Narzędzia współpracujące z platformą Teams - obsługa i zastosowanie!

Forms, OneNote, Whiteboard - obsługa i zastosowanie aplikacji w pakiecie Office 365

Uczestnik:

 • Nauczy się obsługiwać aplikacje współpracujące z platformą Teams,
 • pozna możliwości zastosowania tabletu graficznego,
 • przećwiczy tworzenie zadań na własnym zespole w Teamsach,
 • określi swoje kompetencje cyfrowe i stworzy przestrzeń do wirtualnej współpracy uczniów.
teams
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Program:

 1. Prezentacja form zadań w Teamsach.
 2. Omówienie przykładowych testów/ankiet w Formasach.
 3. Prezentacja aplikacji OneNote i zastosowania tabletu graficznego.
 4. Zapoznanie z obsługą cyfrowej tablicy Whiteboard.
 5. Podanie przykładów zrządzania dokumentami w chmurze.
Treści szkolenia:
 
 • Funkcje zakładki Zadania/Prace w Teamsach,
 • Zadania opisowe,
 • Zadania w postaci testów i ankiet,
 • Sprawdzanie wiedzy za pomocą testów Forms,
 • Różne formy zadań testowych,
 • Testy z ograniczeniem czasowym,
 • Udostępnianie testów,
 • Funkcje zakładki Zeszyt notatek ,
 • Funkcje aplikacji OneNote, ze szczególnym uwzględnieniem symboli matematycznych,
 • Przykłady notatek matematycznych wykonanych za pomocą tabletu graficznego,
 • Sporządzanie notatek na tablicy cyfrowej Whiteboard,
 • Zapisywanie notatek Whiteboard,
 • Tworzenie folderów w chmurze,
 • Współdzielenie dokumentów w chmurze,
 • Udostępnianie plików w chmurze,
 • Wyszukiwanie udostępnionych plików,
 • Motywowanie nauczycieli do doskonalenia cyfrowych umiejętności. 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY