Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia
na odległość

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych w procesach edukacyjnych

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności przygotowania
i prowadzenia lekcji z wykorzystaniem programu MS Teams, zapoznanie z funkcjami MS Teams ułatwiającymi zdalną organizację pracy szkoły.

Nauczyciele poznają również takie aplikacje jak: LearningApps, Padlet, Kahoot, Wordwall.

social-media
Żródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 • Logowanie do Teams i struktura programu.
 • Nawiązywanie połączenia, zasady pracy on-line, formy pracy on-line.
 • Tworzenie notatek i współdzielenie dokumentów podczas lekcji.
 • Zadawanie i odbieranie prac domowych, formy zadań domowych.
 • LearningApps i jego zasoby.
 • Jak wykorzystać Padlet w pracy nauczyciela.
 • Wordwall i Kahoot jako umilacze lekcji.
 • Bezpieczeństwo w sieci.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY