Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK - baza pomysłów

Interaktywne pomoce do zajęć
w nauczaniu zdalnym
i stacjonarnym - baza pomysłów

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z różnymi pomysłami
na przygotowywanie interaktywnych pomocy 
do zajęć w nauczaniu oraz zapoznanie z TIK-owymi metodami nauczania. Warsztat ma przedstawić także możliwości współpracy przy projektach, pracy w oparciu o metody problemowe i zadaniowe.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów
i etapów edukacyjnych.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Interaktywne zadania w Genially, Thinglink, Emaze, Liveworkshets, Wizerme, Book Creator.
 2. Wordwall i Learning Apps – od zera do bohatera!
 3. Pomysły na interaktywne zadania z Nearpod.
 4. Narzędzia do pracy projektowej i współpracy w grupach.
 5. Quizy i teleturnieje jako forma pracy z uczniami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY