Webinaria dla pracowników samorządowych

Organizowane przez nas webinaria dla pracowników samorządowych to skuteczny sposób na szybkie podniesienie swoich zawodowych kompetencji i aktualizację wiedzy w zakresie bieżących zmian w prawie.

Szkolenia dla pracowników samorządowych kierujemy przede wszystkim do osób pełniących nadzór nad organizacją oświaty samorządowej, przedstawicieli wydziałów i referatów oświaty, pracowników CUW i działów kadr.