Zastosowanie nowej funkcji Teams umożliwiającej współpracę w grupie!

Mini-projekty i metoda Design Thinking jako angażujące sposoby nauczania na odległość

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • nauczą się tworzyć mini-projekty online, które będą wymagały od ucznia zaangażowania,
 • poznają nową funkcję Teams umożliwiającą współpracę w grupie,
 • zdefiniują kompetencje kluczowe w pracy projektowej online,
 • poznają etapy metody Design Thinking.

Webinar prowadzony w aplikacji Teams, zaleca się użycie kamerki podczas pracy w grupach.

design
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Doświadczenia ze szkoły zdalnej z pewnością uświadomiły wszystkim, jak trudno jest utrzymać zaangażowanie uczniów w nauczaniu na odległość. Poszukujemy nowych sposobów, które okażą się bardziej skuteczne. Ten czas, w którym obecnie się znajdujemy, ma wspaniały potencjał na wprowadzanie nowości, takich jak myślenie projektowe
i odkrywanie potencjału pracy za pomocą mini-projektu. Przypomnimy sobie strukturę projektu i podejmiemy próbę zastosowania tej metody
w perspektywie realizacji krótszych aczkolwiek równie angażujących mini-projektów.
Na szkoleniu poznamy Design Thinking /w wersji uproszczonej/ – cenioną metodę projektowania usług i rozwiązań, generowania pomysłów oraz przykłady wdrażania  metody na lekcji i w środowisku szkolnym. Nauczymy się określać prawdziwe potrzeby uczniów
i wybierać najlepsze rozwiązania.

Program szkolenia:

 1. Prezentacja przykładów mini projektów.
 2. Praca w grupach – generowanie pomysłów na projekty online.
 3. Przykłady projektowania rozwiązań metodą Design Thinking.
 4. Prezentacja narzędzi na poszczególnych etapach Design Thinking.
 5. Ocenianie i komentowanie pracy projektowej – praca w grupach.
Treści omawiane podczas szkolenia:
 
 • Design Thinking – definicja,
 • DT potrzebny w szkole,
 • etap empatii,
 • określenie potrzeb,
 • generowanie pomysłów,
 • prototypowanie,
 • testowanie,
 • budowanie zespołu,
 • pokoje w aplikacji Teams,
 • narzędzia do oceniania prac projektowych w OneNote i Teams,
 • narzędzie do nagrywania komentarzy w OneNote,
 • cechy osobowościowe kreatywnego innowatora.
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni certyfikaty
  i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY