Aktywne i kreatywne zajęcia na każdym etapie edukacyjnym z Nearpodem

Wykorzystanie Nearpoda
w codziennej pracy nauczyciela

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z metodyką pracy i pomysłami na pracę w Nearpodzie podczas różnych zajęć edukacyjnych.

Po szkoleniu uczestnik:

 • stworzy szybkie aktywności dla uczniów, które będą wprowadzeniem, sprawdzeniem lub utrwaleniem wiedzy
  i umiejętności uczniów,
 • będzie wiedział, dzięki otrzymanemu na szkoleniu „bankowi dobrych praktyk i pomysłów”, jak zaprojektować swoje zajęcia
  w Nearpodzie,
 • wykorzysta metodę Design Thinking w codziennej pracy,
 • przygotuje grę miejską, terenową, szkolną w formie stacjonarnej lub interaktywnej.
social-media
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Szybkie aktywności dla uczniów, czyli rozgrzewka przed zajęciami w Nearpodzie.
 2. Tworzenie lekcji – pomysły na aktywności.
 3. Uczeń projektantem – wykorzystanie Nearpoda w pracy metodą Design Thinking.
 4. Pomysły na wykorzystanie Nearpoda w grze miejskiej, terenowej
  i tematycznej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY