Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Webinary Wsparcie dla uczniów

Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci i młodzieży

Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci i młodzieży

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • nauczyciele wiedzą, jak zapobiegać zmęczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży, jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne młodego człowieka.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna strategie zapobiegania zmęczeniu cyfrowemu,
 • zdobędzie informacji nt. najnowszych badań dotyczących zmęczenia cyfrowego dzieci i młodzieży oraz na temat trudności, z którymi borykają się dzisiaj młodzi ludzie,
 • nauczy się planować działania profilaktyczne oraz wsparcie dzieci i młodzieży w celu zapobiegania / minimalizowania zmęczenia cyfrowego,
 • nauczy się wspierać rodziców dzieci w podejmowaniu aktywności mających na celu zapobieganie / minimalizowanie skutków zmęczenia cyfrowego dzieci i młodzieży.
Szkolenia dla rad pedagogicznych
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

 • Jak żyć w usieciowionym świecie, w którym w ciągu jednego dnia dociera do nas tyle informacji, ile do człowieka w średniowieczu docierało przez całe życie?
 • Jak radzić sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami, których
  w naszej rzeczywistości jest coraz więcej?
 • Czym karmić mózgi, by pracowały możliwie najlepiej?
 • Jak rozpoznać sytuację kryzysu?
 • Jak wspierać młodych ludzi, by radzili sobie w cyfrowym świecie?

Treści:

 1. Świat, który nas ukształtował a współczesny świat.
 2. Ewolucja – podstawa życia na Ziemi.
 3. Emocje – strategie przetrwania.
 4. Cyfrowa siła przyciągania.
 5. Multitasking.
 6. Informacyjne tsunami.
 7. Pokolenie instant.
 8. Funkcjonowanie w kryzysie.
 9. Jak wylogować mózg.
 10. Jak żyć w usieciowionym świecie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Uczeń w centrum uwagi Webinary

__Priorytet MEiN – Każdy jest inny i każdy wyjątkowy. Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

Każdy jest inny i każdy wyjątkowy. Diagnoza potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • nauczyciele diagnozują indywidualne potrzeby uczniów
  w zakresie uczenia się,
 • nauczyciele projektują zajęcia zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna style i strategie uczenia się, narzędzia do diagnozy funkcjonalnej uczniów w różnych sferach funkcjonowania
  w szkole,
 • zdobędzie wiedzę na temat tego, jak rozpoznawać potrzeby uczniów i jak na nie odpowiadać, planując proces edukacyjno-wychowawczy,
 • nauczy się planować zajęcia zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów w zakresie uczenia się.
szkolenia dla rady pedagogicznej
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Proces uczenia się w dobie XXI wieku:
  – różne style i strategie uczenia się,
  – j
  akie są style uczenia się i dlaczego warto je znać?
  – 
  współzależność różnych stylów uczenia się.

 2. Jak zdiagnozować zespół pod względem typów uczenia się i jak zaplanować pracę? 

 3. Narzędzia pozwalające zdiagnozować uczniów w różnych sferach ich funkcjonowania: intelektualnego, zmysłowego, emocjonalnego.

 4. Jak odnaleźć się jako nauczyciel wobec różnych stylów uczenia się uczniów?

 5. Modele pozwalające planować proces uczenia się uczniów, biorąc pod uwagę każdy styl uczenia się i różne preferencje uczniów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Jak oceniać, by uwzględniać potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów w procesie dydaktycznym

Jak oceniać, by uwzględniać potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów
w procesie dydaktycznym

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • nauczyciele rozumieją wpływ sposobu oceniania na motywację uczniów oraz na efektywność uczenia się,
 • nauczyciele projektują proces oceniania się zgodnie
  z naturalnymi potrzebami mózgu, uwzględniając potrzebę doceniania i informacji zwrotnej.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna strategie kształtowania nastawienia na rozwój,
 • zdobędzie informacje na temat oceniania oparte na współczesnych badaniach z zakresu psychologii, samorozwoju
  i neurobiologii połączonych z praktycznymi rozwiązaniami doświadczonego nauczyciela,
 • nauczy się planować zajęcia, podczas których ocenianie służy rozwojowi uczniów.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ocenianie w szkole zgodne z przepisami prawa oświatowego.
 2. Po co ocenianie w szkole czyli ocenianie z perspektywy ucznia, rodzica, nauczyciela.
 3. Ocenianie a indywidualizacja procesu uczenia się.
 4. Ocenianie przez docenianie, czyli jak aktywować mózg do wysiłku.
 5. Nastawienie na rozwój czy nastawienie na trwałość – co kształtujemy?
 6. Nowy wymiar motywacji w kontekście potrzeb współczesnego świata.
 7. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Koszt szkolenia – 1890 zł brutto
 • Maksymalna ilość uczestników – 40 osób
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY