Ciekawe lekcje wychowawcze:
Inspirowanie uczniów poprzez kreatywne metody
i tematy

Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie i budowanie relacji z uczniami

Cele szkolenia:

 • zapoznanie nauczycieli z różnorodnymi kreatywnymi metodami nauczania, które mogą być stosowane na lekcjach wychowawczych,
 • wzmocnienie umiejętności nauczycieli w projektowaniu ciekawych i angażujących lekcji, które rozwijają różne aspekty rozwoju uczniów,
 • inspirowanie nauczycieli do eksploracji innowacyjnych tematów i materiałów na lekcjach wychowawczych,
 • zachęcanie do wykorzystywania różnorodnych narzędzi edukacyjnych, takich jak multimedia, gry, dyskusje, symulacje, do pobudzania ciekawości i aktywnego uczestnictwa uczniów,
 • wspieranie nauczycieli w tworzeniu pozytywnego klimatu
  w klasie i budowaniu relacji z uczniami opartych na zaufaniu
  i szacunku,
 • wzmacnianie umiejętności twórczego myślenia i adaptacji programu nauczania wychowawczego do indywidualnych potrzeb uczniów.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Lekcja wychowawcza – czym jest?
  – Definicja i znaczenie lekcji wychowawczych
  – Rola lekcji wychowawczych w rozwoju uczniów

 2. Kreatywne metody nauczania
  – Przedstawienie różnorodnych kreatywnych metod nauczania, takich jak gry dydaktyczne, symulacje, projekty grupowe, dramatyzacja, multimedia itp.
  – Omówienie korzyści wynikających z wykorzystywania tych metod w kontekście lekcji wychowawczych
  – Przykłady konkretnych scenariuszy lekcji wychowawczych wykorzystujących kreatywne metody

 3. Inspirujące tematy i materiały
  – Prezentacja różnorodnych inspirujących tematów, które mogą być wykorzystane na lekcjach wychowawczych, np. wartości, empatia, samodzielność, zdrowy styl życia, rozwiązywanie konfliktów itp.
  – Omówienie różnych źródeł i materiałów, takich jak filmy, teksty literackie, artykuły prasowe, obrazy, które mogą służyć jako inspiracja do tworzenia ciekawych lekcji wychowawczych
  – Przykłady konkretnych scenariuszy lekcji wychowawczych opartych na inspirujących tematach i materiałach

 4. Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie
  – Omówienie strategii budowania pozytywnego klimatu w klasie
  i wzmacniania relacji nauczyciel-uczeń

  – Praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji empatycznej, słuchania aktywnego i rozwiązywania konfliktów w kontekście lekcji wychowawczych
  – Działania wspierające integrację uczniów i tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia – do rozesłania dla uczestników.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY