Webinary dla dyrektorów placówek oświatowych

W naszej ofercie znajdują się kompleksowe szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych. Nie tylko nauczyciele muszą stale poszerzać swoje kompetencje – odpowiednie działanie całej placówki opiera się na sprawnym i skutecznym zarządzaniu przez kierownictwo. Nasze webinary dla kadry kierowniczej oświaty pokazują, jak efektywnie organizować pracę placówki tak, aby wesprzeć działania nauczycieli, ułatwić edukację uczniom oraz udoskonalić komunikację i współpracę z rodzicami.

Oferujemy akredytowane szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli, prowadzone przez doświadczonych praktyków. Przekazujemy wiedzę oraz sprawdzone rozwiązania, które opierają się na aktualnych przepisach prawa oświatowego i uwzględniają obecne kierunki polityki oświatowej. Szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty są istotnym elementem rozwoju każdego dyrektora placówki oświatowej, ponieważ zapewniają aktualną wiedzę z zakresu zmian zachodzący w obszarze edukacji.

Proponowane przez nas webinary dla kadry kierowniczej to wsparcie dla dyrektorów w takich obszarach jak: nadzór pedagogiczny, prawo oświatowe, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Nasze szkolenia dla oświaty poruszają także kwestie związane z kształceniem uczniów przybywających z zagranicy, skuteczną organizacją pracy sekretariatu szkolnego oraz kadr, jak i efektywnym zarządzaniem kadrą pedagogiczną. Dzięki formie online w szkoleniach mogą brać udział zarówno osoby z Katowic czy Wrocławia, jak i innych miejscowości w Polsce.