Canva w pracy projektowej nauczyciela -ucznia

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli….. 

 

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników szkolenia z różnorodnymi możliwościami Canvy do przygotowywania pomocy na zajęcia oraz do pracy projektowej z uczniami.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie potrafił tworzyć ciekawe i angażujące uczniów pomoce do zajęć,
 • wykorzysta różne formy pracy projektowej na swoich zajęciach.
Canva dla nauczycieli
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przygotowywanie pomocy do zajęć w Canvie – karty pracy, interaktywne lekcje, planszówki.
 2. Projekt nie jedno ma imię, czyli wykorzystanie Canvy w pracy projektowej z uczniami.
 3. Powtórki z Canvą, czyli jak wykorzystać aplikacje do pracy
  w oparciu o metodę stacji zadaniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY