Kategorie
Dobrostan nauczyciela Dobrostan nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Stop wypaleniu zawodowemu! Jak pomóc samemu sobie, by uniknąć syndromu chronicznego zmęczenia?

Stop wypaleniu zawodowemu!

Jak pomóc samemu sobie, by uniknąć syndromu chronicznego zmęczenia?

Cel szkolenia:

 • uczestnicy wiedzą, jak radzić sobie ze stresem i uniknąć syndromu wypalenia oraz jak odnaleźć równowagę, komfort
  i zadowolenie w pracy.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • dowie się, czym jest wypalenie zawodowe, co je powoduje oraz jak może sobie pomóc, by uniknąć syndromu wypalenia zawodowego,
 • pozna czynniki sprzyjające nasilaniu się stresu i przyczyniające się do powstania syndromu wypalenia zawodowego,
 • zdobędzie informacje nt. objawów wypalenia zawodowego i faz procesu wypalenia,
 • nauczy się świadomie zarządzać sobą w sytuacji stresowej tak, by zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
wypalenie zawodowe nauczyciela
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

Jak pomóc samemu sobie, by uniknąć syndromu chronicznego zmęczenia?
Jak ograniczyć skutki jego oddziaływania?
Jak nauczyć się w porę rozpoznawać ostrzegawcze sygnały płynące z naszego organizmu?
Jak wyrobić w sobie odporność i dystans?

Program:

 1. Stres w zawodzie nauczyciela.
 2. Przyczyny stresu nauczyciela.
 3. Wypalenie zawodowe nauczycieli w badaniach.
 4. Wpływ stresu na ludzki organizm.
 5. Skutki stresu – psychospołeczne i zdrowotne.
 6. Zasoby indywidualne i środowiskowe stanowiące istotny czynnik chroniący jednostkę przed skutkami stresu.
 7. Strategie radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu.
 8. Praktyczny aspekt przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 9. Specjalistyczna pomoc osobom narażonym na przewlekły stres.
 10. Etyka pracy we współczesnym świecie a stres i wypalenie zawodowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY