Rola i zadania szkoły we wspieraniu rodziców w procesie wychowawczym

Ważny temat!

Podczas szkolenia:

 • Poznasz prawne i oparte o psychologie rozwoju uzasadnienie ról nauczyciela/pedagoga i rodzica w procesie rozwoju dziecka
 • Zrozumiesz znaczenie pierwszego kontaktu i nauczysz się budować poprawne relacje od samego początku
 • Przygotujesz kwestionariusz wywiadu z rodzicami, który może służyć do diagnozy funkcjonalnej i/lub wychowawczej potrzeb
  i możliwości dziecka
 • Poznasz zasady skutecznej komunikacji
 • Wzmocnisz swoją asertywność i będziesz wiedzieć jak i gdzie stawiać granice w relacjach zawodowych z rodzicami
 • Nauczysz się rozpoznawać i bronić przed ewentualną manipulacją w kontaktach z rodzicami
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje pracowników oświaty i terapeutów do pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej czy terapeutycznej dla rozwoju dziecka we współpracy z jego rodzicami. Pozwala dobrze zrozumieć perspektywę opiekuna i znaleźć sposoby na budowanie porozumienia i otwartej komunikacji w tych relacjach.

Program:

 1. Rola rodzica w procesie diagnostycznym i wspieraniu dziecka
  w rozwoju na różnych jego etapach
 2. Wpływ wychowawczy i obowiązki związane z wychowaniem
  i opieką nad dzieckiem rodziców i pracowników placówek
 3. Komunikacja z rodzicem kluczem do skutecznej współpracy : podstawy, środki, kanały
 4. Diagnoza początkiem współpracy
 5. Asertywność w relacjach z rodzicami
 6. Manipulacja i sposoby reagowania
 7. Praktyczne pomysły na budowanie owocnej współpracy na zebraniach, warsztatach, indywidualnych konsultacjach z rodzicami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY