Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów z wykorzystaniem narzędzi TIK - WyEdukowani

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz rozwijanie innowacyjności i kreatywności uczniów to jeden
z priorytetów polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21

Rozwijanie kreatywności
i innowacyjności uczniów
z wykorzystaniem narzędzi TIK

Nauczyciele podczas szkolenia:

 • Dowiedzą się jak wykorzystać Storytelling oraz Videostorytelling.
 • Poznają możliwości Flipgrida, Wakeleta, OneNote, Formsów.
 • Poznają narzędzia przydatne w edukacji analogowej i zdalnej.
Idea

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Microsoft Teams – wykorzystanie platformy pod kątem rozwijania kompetencji kluczowych na różnych przedmiotach – bank pomysłów do zastosowania.
 2. Storytelling i Videostorytelling jako formy rozwijania kompetencji kluczowych.
 3. Przygotowywanie gier, grywalizacji z wykorzystaniem Powerpointa.
 4. Pomysły na pracę w grupach z narzędziami TIK.
 5. Flipgrid, Wakelet – pomysły na projekty interdyscyplinarne.
 6. Wykorzystanie OneNote, Formsów do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
 7. Kompetencje XXI wieku wg. Life Skills – narzędzia przydatne uczniom i nauczycielom.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY