Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów
z wykorzystaniem narzędzi TIK

Nauczyciele podczas szkolenia:

 • Dowiedzą się jak wykorzystać Storytelling oraz Videostorytelling.
 • Poznają możliwości Flipgrida, Wakeleta, OneNote, Jamboard.
 • Poznają narzędzia przydatne w edukacji analogowej i zdalnej.
Idea

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Microsoft Teams / G Suit – wykorzystanie platformy pod kątem rozwijania kompetencji kluczowych na różnych przedmiotach – bank pomysłów do zastosowania.
 2. Storytelling i Videostorytelling jako formy rozwijania kompetencji kluczowych.
 3. Przygotowywanie gier, grywalizacji z wykorzystaniem Powerpointa.
 4. Pomysły na pracę w grupach z narzędziami TIK.
 5. Flipgrid, Wakelet – pomysły na projekty interdyscyplinarne.
 6. Wykorzystanie Canvy, OneNote/Jamboard do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
 7. Kompetencje XXI wieku wg. Life Skills – narzędzia przydatne uczniom i nauczycielom. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY