Platforma MS Teams - organizacja pracy rady pedagogicznej w trybie zdalnym

MS Teams bez tajemnic

Nauczyciele podczas szkolenia:

 • Poznają strukturę platformy MS Teams.
 • Poznają formy prowadzenia lekcji/spotkań poprze platformę MS Teams.
 • Poznają czym jest OneNote i do czego go wykorzystywać. 
 • Poznają zasady tworzenia testów i formularzy. 
 • Zapoznają się z funkcjami MS Teams wspomagającymi organizację pracy Rady Pedagogicznej.
teams
Źródło grafiki Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1 . MS Teams podstawowe informacje: 

 • Logowanie do Teams i struktura programu. 
 • Zakładanie zespołów.
 2. Lekcje i spotkania on-line:
 • Nawiązywanie połączenia.
 • Udostępnianie ekranu, aplikacji, dźwięku.
  3. MS Teams – praca z plikami:
 • Dodawanie plików do pracy z klasą.
 • Folder „ Materiały z zajęć”.
 • Praca z kalendarzem.
 4. MS Teams – zadania domowe:
 • Zadawanie i odbieranie prac domowych.
 • Formy zadań domowych.
 5.  OneNote – podstawy:
 • Budowa OneNote i zasady korzystania. 
 6. Organizacja szkoły i spotkania nauczycielskie:
 • Zastosowanie MS Teams w organizowaniu dokumentacji i spotkań zespołów nauczycielskich.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Forma szkolenia – online
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY