Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Webinary

Dialog motywujący jako skuteczna metoda wspomagająca proces wychowawczy

Dialog motywujący jako skuteczna metoda wspomagająca proces wychowawczy

Dialog motywujący w pracy nauczyciela

Cele szkolenia:

 • rozwijanie wiedzy na temat dialogu motywującego
  i podstawowych zasad jego stosowania; 

 • kształtowanie umiejętności adoptowania idei dialogu motywującego w pracy nauczyciela;

 • rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej w podstawowych narzędziach dialogu motywującego – zadawania pytań, dowartościowania, parafrazy, odzwierciedleń.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe zasady stosowane w dialogu motywującym.
 2. Ćwiczenia paradygmatu komunikacyjnego z zastosowaniem narzędzi dialogu motywującego:
  – pytania otwarte;
  – dowartościowania:
  – parafraza;
  – odzwierciedlenia.
 3. Diagnoza pozytywna – ćwiczenie warsztatowe.
 4. Empatyzowanie relacyjne czyli szacunek wobec wartości ucznia, nauczyciela, rodzica – ćwiczenie warsztatowe.
 5. Podsumowanie, wnioski.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Współpraca z rodzicami w przedszkolu – budujemy uprzejme i stanowcze relacje oparte na szacunku 

Współpraca z rodzicami w przedszkolu – budujemy uprzejme i stanowcze relacje oparte na szacunku

Narzędzia wspierające nauczycieli i rodziców w budowaniu współpracy

Cele szkolenia:

 • Określenie obszarów współpracy z rodzicami w przedszkolu
 • Poznanie wybranych narzędzi wspierających nauczycieli
  i rodziców w budowaniu współpracy opartej na wzajemnym szacunku
 • Praktykowanie komunikacji uprzejmej i stanowczej jednocześnie
 • Stworzenie mapy kompetencji wspierających nauczycieli
  w budowaniu współpracy z rodzicami
 • Tworzenie swojego modelu współpracy z rodzicami
 • Wyzwania i potencjał współpracy z rodzicami

Uczestnik:

 • Pozna wybrane narzędzia wspierające nauczycieli i rodziców
  w budowaniu współpracy (komunikacja uprzejma i stanowcza, nazywanie potrzeb i emocji, koncentracja na rozwiązaniach
  i wspólnym celu, ustalanie zasad i granic, pozytywna przerwa, pytania pełne ciekawości)
 • Określi obszary współpracy
 • Określi wyzwania w swojej pracy z rodzicami i możliwości rozwiązań oraz potencjał jaki niesie współpraca oparta na szacunku, potrzebach, jasnych zasadach
 • Potrafi stworzyć mapę kompetencji wspierających nauczyciela w budowaniu współpracy z rodzicami, potrafi określić , które kompetencje już ma, a które potrzebuje rozwijać
Komunikacja z rodzicem
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Spotkanie jest dedykowane nauczycielom i pracownikom przedszkoli, którzy szukają inspiracji i mają potrzebę rozwijania swoich kompetencji w obszarze budowania współpracy z rodzicami. Warsztaty trwają 3 godziny i niektóre treści będą poruszane w ograniczonym stopniu z nadzieją, że zachęcą i zainspirują uczestników do pogłębiania i rozwijania tematu.

 1. Obszary współpracy z rodzicami w przedszkolu.
 2. Wyzwania we współpracy z rodzicami.
 3. Co się kryje za zachowaniami rodziców? Góra lodowa zachowania, koncentracja na rozwiązaniach.
 4. Mapa kompetencji wspierających nauczyciela w budowaniu współpracy z rodzicami.
 5. Zasady, budowania współpracy, granice, strefy wpływu, cel.
 6. Jak radzić sobie z wyzwaniami ? Narzędzia wspierające nauczyciela.
 7. Mój indywidualny model budowania współpracy.
 8. Potencjał współpracy z rodzicami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli. Czym jest i dlaczego działa?

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli. Czym jest i dlaczego działa?

Przykładowe narzędzia i techniki komunikacji z dziećmi

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy i narzędzi do skuteczniejszej i wspierającej komunikacji z dziećmi w przedszkolach i szkołach,
 • pomysły na pozytywne rozwiązania dla różnych trudności wychowawczych, takich jak: brak współpracy, agresja, zniechęcenie, konflikty rówieśnicze,
 • zdobycie narzędzi i sprawdzonych rozwiązań, jak wspierać dzieci i skutecznie zachęcać do współpracy, wspierając ich poczucie własnej wartości.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna podstawowe założenia podejścia „Pozytywna Dyscyplina”, jej fundamenty oraz wskazówki do wprowadzania metody w swojej placówce,
 • zdobędzie podstawową wiedzę nt. złości, jej wyrażania oraz przyczyn niewłaściwego zachowania dzieci oraz przykładowe narzędzia do skuteczniejszej, bardziej empatycznej
  i wspierającej komunikacji,
 • nauczy się konstruować empatyczne, skuteczne, asertywne komunikaty, zachęcające dzieci do współpracy.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia metody Pozytywnej Dyscypliny:
  – geneza,
  – założenia,
  – fundamenty.
 2. Tworzenie listy kompetencji życiowych i umiejętności społecznych kontra wyzwania ze strony dzieci. Rola modelowania dorosłego
  i relacji z dzieckiem.
 3. Zadawanie pytań zamiast wydawania poleceń.
  – Jak zadawać pytania zachęcające do współpracy? – przykładowe narzędzia do komunikacji.
 4. O złości i frustracji. Jak zadbać o siebie i jak zadbać o uczniów?
 5. Przyczyny niewłaściwych zachowań u dzieci.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i szkół podstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły

Rodzic nowego pokolenia – strategie udanej współpracy

Rodzic nowego pokolenia - Strategie udanej współpracy!

Jak współpracować z trudnym rodzicem?

Cele szkolenia:

 • Podwyższenie przez uczestników poziomu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w zakresie współpracy
  z rodzicami.
 • Wyposażenie uczestników w narzędzia służące asertywnej komunikacji.
 • Wzbudzenie refleksji nad relacjami nauczyciel – rodzic oraz identyfikacja własnej postawy w sytuacji trudnej czy konfliktowej.
partnerstwo
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Postawa asertywna versus pozostałe (agresywna, manipulacyjna i bierna / uległa).
 2. Techniki komunikacji asertywnej.
 3. Ćwiczenie technik asertywnych na wybranych przykładach.
 4. Koncepcja poczwórnego ucha i poczwórnej tuby Friedemanna Schulza von Thuna (tzw. kwadrat Schulza).
 5. Podstawowe szumy i bariery komunikacyjne.
 6. Bariery psychologiczne w relacjach nauczyciele – rodzice. 
 7. Analiza barier na podstawie doświadczeń uczestników.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Żyrafa i szakal w przedszkolu – czyli założenia porozumienia bez przemocy w praktyce nauczyciela

Jak wprowadzić Żyrafę do grupy?

Żyrafa i szakal w przedszkolu – czyli założenia porozumienia bez przemocy w praktyce nauczyciela

Porozumienie bez przemocy jest nazywane również językiem empatii lub językiem serca, ponieważ opiera się na rozpoznawaniu uczuć
i potrzeb – swoich oraz drugiej osoby – i na otwartym ich wyrażaniu.

Żyrafa i szakal
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy (NVC)
 • Mózg na dłoni – czyli co się z nami dzieje w stresie
 • Rozwój mózgu a zachowanie dziecka
 • Podstawowe narzędzia i rozróżnienia NVC
 1. Praca Nauczyciela – jak o siebie dbasz w stresie?
 • Praca nad stawianiem granic
 • Empatia dla siebie – czyli uszy żyrafy i szakala w praktyce
 1. Empatia dla przedszkolaków – jak ich usłyszeć i zobaczyć?
 • Jak wprowadzić Żyrafę do grupy
 • Jak pracować z bajkami (Minimediacje)
 • Jak się komunikować
 1. Minimediacje w przedszkolu, czyli sztuka towarzyszenia
  w konflikcie
 • Na czym polegają minimediacje
 • Jak towarzyszyć w rozwiązaniu sporu – a nie stać się jego stroną
 • Jak poprowadzić minimediacje z 1 dzieckiem
 • Jak towarzyszyć 2 dzieci w konflikcie
 1. Współpraca z rodzicami
 • Jak rozmawiać z rodzicami w duchu NVC
 • Jak szukać rozwiązań.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Sztuka komunikacji i budowania relacji na linii: Nauczyciel – Dziecko – Rodzic

Szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele
i rodzice!

Sztuka komunikacji i budowania relacji na linii: Nauczyciel – Dziecko – Rodzic

Szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice. Dzieci odnoszą najwięcej korzyści, gdy dorośli ze sobą współpracują. Warto więc, żeby nauczyciele i rodzice umieli ze sobą konstruktywnie rozmawiać. 

Tylko jak to robić, gdy nie wszystko idzie po naszej myśli?

Komunikacja z rodzicem
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się między innymi:

 • Jak zbudować jasne reguły współpracy.
 • Jak działa mózg w stresie (mózg gadzi).
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć i jak mówić, żeby być usłyszanym.
 • Jak zmienić komunikaty TY na JA oraz oceny na obserwacje (porozumienie bez przemocy – NVC)
 • Nauczyciele poznają wiele narzędzi do pracy z dziećmi i rodzicami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku placówek, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola

Pozytywna Dyscyplina w żłobku i przedszkolu

Dlaczego kary i nagrody nie motywują dziecka do pozytywnej zmiany?

Pozytywna Dyscyplina w żłobku
i przedszkolu

Warsztat skierowany dla nauczycieli, którzy chcą wspierać maluchy
(3-6 lat) w stawaniu się coraz bardziej odpowiedzialnymi, zaradnymi, pewnymi siebie i empatycznymi dziećmi.
Podczas szkolenia nauczyciele:

 • poznają elementy rozwoju społecznego, emocjonalnego
  i poznawczego dzieci,
 • nauczą się rozpoznawać trudności związane z etapami rozwojowymi, aby lepiej i skuteczniej sobie z nimi radzić,
 • otrzymają praktyczne rozwiązania do zastosowania w grupie.
Żródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia odpowiem na pytania:

 • jakie i jak wykorzystać narzędzia pozytywnej dyscypliny,
 • jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie,
 • jakie mogą być przyczyny „niewłaściwego” zachowania dzieci i jak sobie z nimi radzić,
 • skąd bierze się złość, dlaczego dzieci tak często reagują złością, jak radzić sobie ze złością dziecka,
 • dlaczego kary i nagrody nie motywują dziecka do pozytywnej zmiany,
 • jak motywować, a nie szufladkować dzieci,
 • jak uczyć dziecko samodzielności, odpowiedzialności oraz szacunku,
 • jakie wyróżniamy osiągnięcia poznawcze na każdym etapie życia (w 1’szym, 2’gim i 3’cim r.ż.),
 • jakie pojawiają się wyzwania na każdym z tych etapów rozwojowych,
 • jak uczyć dzieci wartościowych umiejętności społecznych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli i pracowników żłobków.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły

Spotkania z rodzicami – budowanie relacji i postępowanie w sytuacjach trudnych

Metody budowania dobrej i owocnej relacji z rodzicami uczniów

Spotkania z rodzicami – budowanie relacji i postępowanie w sytuacjach trudnych

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak budować przestrzeń do spotkania z rodzicami podczas zebrań i spotkań indywidualnych?
 • Jak zarządzać grupą dorosłych i prezentować się jako lider?  
 • Jakiego języka używać, by budować relację?
 • Jakie typy „trudnych” osobowości możemy napotkać – i jak
  z nimi postępować?
partnerstwo
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Choć nikt nie uczy tego nauczycieli w procesie ich kształcenia, dziś nauczyciel musi być liderem – musi potrafić wykazywać mądre zachowania przywódcze; zarządzać czasem, przestrzenią, wydarzeniami w trakcie spotkania z grupą rodziców, jak i podczas spotkania indywidualnego. W innym przypadku przywództwo obejmie ktoś inny, niekoniecznie mający wspólne cele z nauczycielem.
Nikt nie rodzi się z tymi umiejętnościami. To szkolenie ma na celu ich nabycie.

1. Źródła problemów w budowaniu relacji z rodzicami uczniów:

 • Zmiany społeczne a rola rodzica i szkoły w wychowaniu dziecka.
 • Dlaczego rodzice nie lubią zebrań?

2. Dobre zebranie, pozytywna rozmowa indywidualna:

 • Techniki i metody pozwalające owocniej współpracować
  z rodzicami podczas zebrań oraz rozmów.
 • Jak mówić i jak słuchać – język komunikacji właściwy
  dla budowania dobrej relacji z rodzicami uczniów.

3. Analiza przypadku:

 • Podjęcie analizy kilku przypadków wskazanych przez uczestników szkolenia.
 • Ustalenie strategii postępowania odpowiedniego dla danego typu trudności w porozumieniu się.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku placówek, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola

Dlaczego tak trudno czasami zarządzać grupą przedszkolną?

Jak zwiększyć efektywność w zarządzaniu grupą przedszkolną?

Dlaczego tak trudno czasami zarządzać grupą przedszkolną?

Podczas szkolenia:

 • Zrozumiesz, jakie czynniki mają wpływ na relacje w grupie przedszkolnej.
 • Dowiesz się jakie czynniki powodują, że zarządzanie grupą przedszkolną często bywa wyzwaniem.
 • Odkryjesz co przeszkadza Tobie być skutecznym wychowawczo i konsekwentnym nauczycielem.
 • Nauczysz się zarządzać grupą stosując kreatywne myślenie
   i niesztampowe podejście do rozwiązywania sytuacji wymagających.
Pionki
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 • Co to jest i jakimi prawami rządzi się grupa przedszkolna.
 • Co mogę, a czego nie mogę kontrolować i w jaki sposób to robię.
 • Dlaczego bywa tak, że moje zarządzanie grupą nie jest do końca skuteczne.
 • Jak zwiększyć efektywność w zarządzaniu grupą przedszkolną.
 • Nauczyciel, który stosuje myślenie krytyczne czyli najnowsze trendy i narzędzia w edukacji dzieci, które prowadzą do kreatywnego rozwiązywania konfliktów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola

Przedszkolaki budują relacje – co się dzieje w grupie przedszkolnej?

Jak pomóc najmłodszym w budowaniu relacji?

Przedszkolaki budują relacje
- co się dzieje w grupie przedszkolnej?

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Czego możesz oczekiwać od przedszkolaków.
 • Dlaczego dzieci najmłodsze nie radzą sobie z emocjami.
 • O „bagażu”, który każdy przedszkolak wnosi do grupy i do relacji z innymi.
 • Z czego wynikają pewne najczęściej pojawiające się zachowania dzieci.
Dzieci
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 • Co wiem o przedszkolaku.
 • Emocje dzieci na cenzurowanym.
 • Style wychowawcze i ich wpływ na zachowanie i funkcjonowanie dzieci najmłodszych.
 • Jak dzieci odnajdują się we wzajemnych relacjach w grupie przedszkolnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY