Praktyczne zastosowanie narzędzi Office 365, Teams i Loom w ocenianiu!

Jak sprawdzać wiedzę, oceniać
i dawać informację zwrotną
w czasie zdalnej nauki?

Uczestnik:

 • pozna narzędzia umożliwiające nie tylko ocenianie stopniem,
 • nauczy się tworzyć testy, które sprawdzają się same,
 • potrafi zdefiniować nowe kompetencje kluczowe w zdalnej nauce,
 • pozna nową funkcję w Teams do pracy w zespołach,
 • nauczy się określać jasne zasady i kryteria oceniania,
 • przypomni sobie odniesienia prawne dot. oceniania,
 • pozna najważniejsze aspekty udzielania informacji zwrotnej.

Webinar prowadzony w aplikacji Teams, zaleca się użycie kamerki podczas pracy w grupach.

Emotki
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Pierwsze doświadczenia ze szkoły zdalnej z pewnością pokazały Państwu, że dotychczasowe sposoby na sprawdzanie wiedzy nie przynoszą oczekiwanych efektów, a nauczyciele poszukują nowych form oceniania. Zastanawiamy się, czy nadal powinniśmy oceniać wiedzę, czy jest to może czas, kiedy powinniśmy postawić na kształtowanie kompetencji jak sortowanie informacji, krytyczne myślenie, współpraca w grupie, podnoszenie umiejętności cyfrowych.
W czasie szkolenia odpowiemy sobie na pytanie, czy stare wzorce nadają się do zastosowania w nowym środowisku i jak możemy zmienić nasze podejście do oceniania. A jeśli test, to najlepiej jaki? Czy informacja zwrotna to tylko ocena stopniem i jak udostępnić pełny komentarz
do oceny, kiedy nie możemy tego zrobić w spotkaniu w realu?

Program:

 1. Prezentacja nowych trendów oceniania.
 2. Praca w grupach – zdefiniowanie potrzeb naszych uczniów
  i problemów związanych z ocenianiem.
 3. Ćwiczenia praktyczne zastosowania narzędzi Office 365 Teams
  i Loom w ocenianiu.
 4. Przypomnienie prawnych aspektów oceniania.
 5. Przedstawienie sposobów skutecznego przekazywania informacji zwrotnej.
 6. Pytania i odpowiedzi.
Treści szkolenia:
 
 • zastosowanie aplikacji OneNote
 • poprawianie prac w OneNote
 • nagrywanie komentarzy w OneNote
 • nagrywanie zadań w Loom
 • nagrywanie zadań we FlipGrid
 • poprawianie zadań w Teams
 • testowaniez a pomocą Forms w zakładce Zadania Teams
 • NaCoBeZu – czyli kryteria oceniania
 • praca projektowa w OneNote i PowerPoint
 • nowa funkcja w Teams – pokoje
 • akty prawne: Prawo oświatowe i Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania…, Statut szkoły
 • rady dotyczące skutecznej informacji zwrotnej
 • uwarunkowania psychologiczne przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni certyfikaty
  i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY