Jak wykorzystać metodę problemową
na lekcji?

Metoda problemowa jako sposób na rozwój ucznia

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie nauczycieli do realizowania zajęć
  z wykorzystaniem metody problemowej.
 • Poznanie przez nauczycieli podstaw teoretycznych
  i przygotowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metody problemowej w szkole.
 
Pytania
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Elementy metody problemowej.
 2. Kryteria podziału problemów.
 3. Sposoby realizacji zajęć.
 4. Metoda problemowa na różnych przedmiotach i etapach edukacyjnych.
 5. Tworzenie scenariuszy zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY