunikacji i wyrażania swoich potrzeb. Na to jednak nigdy nie jest za późno i z całą pewnością nasze działania zaprocentują w przyszłości. Powodzenia!
 

Opracowanie: Ewa Janus trener WyEdukowani Akademia Projektowania Rozwoju

 

Materiał do pobrania: POBIERZ

Scenariusze zajęć dla klas 1-3 i 4-6

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzimy 21 lutego, jego podstawowym przesłaniem jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

Święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie
w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem.

Czy uświadamiacie uczniów jak ważna jest różnorodność
i wartość języków ojczystych? Jest to szczególnie istotne na przestrzeni ostatniego czasu i kształcenia obcokrajowców
w polskich szkołach. Takie święta podnoszą świadomość
i akceptację odmienności wśród uczniów.

Nasza wykładowczyni Małgorzata Czaicka-Moryń specjalnie dla Was przygotowała scenariusze zajęć do wykorzystania na godzinie wychowawczej.
Korzystajcie, dzielcie się i udostępniajcie! Niech dobre pomysły idą w świat! 

Materiały do pobrania:
scenariusz zajęć klasa 1-3
scenariusz zajęć klasa 4-6
grafika