Jak efektywnie uczyć i nauczać czyli neurodydaktyka w praktycznym ujęciu

Uczyć żeby nauczyć czyli organizacja wiedzy

Cel szkolenia:

 • rozwijanie wiedzy nauczycieli nt organizacji procesu nauczania
  i uczenia się w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii
  i neurodydaktyki.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają teorię nt funkcjonowania mózgu, procesów poznawczych, pamięci i ich roli w procesie uczenia się;
 • nabędą umiejętności praktyczne w zakresie organizacji lekcji, zadań, notatek, form sprawdzania wiedzy stymulujących rozwój ucznia;
 • nauczy się identyfikować biochemiczny typ rozwojowy celem personalizowania podejścia do uczniów.
neurodydaktyka w szkole
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie, podczas którego nauczyciele poznają prawidłowości funkcjonowania mózgu w kontekście kompetencji uczenia się i nauczania. Będą mieli okazję zapoznać się z formami organizacji lekcji, sprawdzania wiedzy, a także odnieść proces wychowawczy do typów temperamentu uczniów z uwzględnieniem potrzeb optymalizacji rozwojowej z poziomi biochemii mózgu.

Program:

 1. Charakterystyka poszczególnych obszarów mózgu, procesów poznawczych oraz wpływie tych funkcji na proces nabywania wiedzy.
 2. Rodzaje pamięci – jak mózg „magazynuje” wiedzę.
 3. Alternatywne formy organizacji lekcji, tworzenia notatek, sprawdzania wiedzy, konstruowanie zadań stymulujących mózg – praktyczne przykłady i rozwiązania.
 4. Rozwojowe typy biochemiczne – dopamina, noradrenalina i serotonina – funkcje w optymalizowaniu rozwoju uczniów.
 5. Wnioski do prac, wskazówki.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY